20150213110250

ข่าวประชาสัมพันธ์

บริษัท พลังงานทดแทนเพื่อคนไทย จำกัด ได้เปิดการให้บริการพลังงานสะอาด มาเป็นเวลา 5 ปีเต็ม ในวันที่ 29 มีนาคม 2560 นี้ "และเราจะไม่หยุดก้าวต่อไป ด้วยความมุ่งมั่น เพื่อให้ทุกหลังคาในประเทศไทยมีโรงไฟฟ้าผลิตไฟฟ้าเพื่อใช้เองอย่างพอเพียง" ฟรี ค่าสำรวจสถานที่ ฟรี ค่าดำเนินการติดตั้ง ฟรีค่าบริการหลังการขาย ล้างแผง ตรวจเช็คระบบ ภาคครัวเรือน 45,000 – 55,000 บาท / กิโลวัตต์ ภาคอุตสาหกรรม 40,000 – 45,000 บาท / กิโลวัตต์ ฉลอง 5 ปี เฉพาะ 5 ท่านแรก  เริ่ม 29...
ข่าวดี สำหรับผู้ทีต้องการติด RETROOF ที่ไม่ประสงค์ใช้เงินทุนของตนเอง และประสงค์จะให้ บริษัท พลังงานทดแทนเพื่อคนไทย จำกัด ดำเนินการขออนุมัติแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำกว่า 4% คืนทุนเร็วกว่า 6 ปี อัตราผลตอบแทนมากกว่า 6 เท่า ในระยะ 30 ปี สงวนสิทธิ์เฉพาะ โซลาร์รูฟ เท่านั้น โรงงาน อาคารขนาดใหญ่ ติดต่อด่วน RETROOF FUND ปรึกษาเบอร์ตรง 098-3715249 ขอได้รายละไม่เกิน 1,000 ล้านบาท
RETROOF-โรงงานและบริษัท
RETROOF-บ้านพักอาศัย