เลือกระบบพลังงานแสงอาทิตย์ที่เหมาะกับท่าน

Image

บริษัทพลังงานทดแทนเพื่อคนไทยจำกัด – RENEWABLE   ENERGY  FOR THAI PEOPLE CO.,LTD.

RET(เร็ท) เป็นองค์กรช่วยให้ทุกองค์กรผลิตไฟฟ้าและช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้า  จึงได้คิดค้นและ

นำเสนอผลิตภัณฑ์ออกมาในรูปแบบต่างๆ กว่า 6 รูปแบบ ได้แก่

1. RET BOX เป็นระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ได้เองโดยอิสระ โดยใช้แบตเตอรี่เป็นแหล่งจ่ายไฟ

2. RET OFFICE เป็นระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ได้เองและใช้ไฟจากการไฟฟ้าเมื่อแบตเตอรี่หมด

3. RET UTURN เป็นระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อประหยัดพลังงานไฟฟ้าในองค์กร

4. RET ROOF เป็นระบบผลิตไฟฟ้าบนหลังคาอาคารเพื่อขายคืนให้การไฟฟ้า

5. RET PUMP เป็นระบบเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ใช้อิสระหรือสามารถเชื่อมต่อกับการไฟฟ้าได้

6. RET ROAD เป็นระบบไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ที่สามารถติดตั้งได้อิสระไม่ต้องใช้ไฟจากการไฟฟ้า

ท่านสามารถเลือกผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับท่าน เร็ทพร้อมให้คำปรึกษาและบริการ มาร่วมกันผลิตไฟฟ้ากับเร็ท

homepage_banner_retboxhomepage_banner_retofficehomepage_banner_retuturn

        homepage_banner_retpumphomepage_banner_retroad

RET OFFICE ออฟฟิศประหยัดพลังงาน

เร็ทออฟฟิศ  RET  OFFICE คือระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สำรองไฟและใช้ร่วมกับไฟจากการไฟฟ้าได้

         เป็นระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่เข้ามาแก้ปัญหาความเสถียรภาพทางไฟฟ้า  ช่วยทำให้เกิดความมั่นคงทางพลังงานมากขึ้น  สามารถเชื่อมต่อเข้ากับไฟจากการไฟฟ้าได้   โดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์เป็นหลัก  ทำให้ ออฟฟิศ หรือองค์กรของท่าน  ลดการใช้พลังงานในส่วนที่ต้องการใช้ลง  แก้ปัญหาไฟดับ ไฟตกได้ 100%  อีกทั้งเป็นระบบสำรองไฟฟ้าเมื่อไฟจากการไฟฟ้าดับได้  โดยที่ท่านไม่ต้องใช้ UPS แบบเดิมๆอีกต่อไป  RET OFFICE สามารถสำรองไฟได้มากถึง 1 วันเต็ม

การทำงานของระบบ

1.ระบบจะใช้ไฟที่ได้จากแผงเซลล์แสงอาทิตย์ก่อน หากไฟฟ้าที่ผลิตได้จากเซลล์แสงอาทิตย์มีมากกว่าการใช้ ไฟฟ้าในองค์กร  ระบบจะนำไฟ ส่วนเกินชาร์จประจุลงแบตเตอรี่เพื่อสำรองไฟไว้ใช้ยามค่ำคืน
2.กรณีที่ไฟจากแบตเตอรี่หมด เนื่องจากสภาวะอากาศมีทัศนวิสัยที่ไม่อำนวย เช่น ฝนตกติดต่อกัน 3 วันทำให้ไฟฟ้าที่ได้จากระบบผลิตไฟฟ้ามีไม่เพียงพอต่อการใช้งานขององค์กร ระบบสามารถที่จะปรับเข้าใช้ไฟจากการไฟฟ้าได้และขณะเดียวกันระบบก็สามารถดึงไฟจากการไฟฟ้าเพื่อชาร์จไฟลงแบตเตอรี่ในเวลาอันรวดเร็ว เพื่อความมั่นคงในพลังงานในกรณีที่ไฟฟ้าจากการไฟฟ้าดับลงในขณะนั้น    ซึ่งระบบจะดึงไฟจากแบตเตอรี่มาใช้งาน ทำให้ไม่เกิดความเสียหายในองค์กร เช่น ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง  ระบบไฟฟ้าสื่อสาร  ระบบไฟฟ้าคอมพิวเตอร์และอินเทอเน็ต  จึงทำให้ในองค์กรมีเสถียรภาพในการทำงานได้ตลอดเวลา  ระบบสามารถสำรองไฟฟ้าได ตั้งแต่ 1วัน จนถึง 3 วัน แล้วแต่จำนวนแบตเตอรี่

ระบบ RET OFFICE เหมาะกับใคร

1. องค์กรภาครัฐ หรือภาคเอกชนที่ต้องการใช้ระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญที่ต้องการเสถียรภาพทางไฟฟ้า โดยใช้แทน UPS ได้หลายสิบเครื่อง
2. องค์กรที่ต้องการทำ CSR 

ข้อดีของระบบนี้ คือ

1. ประหยัดพลังงานในองค์กรและยังสามารถสำรองไฟฟ้าไว้ใช้ยามฉุกเฉินได้
2. เป็น CSR สำหรับภาครัฐ  ภาคเอกชน ในการลดการใช้พลังงานในองค์กร, ลดCO2 และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
3. สามารถใช้แทน UPS ได้ทั้งองค์กรและสำรองไฟไว้ได้มากกว่าเดิม

เร็ทขอยกตัวอย่างการติดตั้งระบบ RET OFFICE  เพื่อประโยชน์ต่างดังนี้

ตัวอย่างที่ 1
การใช้ไฟฟ้าในส่วนแสงสว่างในองค์กร  เช่น ที่หอพักมหาวิทยาลัยเกษตรวิทยาเขตกำแพงแสน

ติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ 2 ระบบ
       เราติดตั้งระบบเร็ทออฟฟิศ (RET OFFICE) สำหรับหลอดไฟทางเดินจำนวน 4 ชั้น จำนวน 23 หลอด ที่หอพักสำหรับแขกสำคัญของมหาวิทยาลัย  เร็ทได้เดินทางไปถึงสถานที่ติดตั้งเกือบเที่ยงวัน
ติดตั้งโซล่าเซลล์ บนslab
           เนื่องจากหอพักแห่งนี้ยังอยู่ในขั้นตอนการสร้าง จึงไม่มีลิฟท์เพื่อขนของ เราจึงต้องปันเวลาในการติดตั้งเพื่อช่วยกันขนของไปยังชั้นดาดฟ้าชั้น 5  ซึ่งเราทำการติดตั้งบริเวณพื้นยื่น (Cantilever Slab) ของตึกหอพัก  ขณะที่ทำการติดตั้งใกล้เสร็จเป็นเวลาเกือบ 16.00 น. แล้ว  เกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิด  ฝนตกเทลงมาอย่างไม่มีปี่มีขลุ่ย  ช่างติดตั้งส่วนหนึ่งหลบฝนไม่ทันต้องอาศัยร่มแผงโซล่าร์เซลล์เป็นที่บังฝน  ส่วนช่างที่เหลือก็ไปหลบฝนที่ห้องควบคุมแทน    1 ชั่วโมงต่อมาฝนก็หยุดตก  พวกเราเร่งทำงานกันต่อเพราะต้อง Test ระบบให้ผู้ดูแล ณ หอพักแห่งนั้น เพื่อศึกษาการใช้งานของระบบ
ห้องคอนโทรลระบบพลังงานแสงอาทิตย์

     เราทำงานแข่งกับเวลาจนทำการติดตั้งระบเสร็จในเวลา 18.45 น. แน่นอน ช่วงเวลานั้นเป็นเวลาพระอาทิตย์ตก  แต่ก็ยังพอมีแสงรำไรให้เราได้ TEST ระบบ  เราทำการ Test ระบบเร็ทออฟฟิศขนาด 2000W 48V เป็นอินเวอเตอร์ชนิดพิเศษได้รับรองมาตรฐาน มอก. สามารถสลับการทำงานของระบบพลังานแสงอาทิตย์กับไฟจากการไฟฟ้าได้อย่างอัจฉริยะ  ขณะที่เราทำการ TEST ระบบ วัดแรงดันจากแผงได้ 72 V ซึ่งแน่นอนแรงดันระดับนี้ Solar charge controller สามารถชาร์จไฟจากแผงโซล่าเซลล์ลงแบตเตอรี่ได้อย่างสบายๆ  ซึ่งทำให้เราเห็นได้ว่า แม้แผงโซล่าเซลล์ที่เราติดตั้งจะเป็นชนิด Mono crystalline ก็มีความไวต่อแสงไม่น้อยไปกว่าแผงโซล่าเซลล์ชนิด Amorphous ไม่มีใครยืนยัน  เร็ทยืนยันให้ว่า แผง Monocrystalline มีความไวต่อแสงและผลิตไฟฟ้าได้ดี แม้มีความเข้มแสงน้อยก็ตาม 
TEST ระบบโซล่าเซลล์
ดังนั้นเชื่อได้เลยว่า แผงโซล่าเซลล์ของท่านผลิตไฟได้ตั้งแต่พระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตกดินอย่างแน่นอน
          เมื่อเราติดตั้งเสร็จก็ถึงขั้นตอนการส่งมอบ งานติดตั้ง  ทีมงานช่วยกัน Present อย่างเต็มที่  แน่นอนครับ ระบบ RET OFFICE ซึ่งเป็นระบบพลังงานแสงอาทิตย์ 2 ระบบ มีที่ RET ที่เดียวเท่านั้น  ก็ผ่านการทดสอบจากคณะกรรมการ  และใช้ได้ดีจนถึงปัจจุบัน

สนใจระบบ RET OFFICE ประหยัดค่าไฟฟ้า ติดต่อ วิศวกรโครงการ 02-9298275 กด 16 – 17 หรือ 084-4517172

ตัวอย่างที่ 2
การใช้ไฟฟ้าในส่วนแสงสว่างโรงจอดรถ ของบริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จำกัด
 

ติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่โรงงาน         เราได้รับการติดต่อจากบริษัทจอห์นสันฯ โดยโจทย์ที่เราได้คือ ต้องการระบบ RET OFFICE ในการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อใช้ในส่วนของลานจอดรถยนต์ในบริษัท  โดยของเดิมเป็นหลอดนีออนขนาด 36W จำนวน 50 หลอด  ต้องการใช้ให้เพียงพอ  และสามารถสลับเข้าใช้การไฟฟ้าได้เมื่อเกิดเหตุขัดข้องกับระบบหรือในกรณีแบตเตอรี่เสื่อมหรือหมดลง 
ติดตั้งโซลาร์เซลล์บนหลังคาคอนกรีต

        เร็ทได้คำนวณระบบ ลงตัวที่ขนาด 3,000W /48V  นัดติดตั้งระบบ  ทางบริษัทจอห์นสันมีอัธยาศัยดีมาก  มีขั้นตอนเพื่อความปลอดภัยดี มีวิศวกรแนะนำความปลอดภัยในการทำงานในพื้นที่ ทำให้ทุกอย่างออกมาลงตัว

ติดตั้ง solar cell

         เร็ทใช้เวลาติดตั้ง 2 วัน เพราะรายละเอียดค่อนข้างมาก  เร็ททำตู้คอนซูมเมอร์ให้สำหรับนำไฟแสงสว่างในส่วนต่างๆ เข้ามาต่อใช้งานกับระบบ RET OFFICE ได้ 
ติดตั้งตู้คอนซูมเมอร์

 ติดตั้งโซลาร์เซลล์ 

      เมื่อเราติดตั้งเสร็จ  ทางบริษัทจอห์นสันได้โทรมาสอบถามเรื่อง คาร์บอนเครดิต ("คาร์บอนเครดิต"  หมายถึง ก๊าซที่เป็นตัวทำให้ปฏิกิริยาเรือนกระจกต่างๆ ที่แต่ละโรงงานสามารถลดได้ จะถูกตีราคาเป็นเงิน ก่อนจะถูกขายเป็นเครดิตไปยังประเทศที่พัฒนาแล้ว) ว่าระบบ RET OFFICE สามารถลดได้กี่ t  ทางเร็ทได้ทราบและคำนวณให้เป็นที่เรียบร้อย  สิ่งนี้ทำให้เห็นได้ว่า ระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มีส่วนช่วยลดก๊าซคาร์บอน ลดภาวะเรือนกระจก  ช่วยสิ่งแวดล้อมได้จริง  ขอบคุณวิสัยทัศน์ของผู้บริหารที่มองเห็นถึงการลดการใช้พลังงานและช่วยเรื่องสิ่งแวดล้อม  หากทุกบริษัทในโลกมองเห็นความสำคัญตรงนี้เหมือนกัน ร่วมมือกันติดตั้งระบบคนละเล็กละน้อย แต่สามารถช่วยประเทศ ช่วยโลกได้อย่างมหาศาล  ขอบคุณครับ

 

สนใจระบบ RET OFFICE ประหยัดค่าไฟฟ้า ติดต่อ วิศวกรโครงการ 02-9298275 กด 16 – 17 หรือ 084-4517172

ระบบขั้นต่ำ 2.0 กิโลวัตต์  ราคา สองแสนกว่าบาท

RET ROAD ไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์

เร็ทโร็ด (RET  ROAD) ระบบไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์
 

RET ROAD มีด้วยกัน 2 ระบบได้แก่

1.ระบบที่มีตู้ควบคุม   อุปกรณ์ประกอบไปด้วย
   – แผงเซลล์แสงอาทิตย์ (PV) , เครื่องควบคุมการชาร์จประจุลงแบตเตอรี่แบบเปิดปิดไฟได้เองอัตโนมัติ (Solar Charge Controller) , แบตเตอรีดิฟไซเคิล (Deep cycle Battery) ,โคมไฟถนนแอลอีดี (LED) ,ตู้ควบคุมชนิดกันน้ำ (Control Box)
2.ระบบ ALL IN ONE   เป็นเทคโนโลยีใหม่จากเยอรมันนี  อุปกรณ์ประกอบไปด้วย
   – โคมไฟถนนแอลอีดี ALL IN ONE  อุปกรณ์เดียว  ที่ผู้ใช้สามารถติดตั้งได้เอง  ประหยัดพื้นที และมีความสวยงาม  เล็กกะทัดรัด

RETROAD เหมาะกับใคร

1. องค์กรภาครัฐ หรือภาคเอกชนที่ต้องการใช้โคมไฟถนนแอลอีดี ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อประหยัดไฟฟ้าในองค์กร  
2. องค์กรที่ต้องการทำ CSR  โครงการประหยัดพลังงานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
3. อาคารที่ต้องการเพิ่มความสวยงามในองค์กรโดยไม่มีสายไฟระหว่างเกสาไฟ  พร้อมกับการประหยัดพลังงาน
4. ปั๊มน้ำมันและปั๊มแก๊สทั่วไป

ข้อดีของ RETROAD

1. ประหยัดพลังงานในองค์กร
2. เป็น CSR สำหรับภาครัฐ  ภาคเอกชน ในการลดการใช้พลังงานในองค์กร, ลดCO2 และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
3. ปลอดภัยจากการติดตังและซ่อมบำรุง   ต่างจากการซ่อมบำรุงโคมไฟถนนแบบใช้ไฟการไฟฟ้าที่เกิดอันตรายได้ง่าย   
4. ไฟถนนสว่างตลอดเวลา แม้ไฟจากการไฟฟ้าดับ
5. ประหยัดสายไฟฟ้าที่ห่างกันของเสาไฟแต่ละต้น  ลดปัญหาการลักลอบตัดสายไฟฟ้าไปจำหน่าย

ขอยกตัวอย่าง RET ROAD ทั้ง 2แบบ ดังนี้

1.ระบบที่มีตู้ควบคุม

  ตัวอย่างการใช้งานที่ 1 เป็นการติดตั้ง RETROAD ภายในและภายนอกขององค์กร

ไฟถนนโซล่าเซลล์ RET ROAD

      

         เร็ทได้รับการติดต่อจาก บริษัทไทยโทเรเรซิน (ประเทศไทย) จำกัด  เร็ทได้รับความไว้วางใจผลิตภัณฑ์  โดยทางบริษัทไทยโทเรฯ ได้นำชุดโคมไฟถนนขนาด 15W และ 30W 2 ชุดเพื่อไปทดสอบประสิทธิภาพ เวลาผ่านไปเกือบ 1 เดือน บริษัทไทยโทเรฯ อนุมัติการติดตั้งชุดโคมไฟถนน  เร็ทโร็ด 15W จำนวน 40 ชุดเพื่อติดถนนบริเวณหน้าบริษัท  เมื่อทำการติดตั้งใช้งานได้ 2 เดือน  บริษัทไทยโทเรฯ ก็เริ่มสั่งชุดเร็ทโร็คอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันกว่า 100 ชุด เพื่อติดตั้งบริเวณด้านในบริษัท  

เสาไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์เสาไฟถนนโซล่าเซลล์ภายในโรงงานไฟถนน solar cellไฟถนนLED 15WโคมไฟLEDพลังงานแสงอาทิตย์

        ลูกค้าส่วนใหญ่ของผลิตภัณฑ์ RET ROAD จะเป็นโรงงาน บริษัทเอกชนที่ต้องการลดค่าใช้จ่ายเรื่องค่าไฟ  เพราะเมื่อเปลี่ยนหลอดไฟเป็น LED ที่ช่วยประหยัดไฟฟ้าไป้มากกว่าครึ่งแล้ว  เมื่อติดโซล่าเซลล์เข้าไปอีกจะทำให้ค่าไฟฟ้าเป็นศูนย์เลยทีเดียว  ขอเชิญชวนมาติดเร็ทโร็ทกันนะครับ

บริษัทหลายๆ บริษัทที่ไม่ค่อยมั่นใจถึงระบบการทำงานของ RET ROAD ทางเร็ทแนะนำให้บริษัทท่านลองนำตัวอย่างไปทดสอบติดตั้งการทำงานของ RET ROAD ดูก่อนว่าสามารถทำได้จริงเช่น ระบบสามารถเปิดไฟเองโดยอัตโนมัติเมื่อพระอาทิตย์ตกดินและจะปิดไฟได้เองตอนพระอาทิตย์ขึ้น  เมื่อใช้งานไปได้ครบ 1 อาทิตย์ ระบบสามารถทำงานได้อย่างปกติ  ไม่ดับ ขนาดของแผงและแบตเตอรี่เพียงพอ  ก่อนตัดสินใจติดทั้งหมด  เป็นทางเลือกที่ดีครับ  เร็ทยินดีรับใช้ครับ

สนใจระบบ RETROAD ติดต่อ วิศวกรโครงการ 02-9298275 กด 16 – 17 หรือ 084-4517172

ตัวอย่างการใช้งานที่ 2 เป็นการติดตั้ง RETROAD ภายในและภายนอกอาคารของบุคคลธรรมดา

ใช้โคมไฟ LED ขนาด 60W 12 V  ความสูงของเสาจากพื้น 7 เมตร
 

โคมไฟถนนโซล่าเซลล์

ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ไฟถนนLED

       ทางเร็ทได้รับการติดต่อจาก เจ้าของบ้านท่านหนึ่งจังหวัดนครปฐม ท่านได้ซื้ออุปกรณ์บางอย่างเองจากต่างประเทศ แต่ไม่สามารถใช้งานได้จริง  ผมจึงแนะนำให้ท่านนำอุปกรณ์ดังกล่าวมาที่เร็ท เมื่อพิจารณาแล้วอุปกรณ์ไม่สามารถใช้ได้  ท่านเจ้าของบ้านท่านนั้นจึงตัดสินใจใช้อุปกรณ์ของเร็ทและให้เร็ทไปติดตั้งที่บริเวณรั้วริมน้ำเพื่อให้แสงสว่างบริเวณหลังบ้านเพราะท่านเจ้าของบ้านไม่ต้องการให้ลากสายไฟฟ้าจากตัวบ้านออกมานอกบ้าน ต้องการให้มีการเปิดปิดเองโดยอัตโนมัติ และที่สำคัญต้องการใช้พลังงานแสงอาทิตย์เนื่องจากเป็นความชอบส่วนตัว 

ตู้ควบคุม

  ติดตั้งไฟถนนโซล่าเซลล์ติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ริมน้ำ  

  เร็ทใช้เวลาติดตั้ง 1 วัน  ทุกอย่างผ่านไปด้วยดี  ระบบสามารถใช้ได้อย่างปกติจนถึงปัจจุบัน

เรียนเชิญท่านเจ้าของบ้าน เจ้าของอาคาร ผู้มีวิสัยทัศน์  ติดตั้ง RETROAD เพื่อความั่นคงทางพลังงานและสิ่งแวดล้อม
 

สนใจระบบ RET ROAD ติดต่อ วิศวกรโครงการ 02-9298275 กด 16 – 17 หรือ 084-4517172

 

2.ระบบ ALL IN ONE  

ตัวอย่างการใช้งาน มี 3 รุ่น  ที่ความสูง 3-4 เมตร และ 5-7 เมตร

โคมไฟถนน LED แบบครบวงจร

ไฟถนนโซล่าเซลล์แบบครบวงจร

ตัวอย่างการติดตั้งโคมไฟLEDพลังงานแสงอาทิตย์

โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์

ติดตังโคมไฟLED พลังงานแสงอาทิตย์ All in one

ติดตั้งโคมไฟถนนโซล่าเซลล์แบบ ALL IN ONEโคมไฟถนนLED พลังงานแสงอาทิตย์แบบ ALL IN ONE                   

ติดตั้งไฟถนนLED พลังงานแสงอาทิตย์ หน้าบริษัท

รูปแบบการติดตั้งโคมไฟพลังงานแสงอาทิตย์ ALL IN ONE

โคมไฟLED

ไฟถนนโซล่าเซลล์

การประยุกต์ใช้งานกับเสาไฟฟ้าริมถนน

โคมไฟถนน All in one สะดวกกับการติดตั้งโดยอาศัยเสาไฟฟ้าที่อยู่ภายในหมู่บ้าน  ชุมชน  สะดวกติดตั้งง่ายโดยไม่ต้องทำการเจาะเสาไฟฟ้าแต่อย่างใด  ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในส่วนของเสาไฟและการติดตั้ง 

เสาไฟฟ้าโซล่าเซลล์

เสาไฟฟ้าโซล่าเซลล์ตอนกลางคืน

 

 

สนใจระบบ RETROAD แบบ ALL IN ONE ติดต่อ 02-9298275 ฝ่ายขาย กด 12-15 , วิศวกรโครงการ  กด 16 – 17 หรือ 084-4517172

ความสว่าง 400 lumen ใช้กับความสูง 3-4 เมตร  ราคาหมื่นกว่าบาท

ความสว่าง 800 lumen ใช้กับความสูง 4-6 เมตร  ราคาสองหมื่นกว่าบาท

 

RET PUMP ปั๊มน้ำพลังงานแสงอาทิตย์

เร็ทปั๊ม (RET PUMP)  เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์

RET PUMP  มี 2 ระบบ

ระบบที่1 เป็นระบบที่มีเครื่องสูบน้ำ,ปั๊มน้ำ,มอเตอร์ อยู่แล้ว  ระบบนี้จะประกอบไปด้วย
1. แผงเซลล์แสงอาทิตย์ (PV)   2. อินเวอเตอร์ไดฟว์ (Inverter Drive)

ตัวอย่างการใช้งาน
– ปั๊มน้ำบ่อบาดาล , ปั๊มน้ำเพื่อการเกษตรอื่นๆ
– อุปกรณ์ที่เป็นมอเตอร์ เช่น มอเตอร์สำหรับกังหันน้ำ, มอเตอร์พัดลม

ข้อดีของ RET PUMP ระบบที่1
1. ไม่ต้องใช้น้ำมันเชื้อเพลิง  แต่ใช้ไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ได้โดยตรง
2. ไม่ต้องเปลี่ยนเครื่องสูบน้ำหรือมอเตอร์ใหม่  

 ระบบที่2  เป็นระบบที่ไม่มีเครื่องสูบน้ำหรือปั๊มน้ำ ระบบนี้จะประกอบไปด้วย
1. แผงเซลล์แสงอาทิตย์ (PV)  2.เครื่องสูบน้ำ บาดาล,ผิวดิน,ปั๊มสำหรับสระว่ายน้ำ  3. เครื่องควบคุม

ตัวอย่างการใช้งาน
– ระบบชลประทาน , บ่อพักน้ำเพื่อประปาหมู่บ้าน
– สูบน้ำเพื่อการเกษตร  ในเวลากลางวัน
– สูบน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค ในสถานที่ไม่มีไฟฟ้าใช้
– ปั๊มสำหรับสระว่ายน้ำ  เพื่อลดค่าใช้จ่ายค่าไฟฟ้าทีสูงมาก

ข้อดีของ RET PUMP ระบบที่2
1. การติดตั้งไม่ยาก  ระบบเล็กสามารถติดตั้งเองได้  ไม่เป็นอันตราย
2. ผลิตภัณฑ์ของประเทศเยอรมันนี  มาตรฐานสากล อายุการใช้งานนาน  ไม่เสียง่ายเหมือนปั๊มน้ำทั่วไป
3. ระบบนี้สามารถใช้ไฟจากแบตเตอรี่ได้ในเวลากลางคืน
4. ระบบนี้สามารถต่อเข้ากับระบบไฟฟ้าปกติได้เมื่อยามแดดอ่อนหรือในยามค่ำคืน โดยใช้อุปกรณ์เสริม

 

ตัวอย่างการนำไปใช้ระบบที่ 1 ระบบที่มีเครื่องสูบน้ำ,ปั๊มน้ำ,มอเตอร์ อยู่แล้ว

       เร็ทขอยกตัวอย่างการติดตั้งที่แรก ที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี  อ.ไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี  ต้องการสูบน้ำจากแม่น้ำ ส่งเก็บเข้าถังเก็บน้ำ เพื่อใช้ในการเกษตร 

ติดตั้งปั๊มน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เครื่องปั่นไฟใช้เชื่อมท่อทำที่ติดตั้งปั๊มติดตั้งปั๊มน้ำใช้พลังงานแสงอาทิตย์

        เร็ทได้รับความไว้วางใจให้ไปติดตั้งระบบปั๊มน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ที่สามารถใช้พลังงานแสงอาทิตย์ได้โดยตรงในเวลากลางวันโดยไม่ต้องการใช้แบตเตอรี่ ซึ่งเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่ใช้พลังงานจากธรรมชาติโดยตรง  ระบบนี้เป็นระบบขนาด 4.16Kw เร็ทเลือกใช้แผงโซล่าเซลล์ของเร็ท  เพราะต้องใช้พลังงานสูงกว่าปกติเพื่อขับปรงดันปั๊มซับเมิร์ซขนาด 3 แรง โดยใช้ปั๊มน้ำซับเมิร์ซ 2 เครื่องเพื่อสลับการใช้งานตลอดวัน  ดันน้ำสูงไป 500 เมตร  และที่สำคัญระบบนี้ไม่อาจนำแผงโซล่าเซลล์ที่ผ่านการใช้งานแล้วมาใช้ในจำนวนเท่าๆกัน เพราะกำลังไฟฟ้าไม่พอเพียงที่จะผลิตไฟเพื่อผลักดันน้ำ  
เส้นทางเก็บน้ำเส้นทางผลักดันน้ำขึ้นถังเก็บน้ำขนาดใหญ่เก็บน้ำไว้ทีถังเก็บน้ำของกรมชลประธาน

         เราเดินทางตั้งแต่เช้า  ถึงที่หมาย 11.00 น. เราสำรวจพื้นที่เบื้องต้นทั้งที่บริเวณติดตั้งและบริเวณริมแม่น้ำที่จะใช้ปั๊มซับเมิร์ซดูดน้ำขึ้นไปยังถังเก็บน้ำใหญ่ของกรมชลประทาน  ซึ่งงานนี้ กรมชลประธานเป็นแม่งานในงานนี้  เพื่อนำน้ำจากแม่น้ำมาใช้เพื่อการเกษตรในโครงการพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
ติดตั้งอินเวอเตอร์ RETPUMPติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ระบบปั๊มน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ภาพด้านหลังแผงโซล่าเซลล์ระบบปั๊มน้ำโซล่าเซลล์ภาพด้านหลังระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์

       ทีมงานช่วยกันติดตั้งแผงโซล่าเซลล์และระบบปั๊มน้ำกันอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยด้วยแรงปิติที่ได้มีส่วนร่วมในโครงการนี้  นับเป็นเกียรติสูงสุดในชีวิตของพวกเรา  เราทำงานติดตั้งกันเสร็จ15.30น.  และทำการTest ระบบพร้อมกับแนะนำวิธีดูแล และบำรุงรักษาให้กับผู้ดูแลระบบ  เป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับ  เดินทางกลับตอน 17.00น.

งานนี้บอกได้คำเดียวว่า "อิ่มใจ"  มีความสุขตลอดเส้นทาง 

สนใจระบบ RET PUMP ระบบที1  ติดต่อ วิศวกรโครงการ 02-9298275 กด 16 – 17 หรือ 084-4517172

ตัวอย่างที่2 ของการใช้ RET PUMP แบบที่1 หรือระบบที่มีเครื่องสูบน้ำ,ปั๊มน้ำ,มอเตอร์ อยู่แล้ว

ติดตั้งปั๊มน้ำSolar cell

ติดตั้งปั๊มน้ำโซล่าเซลล์เพื่อประปาหมู่บ้าน

ติดตั้งปั๊มน้ำพลังงานแสงอาทิตย์

ติดตั้ง DRIVE INVERTER

ติดตั้งแผงโซล่าร์ปั๊ม

ติดตั้งโซลาร์ปั๊ม

สนใจระบบ RET PUMP ระบบที1  ติดต่อ วิศวกรโครงการ 02-9298275 กด 16 – 17 หรือ 084-4517172

 

 ระบบที่2  เป็นระบบที่ไม่มีเครื่องสูบน้ำหรือปั๊มน้ำ ระบบนี้จะประกอบไปด้วย
1. แผงเซลล์แสงอาทิตย์ (PV)  2.เครื่องสูบน้ำ บาดาล,ผิวดิน,ปั๊มสำหรับสระว่ายน้ำ  3. เครื่องควบคุม

ติดตั้งปั๊มน้ำโซล่าเซลล์

 
 

ติดตั้ง SOLAR PUMP

ติดตั้งปั๊มน้ำพลังงานแสงอาทิตย์

ติดตั้งปั๊มน้ำโซล่าเซลล์

ติดตั้งปั๊มน้ำโซลาร์เซลล์

ปั๊มน้ำจากเยอรมันนี

สนใจระบบ RET PUMP ระบบที2  ติดต่อ วิศวกรโครงการ 02-9298275 กด 16 – 17 หรือ 084-4517172

RET PUMP มีขนาดเล็กสุด สามารถสูบน้ำได้วันละ 16 – 20 คิวต่อวัน  ราคา 89,910 บาท 

ขนาดกลาง งบประมาณ แสนกว่าบาท  ขนาดใหญ่ งบประมาณ สองแสนกว่าบาท 

 

 

 

 

 

 

RET UTURN ระบบประหยัดไฟฟ้า

RET UTURN ระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
สามารถผลิตไฟฟ้าใช้เองภายในอาคาร คืนทุน 7-8 ปี ไม่ต้องจ่ายค่าไฟ 50ปี

หลักการทำงาน
            แผงเซลล์แสงอาทิตย์ (PV) ผลิตไฟฟ้ากระแสตรงผ่านเครื่องแปลงไฟเพื่อแปลงไฟเปลี่ยนเป็นไฟฟ้ากระแสสลับ
ที่ใช้ในอาคารบริวณส่วนต่างๆหรือทั้งหมด 

ข้อดีของระบบนี้
1. ไม่ต้องใช้แบตเตอรี และ เครื่องควบคุมการชาร์จประจุ
2. ช่วยท่านประหยัดค่าไฟฟ้า
3. มีระบบไฟฟ้าผลิตไฟฟ้าใช้เอง
4. ท่านได้ใช้พลังงานสะอาด ไม่ก่อมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม
5. ติดตั้งได้ตามงบประมาณที่ต้องการลดค่าไฟฟ้า (10-100%)
6.ไม่ต้องเดินสายภายในใหม่ สามารถใช้ไฟฟ้าได้ทุกชนิดตามปกติ

ตัวอย่างการใช้งานระบบ RET UTURN
– บริษัท  โรงงานอุตสาหกรรม  หน่วยงาน ที่ต้องการลดค่าใช้จ่ายค่าไฟ
   ในส่วนต่างๆ ในองค์กร
– อาคารบ้านเรือน  ต้องการผลิตไฟฟ้าใช้เองในอาคาร
– หน่วยงานรชการ รัฐวิสาหกิจ ที่ต้องการลดการใช้พลังงานในหน่วยงาน
– CSR  ของหน่วยงานบริษัทเอกชน

ทำไมต้องเลือก RET
– สายไฟท๊๋ RET เลือกใช้ ที่ต่อลงมาจากแผงPV จนถึงเครื่องแปลงไฟเป็นสายไฟชนิดพิเศษ มาตราฐาน TUV ใช้สำหรับงานติดตั้ง
  โซล่าเซลล์โดยเฉพาะ  ทนทุกสภาวะอากาศไม่แห้งกรอบเหมือนสายไฟทุกชนิดที่ทั่วๆไปใช้กัน  และการนำไฟฟ้าดีที่สุดเพราะเป็นสาย
  ด้านในเป็นสายไฟชนิดเดียวกันกับที่ติดมาพร้อมกับแผงPV
– อุปกรณ์ทุกชนิดผ่านมาตรฐานสากล  และผ่านมาตรฐาน กกพ และการไฟฟ้า
– ระบบที่ผลิตไฟจะมีประสิทธิภาพสูงกว่าที่อื่นมากกว่า 20-30 %
– ขั้นตอนการติดตั้งระบบมีความปลอดภัยสูง  การติดตั้งมีมาตรฐาน
– รับประกันการติดตั้งระบบผลิตไฟได้สูงกว่าทุกที่
– มีบริการหลังการขาย  เราจะไม่ทิ้งกัน

 

เร็ทขอเสนอตัวอย่างบางส่วนในระบบรูปแบบ RET UTURN ซึ่งต่างลักษณะการใช้งานดังนี้

1.แบบนำไปใช้บางส่วนในองค์กร เพื่อลดค่าพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ลง

ตัวอย่างการติดตั้งที่1  องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ หรือ  อพวช.

ติดตั้งโซล่าเซลล์ ที่ อพวชติดตั้งโซล่าเซลล์ อพวชออฟฟิศ อพวช

เร็ทได้รับความไว้วางใจให้ติดตั้งแผงโซ ลาร์เซลล์บริเวณหลังคาโรงรถใหม่โดยติดตั้งหลอด LED 18W ความยาว 120 cm ซึ่งสามารถประหยัดไฟไปได้มากกว่าหลอดปกติครึ่งหนึ่ง (หลอดผอมปกติ 36W)

ติดตั้งหลอดLED พลังงานแสงอาทิตย์ติดตั้งหลอดไฟLEDใต้หลังโรงรถ อพวชหลอดไฟLEDยาว120cm ใช้พลังงานแสงอาทิตย์
 

แสงจากหลอด LED กลับมีความสว่างมากกว่าหลอดนีออนผอมปกติถึง 3 เท่า 

ติดตั้งหลอดไฟEDติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ RET UTURNติดตั้งsolar cell บนหลังคา อพวช

ที่นี่ยากลำบากตรงที่ต้องเจาะถนนคอนกรีต เพื่อวางท่อ IMC ระหว่างโรงรถเพื่อเดินสายไฟระหว่างโรงรถ  แต่ทุกอย่างก็ผ่านไปด้วยดี   เสร็จแล้วครับการระบบโซล่าเซลล์เร็ทยูเทริ์นเพื่อแสงสว่าง LED T8  18W 18 ดวง  สำหรับโรงจอดรถ สามารถช่วยประหยัดค่าไฟในโรงจอดรถได้ในหลายพันบาทเลยทีเดียว 

สนใจระบบ RET UTURN ประหยัดค่าไฟฟ้า ติดต่อ วิศวกรโครงการ 02-9298275 กด 16 – 17 หรือ 084-4517172

 

ตัวอย่างการติดตั้งที่ 2 ที่โรงงานบริษัท เอนไก ติดเพื่อทดสอบระบบและเพื่อลดค่าพลังงานไฟฟ้าในฝ่ายย่อยของโรงงาน

 

งานนี้ได้รับความไว้วางใจจากท่านผู้จัดการฝ่ายหนึ่ง  เนื่องจากบริษัทมีนโยบายลดพลังงานในองค์กร  และท่านมองเห็นว่าเมืองไทยเป็นเมืองที่เหมาะกับการใช้ไฟจากพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นอย่างมากเนื่องจากเมืองไทยจัดเป็นประเทศที่มีความเข้มของรังสีแสงอาทิตย์อันดับต้นๆของโลก (อันดับที่5) ด้วยเหตุนี้จึงเลือกติดตั้งระบบ RET UTURN เพื่อลดทอนค่าไฟฟ้าในองค์กร  เป็นต้นแบบให้คนในองค์กรรู้จักการประหยัดพลังงาน และเป็นการกระตุ้นให้พนักงานในองค์กรรู้จักการใช้ไฟให้คุ้มค่า  และร่วมกันช่วยประหยัดพลังงานในบริษัท ขอชื่นชมครับ

 ช่างติดตั้งโครงรองรับแผงโซล่าเซลล์ติดตั้งแผงโซล่าเซลล์บนพื้นคอนกรีตหลังคาอาคารมุมด้านข้างของการติดตั้งแผง SOLAR CELL บนหลังคา

 

ติดตั้ง Grid Connecd Inverterติดตั้งเครื่องอินเวอเตอร์และตู้ตควบคุม

สนใจระบบ RET UTURN ประหยัดค่าไฟฟ้า ติดต่อ วิศวกรโครงการ 02-9298275 กด 16 – 17 หรือ 084-4517172

ตัวอย่างการติดตั้งที่ 3  ที่หอพัก กรมอู่ทหารเรือ พรานนก  ได้รับการติดต่อจากกรมอู่ทหารเรือ ในวันเดินทางดูหน้างานได้พบนายทหารสัญญาบัตร 2 ท่าน ได้ทราบความประสงค์เบื้องต้นว่าต้องการจะประหยัดค่าไฟฟ้าในส่วนที่เป็นไฟรอบรั้วรอบหอพัก  จากการสนทนาระบบ RET UTURN ตอบโจทย์ท่านได้มากที่สุด เพราะงบประมาณไม่สูงมาก  ประโยคประทับใจที่ท่านยิ้มและเอ๋ยตอนตกลงติดตั้งกับเร็ท ว่า "ต่อไปนี้เราผลิตไฟฟ้าใช้ได้เองแล้ว" 

 

ติดตั้งโซลาร์รูฟหอพักกรมอู่ทหารเรือติดตั้ง solar cell บนพื้นคอนกรีตโซลาร์เซลล์ติดตั้งบนดาดฟ้า กรมอู่ทหารเรือRET ติดตั้ง GRID CONNECT INVERTERติดตั้งโซลาร์เซลล์ตามมาตรฐานการไฟฟ้า

สนใจระบบ RET UTURN ประหยัดค่าไฟฟ้า ติดต่อ วิศวกรโครงการ 02-9298275 กด 16 – 17 หรือ 084-4517172

2.แบบนำไปใช้ประหยัดค่าไฟทั้งบ้านหรือทั้งองค์กร 

  ตัวอย่างที่1 เป็นบ้านพักของท่านอาจารย์พันทวี  ย่านลาดกระบัง ต้องการประหยัดค่าไฟฟ้าทั้งบ้าน  ทางเร็ทคำนวณและเสนอราคา และทำการนัดวันติดตั้ง

 

ภาพโรงรถก่อนติดตั้งโซล่ารูฟ

ผมมีความประทับใจลูกค้าท่านนี้เป็นพิเศษ  เพราะตอนแรกไม่ทราบว่าท่านเป็นอาจารย์  ฟังจากน้ำเสียงท่านเรียบร้อยมาก  ท่านโทรมาสอบถามราวกับว่าท่านศึกษาเรื่องการติดตั้งโซล่าเซลล์มาอย่างดี เพราะท่านถามไม่เยอะมาก  ท่านอยากให้เราไปติดตั้งให้  แม้ท่านจะรอถึง 2 อาทิตย์ ท่านก็รอ  ไม่เปลี่ยนใจ  ผมก็มั่นใจในตัวท่านเพราะฟังจากน้ำเสียงแล้วท่านต้องการติดตั้ง  ด้วยเหตุผลที่ว่า  "เสียดายแดด"  เป็นเหตุผลที่สั้นแต่โดนใจผมมาก  เป็นวดีเด็ดที่ผมอยากจะขอนำมาใช้ในการสนทนากับลูกค้ามากๆ  หากลูกค้าท่านใดได้ยินเร็ทพูดว่า "ลูกค้าไม่เสียดายแดดเหรอครับ" เมื่อไหร่  ให้ทราบเลยว่า ผมยืมคำพูดของท่านอาจารย์พนทวีมาพูด

ติดตั้งโซล่าเซลล์บนหลังคาภาพติดตั้งsolarcellบนหลังคาการติดตั้งโซล่าเซลล์แบบไร้กล่องรวมสายขายึดแผงโซล่าเซลล์มาตรฐานสากลติดกับหลังคา

ท่านอาจารย์พันทวีขอลองติดระบบ 1 kw เพื่อดูก่อนว่า ระบบทำงาน work หรือไม่   ผมเองก็สอบถามผมถามอาจารย์พันทวีว่า ปกติท่านเสียค่าไฟฟ้าเดือนละเท่าไหร่ ? ท่านชี้แจงกับผมว่าท่านเสียค่าไฟประมาณเดือนละ 3,000 บาท  ผมก็แจ้งท่านทันทีว่า ระบบเชื่อมต่อกับสายส่งการไฟฟ้าจะต้องใช้ระบบประมาณ 4 kw ถึงจะช่วยเซฟค่าไฟได้ทั้งหมด  ท่านตอบบว่า ท่านอยากลองทดสอบดูก่อน  ผมจึงเสนอราคาระบบ 1,560W เป็นแผงโซล่าเวลล์ชนิด Polycrystalline ให้ท่านลองใช้งานระบบ  
ท่านตกลง และนัดวันติดตั้งในอีก 1 อาทิตย์ถัดไป  

เราติดตั้งบริเวณบนหลังคาซึงปูด้วยแผ่น หลังคาโปร่งแสงบางๆ มีเหล็กค้ำเส้นเล็กๆ ไม่กี่เส้น  แต่ผมลองคำนวณแล้ว สามารถรับน้ำหนักผงโซล่าเซลล์ที่มีน้ำหนักรวมโครงอะลูมิเนียมมาตรฐานสำหรับ ติดตั้งโซล่าเซลล์โดยเฉพาะ ประมาณ 140 kg หรือ น้ำหนักผู้ชายประมาณ 2 คนเหยียบนหลังคา
อินเวอเตอร์ Sharp ขนาด 1.6kw เปลียนอินเวอเตอร์ใหม่ขนาด 3.5Kw พร้อมเพิ่มอุปกรณ์ป้องกันไฟกระโชกและฟ้าผ่า

เราไปถึงเกือบเที่ยงวันแล้ว แดดกำลังร้อนเลยทีเดียว  ผมประมาณการณ์ว่าใช้เวลาปกติของการติดตั้งระบบนี้คือ 3 – 5 ชั่วโมง  แต่เราประมาณการคลาดเคลื่อนเล็กน้อย  เราติดตั้งระบบเสร็จตอน 18.00 น. แต่เรายังมีภาระอีกอย่างคือ test ระบบและแนะนำการใช้งาน ดูแลรักษาระบบ ให้ลูกค้า  แต่ดูเหมือนว่า ท่านอาจารย์จะทราบหมดแล้ว  ผมยอมรับเลยว่า ท่านนิ่งจริงๆ เหมือนคนรู้ระบบทุกอย่างเป็นอย่างดี  ทราบภายหลังว่า  ท่านเล่าให้ฟังว่า ลูกชายของท่านเคยทำงานติดตั้งโซล่าเซลล์มาก่อน  ตอนนั้นผมเพิ่งถึงบางอ้อว่า  ทำไมท่านรู้ทุกอย่างเลย  และก็แปลกใจเป็นอย่างมากว่า ทำไมท่านถึงเลือกเรา  ทั้งๆที่ท่านเองก็สามารถให้ลูกชายท่านติดตั้งระบบให้เองได้  ต้องขอขอบคุณที่เชื่อมั่นใจทีมของเรานะครับ

หลังจากนั้น 1 อาทิตย์ อาจารย์พันทวีได้โทรมาแจ้งให้เร็ททราบว่า  ต้องการติดตั้งระบบเพิ่มอีก 1 เท่า  เป็น 3.36 kw โดยขอเปลี่ยนอินเวอเตอร์ให้เป็นตัวใหญ่ตัวเดียว  เพราะอินเวอเตอร์ขนาดเดิมเป็นอินเวอเตอร์ขนาด 1600W เท่านั้น  โดยการสนทนานั้น  ผมได้ถือโอกาสสอบถามท่านอาจารย์ว่า  "ตกลงใช้งานดีมั๊ยครับ"  ท่านอาจารย์ตอบด้วยเสียงเรียบๆว่า "ดี"  ผมถามท่านว่าอินเวอเตอร์สามารถผลิตไฟได้สูงสุดกี่ kw ท่านตอบว่า 1500 เกือบ 1600W แต่ปกติจะอยู่ที่ 1250 – 1300 w จากคำตอบของท่านทำให้ผมทราบว่า ระบบที่ติดตั้งสมบูรณ์ตามปกติ  กล่าวคือ สามารถผลิตไฟได้สูงเกิน 95% ณเวลาหนึ่ง  และ สามารถผลิตไฟได้โดยเฉลี่ยมากกว่า 80%  ผมจึงได้นัดวันเวลาติดตั้งเพิ่มในอีก 1 อาทิตย์ถัดไป 

แผง Poly เดิม6แผง ถูกเปลี่ยนเป็น Mono 12แผง

เมื่อติดตั้งรอบสองเราเปลี่ยนเป็นแผงจาก เดิมแบบ polycrystalline เป็นแบบ  Monocrystalline จำนวนรวม 3.36 kw ใช้เวลาติดตั้ง 4 ชั่วโมงก็แล้วเสร็จ เพราะไม่ถึงกับเริ่มต้นใหม่เสียทีเดียว  เอาเป็นว่างานนี้มีแต่รอยยิ้มครับ  ลูกค้า อัธยาศัยดีมากๆ  ทราบจากเพื่อนบ้านท่านว่า ภรรยาท่านก็เป็นอาจารย์เช่นเดียวกันเป็นเกียรติอย่างยิ่งครับ

เวลาผ่านไป 1 เดือน  ผมไม่เสียโอกาศโทรไปสอบถามท่านอาจารย์ว่าพึงพอใจกับระบบที่ติดตั้งให้ใหม่ หรือไม่ อย่างไร   ท่านตอบเรียบๆเช่นเดิมว่า "ดี"  ผมสอบถามท่านว่า ผลิตไฟได้สูงสุดกี่ w และปกติผลิตไฟได้สูงสุดเท่าไหร่  และโดยเฉลี่ยแล้วผลิตไฟได้วันละกี่หน่วย  และวันที่ผลิตไฟได้สูงสุดกี่หน่วย  ยอมรับว่า ผมยิงคำถามที่อยากรู้เพื่อการพัฒนาการติดตั้งระบบให้ดียิ่งๆขึ้นไป สมกับ คำสโลแกนของเรา "เราจะไม่หยุดพัฒนา เพื่อคนไทย"  ท่านอาจารย์ตอบว่า ระบบ 3360W ผลิตไฟได้สุงสุด 3500W นะ  (นั่นคือระบบทำงานได้เกินกำลังของแผงโซล่าเซลล์อย่างเหลือเชื่อ)  ผมแซวอาจารย์ว่า แดดบ้านอาจารย์แรงจริงๆ บ้านผมสู้ไม่ได้เลย  ประสิทธิภาพทะลุ 100% ได้อย่างเหลือเชื่อ  ท่านตอบว่า โดยปกติจะผลิตไฟได้ประมาณ 2,900 – 3,000W (ประสิทธิภาพมากกว่า 85% ) และผลิตไฟได้สูงสุด วันละ 19 หน่วย  แต่โดยเฉลี่ยปกติ 16-17 หน่วย  

แผง Mono 12 เปลี่ยนเสร็จเรียบร้อยด้วยความรวดเร็ว

จากข้อมูลที่ท่านอาจารย์แจ้งมาทำให้ทราบ ว่าระบบทำงานได้ดีเกินว่ามาตารฐานโซล่าฟาร์มๆ หลายๆที่  กล่าวคือ ประสิทธิภาพเฉลี่ยของโซล่าฟาร์มส่วนใหญ่จะอยู่ราวๆ 70 – 80% ต่อวัน  

คำถามสุดท้ายผมถามท่านว่า ตอนนี้ท่านเสียค่าไฟอยู่เท่าไหร่  ท่านตอบว่า 500 กว่าบาท  นั่นทำให้เห็นว่า  ระบบ 3.36 kw สามารถช่วยเซฟค่าไฟได้อย่างน้อย 2400 – 2500 บาทเลยทีเดียว  ระยะเวลาคืนทุนประมาณ 7-8 ปี

 

บทสรุป
1.เรื่อง ประสิทธิภาพของแผงโซล่าเซลล์ ชนิด ผลึก (crystalline) ระหว่าง โมโนคริสตัลไลน์ (Monocrystalline) กับ พอลีคริสตัลไลน์ (Polycrystalline)
พบว่า แผงโซล่าเซลล์ชนิด Monocrystalline มีประสิทธิภาพดีกว่าชนิด Polycrystalline ประมาณ 10 – 15 %  จะมีราคาสูงกว่า 20%

2.แผงโซล่าเซลล์นิด Monocrystalline สามารถผลิตไฟฟ้าได้ตั้งแต่พระอาทิตย์เริ่มขึ้น (6.00น.) จนพระอาทิตย์ตก (18.30น.) ไม่แพ้แผงโซล่าเซลล์ชนิดThin film

สนใจระบบ RET UTURN ประหยัดค่าไฟฟ้า ติดต่อ วิศวกรโครงการ 02-9298275 กด 16 – 17 หรือ 084-4517172

ระบบขั้นต่ำ 3.3 กิโลวัตต์ ราคาสองแสนกว่าบาท  

 

RET ROOF ติดตั้งโซล่ารูฟเพื่อขายไฟให้การไฟฟ้า

RET ROOF (เร็ทรูฟ) คือ ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อจำหน่ายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้า

"หันมาเปลี่ยนหลังคาให้เป็นพื้่นที่แห่งการลงทุนพลังงานสะอาดกันดีกว่า"

ความเป็นมา   

        ตามที่คณะรัฐมนตรี เห็นชอบตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ (ครั้งที่ ๑๔๕) วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ให้มีการรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบน หลังคา (Solar PV Rooftop)  ในรูปแบบ Feed in Tariff หรืออัตรารับซื้อไฟฟ้าแบบเบ็ดเสร็จ และให้คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ) ดำเนินการออกระเบียบฯและประกาศโครงการรับซื้อไฟฟ้าจากการผลิตไฟฟ้าพลังงาน แสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา หรือ Solar PV Rooftop  ต่อมาเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2556 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีก็ได้มีมติเห็นชอบการรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการผลิตไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา หรือ Solar PV Rooftop มีระยะเวลาสนับสนุน 25 ปี ภายใต้ปริมาณรับซื้อไฟฟ้าในปี 56 รวม 200 เมกะวัตต์ แบ่งเป็นบ้านอยู่อาศัย 100 เมกะวัตต์ และอาคารธุรกิจขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่อีก 100 เมกะวัตต์  ซึ่งอนุมัติให้กลุ่มบ้านอยู่อาศัย ขนาดกำลังผลิตติดตั้งน้อยกว่า 10 กิโลวัตต์ อัตรา FIT 6.96 บาทต่อหน่วย กลุ่มอาคารธุรกิจขนาดเล็ก ขนาดกำลังผลิต 10-250 กิโลวัตต์ อัตรา FIT 6.55 บาทต่อหน่วย กลุ่มอาคารธุรกิจขนาดกลาง-ใหญ่ ขนาดกำลังผลิต 250-1,000 กิโลวัตต์ อัตรา FIT 6.16 บาทต่อหน่วยนั้น 

หลักการทำงานของ RET ROOF
       เมื่อเริ่มมีความเข้มแสงปริมาณที่มากพอต่อการผลิตไฟฟ้าในเวลาเช้า 6.15 น.  แผงเซลล์แสงอาทิตย์ (PV) จะผลิตพลังงานไฟฟ้าเป็นไฟฟ้ากระแสตรง  (DC)   ซึ่งกระแสไฟดังกล่าวนี้ยังไม่สามารถนำไปใช้กับอุปกรณ์ในอาคารที่เป็นระบบไฟฟ้า 1 เฟสหรือ 3 เฟสได้    ดังนั้นจึงต้องมีเครื่องมือที่จะสามารถเปลี่ยนไฟฟ้ากระแสตรงเป็นไฟฟ้ากระแสสลับ  (AC)   ซึ่งอุปกรณ์นี้เรียกว่า Grid Connected Inverter โดยอุปกรณ์นี้จะเป็นตัวกลางการเชื่อมต่อระหว่างไฟฟ้ากระแสตรงจากแผงPV และไฟฟ้ากระแสสลับจากสายส่งการไฟฟ้า  ซึ่ง Grid Connected Inverter จะทำการแปลงไฟฟ้ากระแสตรงเป็นไฟฟ้ากระแสสลับในความถี่ (Hz) และแรงดันไฟฟ้า (V) ตามที่การไฟฟ้ากำหนดเพื่อที่จะทำให้ไฟกระแสสลับที่เครื่อง Grid Connected Inverter  ที่ผลิตได้นั้นประสาน(synchronize) หรือที่เรียกภาษาช่างว่าไฟซิงค์กับไฟจากการไฟฟ้า  ทำให้ใช้พลังงานไฟฟ้าที่ผลิตจากแผงPVได้นั่นเอง  
        สำหรับโครงการ  Solar PV Rooftop ไม่อนุญาตให้ต่อวงจรอื่นนอกจากต่อวงจรเข้ามิเตอร์ขายของการไฟฟ้าโดยตรงเท่านั้น  ดังนั้นไฟฟ้าที่ผลิตได้จากแผงPV จะถูกส่งกลับไปที่สายส่งการไฟฟ้าทั้งหมด  หากมิเตอร์ขายไฟผลิตไฟได้เท่าไหร่ต่อเดือน การไฟฟ้าจะทำการรับซื้อปริมาณพลังงานนั้นทั้งหมด เป็นเวลา 25 ปี เมื่อครบกำหนดตามสัญญา ยังสามารถใช้ต่อไฟฟ้าใช้ภายในบ้านได้อีก 25 ปี (อายุการใช้งานของแผง 50 ปี)

สนใจสมัครเข้าโครงการได้แล้ววันนี้  ติดต่อ วิศวกรโครงการ 02-9298275 ต่อ 16 – 17 หรือ 084-4517172

        เนื่องจาก โครงการ Solar PV Rooftop จำเป็นต้องติดตั้งบนพื้นที่หลังคาอาคาร ดังนั้น RET ROOF ขอนำเสนอตัวอย่าง งานการติดตั้งของเร็ท ซึ่งจำแนกชนิดขอลังคาอาคาร ได้ดังนี้

1. หลังคาเมทัลชีท

    1.1 หลังคาโรงงาน

ติดตั้งโซลาร์เซลล์บนหลังคาโรงงาน

ติดตั้ง solar cell บนหลังคาโรงงาน

ติดตั้งแผงโซล่าเซลล์บนหลังคาโรงงาน

 

      1.2 หลังคาบ้านเรือน

ก่อนิดตั้งแผงโซลาร์เซลล์

ติดตั้งแผงโซล่าเซลล์บนหลังคาเมทัลชีท

ติดตั้ง solar panel บนหลังคา metal sheet

สนใจระบบ RET ROOF เพื่อขายไฟให้การไฟฟ้า ติดต่อ วิศวกรโครงการ 02-9298275 กด 16 – 17 หรือ 084-4517172

2. ติดตั้งบนหลังคากระเบื้อง

   2.1 กระเบื้องลอนคู่

ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์บนหลังคากระเบื้อง จังหวัดแพร่

ติดตั้งแผง Solar cell บนหลังคากระเบื้อง จังหวัดแพร่

 

ติดตั้งโซล่าเซลล์บนหลังคากระเบื้องลอนคู่

ติดตั้งโซล่าเซลล์บนหลังคากระเบื้อง

ติดตั้งแผงโซลาเซลล์บนหลังคาติดตั้งโซล่าเซลล์บนหลังคาตึกสูง 4 ชั้นติดตั้งแผงโซล่าเซล์บนหลังคาตึก 4 ชั้นติดตั้งโซล่าเซลล์บนหลังคากระเบื้อง

test งานระบบติดตั้งโซล่าเซลล์

TEST การทำงานหลังจากติดตั้งเสร็จสิ้น ระบบ 3.6 กิโลวัตต์ ตอนห้าโมงเย็นแสงอาทิตย์กำลังจะลับขอบฟ้าแต่ระบบยังสามารถผลิตไฟได้ถึง 537 วัตต์  

ติดตั้งโซลาร์รูฟ อุดรธานี

ติดตั้งโซล่าเซลล์บ้านเดี่ยวติดตั้งอิเวอเตอร์ solar rooftop

ติดตั้งอินเวอเตอร์ตามความพอใจของลูกค้า ลูกค้าต้องการแบบไหน RET จัดให้กลมกลืนตามหลักวิชาการ

ติดตั้งโซล่ารูฟท้อป บนหลังคากระเบื้อง

ติดตั้งโครงการ Solar PV Rooftop

 

ติดตั้งโซล่ารูฟหลังคากระเบื้องเก่าติดตั้งตำแหน่งอินเวอเตอร์

7-(2)

ติดตั้งบนหลังคากระเบื้องเก่า

ตำแหน่งอินเวอเตอร์

ติดตั้งโซลาร์เซลล์บนหลังคากระเบื้องเก่า

ติดตั้งแผง solar cell บนหลังคาเก่า

ติดตั้งแผงโซล่าเซลล์หลังคากระเบื้องลอนคู่

ติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์บนหลังคา

ติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์บนหลังคา

ติดตั้งโซล่าเซลล์บนหลังคา

สนใจระบบ RET ROOF เพื่อขายไฟให้การไฟฟ้า ติดต่อ วิศวกรโครงการ 02-9298275 กด 16 – 17 หรือ 084-4517172

3. หลังคากระเบื้องโมเนียร์

ติดตั้งแผงโซล่าเซลล์บนหลังคาซีแพคโมเนียร์

ติดตั้งอินเวอเตอร์พื้นที่แคบๆ

ติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์บนที่สูง

ติดตั้งอินเวอเตอร์นอกบ้าน

ติดตั้งโครงการโซลาร์รูฟท็อป

 

ติดตั้งโครงการ Solar PV ROOFTOP

 

โครงการ solar pv rooftopติดตั้งโซล่าเซลล์ โซลาร์รูฟ

ติดตั้งโซลาร์รูฟท็อป

ติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์บนหลังคาบ้าน

ทดสอบอินเวอเตอร์

ติดตั้งรางโซลาร์รูฟ

ติดตั้งโซล่าเซลล์ทาวเฮาส์

ติดตั้งโซล่าเซลล์บนหลังคาเรือนไทย

ติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์บนหลังคา

โซลาร์เซลล์บนหลังคา

ติดตั้งโซลาร์รูฟ

ติดตั้งอินเวอเตอร์โครงการโซลาร์รูฟ

ติดตั้งโซลาร์รูฟบนหลังคาบ้านจัดสรร

ติดตั้งโซลาร์รูฟสองฝั่ง

โซลาร์รูฟบ้านหลังคาทาวเฮาส์

ติดโซลาร์รูฟหลังคาทาวเฮาส์

ติดตั้งsolar cell

ติดตั้งโซล่ารูฟท็อป 2 ด้านหลังคา

ติดตั้งโซล่ารูฟ

ติดตั้งแผงโซล่าเซลล์บนหลังคา

ติดตั้งโซลาร์รูฟท็อป

ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์บนหลังคา

ติดตั้งอินเวอเตอร์

ติดตั้งโซล่ารูฟด้วยรอกไฟฟ้า

ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์บนหลังคาบ้าน

ติดตั้งอินเวอเตอร์

ติดตั้งโซลาร์รูฟ สิงห์บุรี

ติดตั้งโซล่ารูฟบนหลังคาบ้าน

ติดตั้งโครงการโซล่ารูฟท็อป

สนใจระบบ RET ROOF เพื่อขายไฟให้การไฟฟ้า ติดต่อ วิศวกรโครงการ 02-9298275 กด 16 – 17 หรือ 084-4517172

4. หลังคากระเบื้องโมเนียร์ รุ่น เพรสทีจ

โซลาร์รูฟ

โซล่ารูฟ กระเบื้องรุ่น เพรสทีจ

ติดตั้งโซลาร์รูฟ

โซล่ารูฟบนพื้นคอนกรีต

ติดตั้งโซลาร์รูฟบนพื้นหลังคาคอนกรีต

ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์บนพื้นคอนกรีต

ติดตั้งแผงโครงการโซลาร์รูฟ

สนใจระบบ RET ROOF  เพื่อขายไฟให้การไฟฟ้า หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม

ติดต่อ วิศวกรโครงการ 02-9298275 กด 16 – 17 หรือ 084-4517172 

 

 

RET BOX ตู้ผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

RETBOX คือ ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์โดยใช้แบตเตอรี่  มีอุปกรณ์ดังนี้

1. แผงเซลล์แสงอาทิตย์ (PV)  2. เครื่องควบคุมการชาร์จประจุแบตเตอรี่ (Solar Charge Controller)  3.เครื่องแปลงไฟ (Off Grid Inverter)  4. แบตเตอรี่ดิฟไซเคิล (Deep Cycle Battery)  5. ตู้ควบคุมการทำงาน RETBOX

ตัวอย่างการใช้งาน RETBOX

– โรงแรม รีสอร์ท ที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ เพราะอยู่ท่ามกลางธรรมชาติห่างไกลจากการไฟฟ้า  ไม่ต้องการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าโดยเครื่องปั่นไฟ

– อาคาร  หน่วยงาน หรือสถานที่อื่นๆ ที่ต้องการมีไฟฟ้าไว้ใช้ฉพาะจุด เพื่อแก้ปัญหา  ขณะ ไฟตก  ไฟดับ   RETBOX ทำให้ หลอดไฟ,ปั๊มน้ำอัตโนมัติ,

ปั๊มน้ำบ่อปลา หรือ  ระบบไฟสำคัญส่วนอื่นๆ ที่ต้องการเสถียรภาพทางไฟฟ้า    ยังคงสามารถใช้ได้ตามปกติ

– บางส่วนของหน่วยงาน  อาคาร  บ้านพักอาศัย ที่ต้องการใช้ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

– บ้านพักตากอากาศ  บ้านพักในสวน  ในไร่

– สถานที่พิเศษ ที่ต้องการเตรียมพร้อมสำหรับพลังงานไฟฟ้ายามเกิดภัยภิบัติทางธรรมชาติ

สมบัติข้อเด่น ของระบบ RETBOX ที่แตกต่างจากระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทั่วๆ ไป คือ

– RETBOX มีอุปกรณ์เสริม ในกรณีที่สลับใช้ทั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ,ไฟจากาการไฟฟ้า หรือ เครื่องปั่นไฟ  โดยสามารถใช้สลับสับเปลี่ยนได้โดยอัตโนมัติ เมื่อแสงอาทิตยหมด (ไฟจากแบตเตอรี่หมด)  เพื่อความเสถียรภาพด้านพลังงานของท่าน

ข้อดีของ RETBOX

1. สามารถใช้ไฟฟ้าได้อย่างอิสระ  ช่วยแก้ปัญหาเรื่องพลังงานไฟฟ้า  ลดการใช้เชื้อเพลิงที่ทำให้เกิดมลพิษทางอากาศ

2. ช่วยแก้ปัญหาไฟฟ้าในส่วนสำคัญของท่าน เช่น แสงสว่างจุดสำคัญเพื่อความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน , ปั๊มน้ำอัตโนมัตยังคงใช้งานได้ ทำให้    ช่วยแก้ปัญหาไม่มีน้ำใช้สำหรับอุปโภค บริโภค , ปั๊มน้ำบ่อปลาท่านทำงานได้ตลอดเวลาป้องกันชีวิตปลาที่ท่านรัก เป็นต้น

3. ทำงานเงียบ ไม่มีเสียงดังรบกวน ไม่มีควัน  ปลอดภัย  ช่วยให้ท่านประหยัดค่าเชื้อเพลิงจากเครื่องปั่นไฟ คืนทุนได้ภายในระยะเวลาเพียง 2 ปี

ตัวอย่างการติดตั้ง RETBOX
ตัวอย่างที่ 1 ใช้ RETBOX เพื่อใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าในโรงเรียนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้

ติดตั้งระบบโซล่าเซลล์

         เร็ทได้รับความไว้วางใจจาก  คุณกู๋ หรือ คุณเจริญชัย  ประธานชมรมอิสซูซุประเทศไทย  ได้ติดต่อมายังเร็ท  ให้เร็ทไปติดตั้ง ณ ที่โรงเรียนบ้านห้วยไชยยงค์  อ.สบเมย  จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ติดตั้งระบบโซล่าเซลล์โรงเรียน

ต่อมาก็ได้มีพระรูปหนึ่ง มาติดต่อที่ออฟฟิศ  ท่านแจ้งว่าคุณกู๋ แนะนำให้มาที่เร็ท   พระพินิจ เป็นพระที่มีเมตตาสูงมาก  สอบถามจากคุณครูที่โรงเรียนได้ความว่า ท่านมาอยู่บนดอยแห่งนี้เป็นเวลามากกว่า 20 ปี  ชาวบ้านที่นี่รักท่านทุกคน  ท่านรักเด็กนักเรียนที่โรงเรียนแห่งนี้  ท่านบอกว่าท่านต้องการระบบ 1 kw แต่ผมได้แนะนำท่านให้เลือกระบบ 1.2kw ดีกว่า เพราะสามารถใช้แผงโซล่าเซลล์ขนาด 200W จัดเรียงเป็น 2 แถว  แถวละ 3 แผง  สวยกว่าการจัดเรียงแบบ 5 แผง  ที่ต้องแยกแถวละ 3 และ 2  อีกทั้งยังเป็นประโยชน์เพิ่มขึ้นในการเก็บไฟลงในแบตเตอรี่มากขึ้น  เพื่อให้เด็กๆ คุณครู ได้ใช้งานอย่างเพียงพอ   ท่านตอบรับและตกลงราคากัน    ผมให้ส่วนลดสำหรับพระภิกษุสงฆ์และตัดสินใจติดตั้งให้ฟรี เพื่อเร็ทจะได้ทำบุญเพื่อเป็นสาธารณกุศล

          เราเดินทางกันใน ฤดูร้อน แดดร้อนจัด  เส้นทางหฤโหด  อย่างที่คุณกู๋เคยส่งคลิปเส้นทางขึ้นดอยมาให้ดูล่วงหน้า  กล่าวคือ คุณกู๋เคยนำทีมชมรมอิสซซุประเทศไทยขึ้นไปช่วยติดตั้งระบบน้ำประปาให้บนโรงเรียนแห่งนี้มาแล้ว  จึงแนะนำเส้นทางและลักษณะพื้นที่บริเวณที่ติดตั้งได้หมด  โดยทางพระอาจารย์พินิจได้เตรียมห้องสำหรับเก็บ ตู้คอนโทรลและแบตเตอรี่ไว้ให้แล้ว  

ติดตั้งโซลาร์เซลล์ตอนกลางคืน

              เราเดินทางไปถึงตอนค่ำ ประมาณ 18.30น.  ครูเจน  ครูเกต  ได้นำชาวบ้านมาช่วยขนของขึ้นไปยังสถานที่ติดตั้ง  ซึ่งทางเราจะติดตั้งกันคืนนี้ท่ามกลางความมืดโดย ครูเกตได้เตรียมเครื่องปั่นไฟ หลอดไฟไว้เพื่อการณ์นี้โดยเฉพาะ  ทางเราได้รับประทานอาหารเย็นโดยฝีมือ ครูเจน  คุณครูแสนดีที่ชาวบ้านบนดยรักกันทุกคน

              เมื่อรับประทานอาหารเสร็จ    เราก็ลงมือติดตั้งแผงเมื่อเวลา 19.30น.  ติดตั้งตู้คอนโทรลและติดตั้งแบตเตอรี่จนเสร็จตอนประมาณ 22.30น. ด้วยความเหนื่อยล่ากับการเดินทางไกลกว่า 14 ชั่วโมงทำให้คณะของเรา เข้าพักผ่อนบนห้องพักครูที่ครูเจนได้จัดเตรียมเอาไว้ให้เป็นอย่างดี

              เราตื่นกันตอนเช้า 6.00 น. ตรวจเช็คระบบที่ติดตั้งเมื่อคืนว่าใช้ได้ปกติหรือไม่  เมื่อตรวจเช็คเสร็จแล้วก็มีเด็กนักเรียนมาที่โรงเรียน เพื่อมาซ่อมเต้นกิจกรรมของโรงเรียน  จึงได้ถ่ายรูปร่วมกันในเช้าวันนั้น

ติดตั้งระบบ solar cell

               เราส่งมอบงานแก่ครูเกต ครูเจน  และได้แนะนำวิธีการใช้งาน  วิธีการบำรุงรักษาระบบ  ตลอดจนข้อควรระวังในการใช้งาน  แล้วพวกเราก็เดินทางกลับตอนสายๆ  ทริปนี้ คณะเราประทับใจมาก  แม้จะเป็นระบบเล็กๆ เพียง 1.2kw แต่เรากลับมีความสุขเมื่อเห็นรอยยิ้มของเด็กๆ ที่น่ารัก  พวกเราคุยกันว่า  หากที่นี้ต้องการติดตั้งเพิ่มเติมอีก  เราจะมากันอีก   ซึ่งต่อมาพระอาจารย์พินิจได้ติดต่อเร็ทให้ไปติดตั้งระบบเร็ทบ็อกให้กับวัดที่ อ.สบเมย ในจำนวนระบบเท่ากันอีก 1 แห่ง  เรามีความสุขกันมากครับ  อิ่มบุญ

สนใจระบบ RETBOX เพื่อผลิตไฟฟ้าใช้เอง ติดต่อ วิศวกรโครงการ 02-9298275 กด 16 – 17 หรือ 084-4517172

 

ตัวอย่างที่ 2 ใช้ RETBOX เพื่อใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าในรีสอร์ทที่การไฟฟ้าเข้าไม่ถึง

ติดตั้งโซล่าเซลล์ที่รีสอร์ทติดตั้งโครงรองรับแผงโซล่าเซลล์ติดตั้งsolar cell บนหลังคาติดตั้งตู้ควบคุมติดตั้งแผงโซล่าเซลล์มีไฟใช้เพราะติดตั้งโซลาร์เซลล์

ตัวอย่างที่ 3 ใช้ RETBOX เพื่อใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าในรีสอร์ทอยู่บนหุบเขาสูง  ระบบขนาด 1.8kw สามารถใช้เครื่องทำน้ำอุ่นได้  เครื่องปรับอากาศได้ ตู้เย็นขนาด 10 คิวได้  เจ้าของติดไว้เพื่อตากอากาศและเตรียมไว้เผื่อเกิดภัยพิบัติธรรมชาติ ระบบนี้สามารถสลับการทำงานได้กับไฟจากการไฟฟ้า(หากไฟฟ้ามาถึง) หรือเครื่อง Generator ได้

ก่อนติดตั้งโซล่าเซลล์รีสอร์ท

ติดตั้งโซล่าเซลล์บนหลังคารีสอร์ท

ติดตั้งแผงเซลล์บนหลังคารีสอร์ท

แผงโซล่าเซลล์รีสอร์ทสีคิ้ว1

ตู้คอลโทรลโซล่าเซลล์พร้อม-ATS-รีสอร์ท

ภายในตู้ควบคุมระบบโซล่าเซลล์

ทดสอบระบบโซล่าเซลล์รีสอร์ท

สนใจระบบ RETBOX เพื่อผลิตไฟฟ้าใช้เอง ติดต่อ วิศวกรโครงการ 02-9298275 กด 16 – 17 หรือ 084-4517172

 

RET BOX มีขนาดเล็กสุด 60W ไปจนถึงระดับใหญ่ถึงขนาด 1MW  สามารถติดตั้งได้ทั้งบนพื้นและบนหลังคาโรงรถ ตัวอาคาร หรือ สถานที่อื่นๆ ที่ท่านคิดว่าใช่ 

 

ติดตั้งโซลาร์รูฟบนหลังคา คุ้มค่าหรือไม่ ตอนที่3

ติดตั้งโซลาร์รูฟท๊อป คุ้มค่าหรือไม่ ?   ตอนที่3

ถึงเวลาติดโซล่ารูฟ หรือยัง?

ในการติดตั้งโซล่ารูฟ มีอุปกรณ์หลักคือ แผงโซล่าเซลล์ และ อินเวอเตอร์ ซึ่งปัจจุบันอุปกรณ์ดังกล่าวมีราคาถูกลงกว่าเมื่อ 3 ปีก่อนมาก  ซึ่งจากการสอบถามโรงงานต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศพบว่า แผงโซล่าเซลล์ของประเทศไทยยังมีราคาสูงกว่าต่างประเทศมาก  โดยตลาดต่างประเทศ เช่น ประเทศจีน มีราคาถูกจนบริษัทยักษ์ใหญ่ที่สุดในโลกอยาก Suntech ต้องประกาศล้มละลาย  เมื่อเดือน มีนาคม 2556 ที่ผ่านมา  เหตุเพราะราคาแผงโซล่าเซลล์มีการแข่งขันกันสูงมากเกินไป  มีหลายโรงงานต้องปิดตัวลงเพราะทนแบกรับต้นทุนไม่ไหว  มาถึงตอนนี้ อาจพูดได้เลยว่า ปัจจุบันแผงโซล่าเซลล์มาถึงจุดราคาต่ำสุดแล้ว  เนื่องจากราคาวัสดุที่ใช้ประกอบทำแผงโซล่าเซลล์ก็มีราคาใกล้เคียงกับแผงโซล่าเซลล์มากที่สุด  และในปี 2557 ราคาแผงโซล่าเซลล์ซึ่งเป็นอุปกรณ์หลักในการทำ โซล่ารูฟ อาจจะปรับราคาสูงขึ้นเนื่องจาก ราคาวัสดุที่ใช้ประกอบแผงโซล่าเซลล์ปรับตัวสูงขึ้น  สังเกตได้จากในปัจจุบัน ราคาแผงโซล่าเวลล์เริ่มคงที่  และเริ่มมีการปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อย (0.05USD/watt) เมื่อเดือน กรกฎาคม 2556 ที่ผ่านมา เนื่องจากวัสดุที่ใช้ทำแผงโซล่าเซลล์ปรับตัวตัวขึ้นนั่นเอง 

                   ดังนั้น เวลานี้จึงเป็นเวลาที่เหมาะสมเป็นอย่างยิ่ง  ที่นานาประเทศในเขตร้อน  รวมถึงประเทศไทยที่มีความเข้มแสงในการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์เป็นระดับต้นๆ ซึ่งในโอกาสนี้    รัฐบาลเห็นว่าต้นทุนในการผลิตไฟฟ้าโดยใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ปรับตัวลงต่ำมาก  จึงได้มีโครงการสนับสนุนภาคเอกชน และประชาชนให้ตื่นตัวในการใช้พลังงานทดแทนที่ไม่มีวันหมดอย่างเช่น พลังงานจากแสงอาทิตย์  โดยจัดให้มีการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์บนหลังคาบ้าน บริษัท ห้างร้าน โรงงาน  และให้การสนับสนุนในการขายไฟคืนให้การไฟฟ้าในอัตรามากสุด 6.96 บาท/หน่วย เป็นเวลา 25 ปี   ถามว่าจุดคุ้มทุนอยู่ตรงไหน  ต้องตอบว่า ขึ้นกับชนิดอุปกรณ์ที่ติดตั้ง เช่น แผงโซล่าเซลล์  ชนิดอินเวอเตอร์  เป็นต้น เพราะทั้งสองสิ่งคือ ต้นทุนหลักในการติดตั้ง  ซึ่งจากประสบการณ์การวิจัยและการ ทดลองใช้เอง  พบว่า สามารถคืนทุนได้เร็วที่สุด 6 ปี (Solar farm คืนทุน 7 ปี)  และสามารถทำกำไรในการขายไฟคืนให้การไฟฟ้าอีก 19 ปีเลยทีเดียว 

 

การคำนวณจุดคุ้มทุนติดตั้งโซล่าร์รูฟ (Solar roof)

การคำนวณจุดคุ้มทุนต้องนำจำนวนหน่วยไฟฟ้าที่ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา หรือ โซลาร์รูฟ ผลิตได้มาคำนวณหาว่า เมื่อนำมารวมกันแล้วแต่ละปี มีจุดคุ้มทุนอยู่ที่กี่ปี  ซึ่งรายละเอียดจะอ้างอิงจาก โซล่าฟาร์มที่ประสบความสำเร็จ  และการวิจัยของเร็ทเอง  ดังนี้

เนื่องจากการผลิตไฟฟ้าโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์จะผลิตได้มากหรือน้อยเพียงใด ขึ้นกับปริมาณความเข้มแสงของดวงอาทิตย์  ซึ่ง กรมพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน ได้จัดทำขึ้นในปี 2542 โดยมหาวิทยาลัยศิลปากร  ผลการวิจัยปรากฏว่า พื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศไทยได้รับรังสีอาทิตย์ (ความเข้มแสง) สูงสุดระหว่างเดือน เมษายนและพฤษภาคม ซึ่งข้อมูลนี้ได้รับการสนับสนุนจากโซล่าฟาร์มที่ประสบความสำเร็จหลายๆที่  ที่มีข้อมูลตรงกัน  โดยมีค่าอยู่ในช่วง 5.54 ถึง 6.65 กิโลวัตต์-ชั่วโมงต่อตารางเมตร-วัน

โดยบริเวณที่รับรังสีอาทิตย์สูสุดคือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลาง  โดยได้รับรังสีอาทิตย์เฉลี่ยทั้งปี 5.26 – 5.54 กิโลวัตต์-ชั่วโมงต่อตารางเมตร-วัน  แต่โดยเฉลี่ยทั่วประเทศแล้วมีค่าเท่ากับ 5.04 กิโลวัตต์-ชั่วโมงต่อตารางเมตร-วัน (1)   

ดังนั้นหากระบบทำงานเต็มประสิทธิภาพ จะได้กำลังไฟฟ้าทั้งหมด

ยกตัวอย่างการคำนวณระบบ  3.6kw  ได้ดังนี้

3.6 x 5.04  =  18,144 วัตต์.ชั่วโมงต่อวัน 

          นั่นคือ ในระบบ 3.6kw จะผลิตไฟได้ 18.14 หน่วยนั่นเอง 

          แต่ในความเป็นจริง จากข้อมูลโซล่าฟาร์มที่ประสบความสำเร็จ พบว่า ระบบไม่สามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ  เนื่องจาก สูญเสียพลังงานที่ควรจะได้ไปกับความร้อนและการติดตั้งระบบที่ไม่ถูกต้องนักทำให้เกิดความร้อนขึ้นในจุดเชื่อมต่อ  พลังงานที่สูญเสียไปจากการทำงานของอินเวอเตอร์  และจุดอื่นๆ  โดย Performance  ratio (PR) เฉลี่ย อยู่ที่ 0.8 นั่นคือ ระบบสูญเสียพลังงานที่ควรจะผลิตได้ไปถึง 20 % จากปัจจัยดังกล่าว  ทำให้ ระบบ 3.6kw ที่ควรผลิตไฟฟ้าได้เฉลี่ยต่อวันคือ 18.14 หน่วย  จึงผลิตได้เพียง 80% หรือ 14.51 หน่วยเท่านั้น  ตรงนี้ขึ้นกับฝีมือของผู้ติดตั้งแล้วหละครับว่า จะจัดการความสูญเสียของระบบนี้ไปได้อย่างไร  แต่จากการทดสอบใช้เองและการสอบถามลูกค้าที่เคยติดตั้งจากเร็ทไปแล้วพบกว่า  การผลิตไฟฟ้าไม่ต่ำกว่าเป้าหมายเฉลี่ยที่คำนวณไว้ข้างต้น 

          หากเราผลิตไฟได้ 14.51 หน่วยต่อวัน  หากขายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าเราจะผลิตไฟฟ้าขายได้ 14.51 x 6.96  =  101 บาทต่อวัน  นั่นคือ เราผลิตไฟฟ้าขายได้ เดือนละ 3,030 บาท   หรือปีละ36,865  บาท   โดยต้นทุนค่าใช้จ่ายอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง  อยู่ที่  270,000  บาท   ดังนั้นจุดคุ้มทุนของระบบ 3.6kw =  270,000 / 36,865  = 7.3 ปี

หมายความว่า เมื่อครบ 7.3 ปี ท่านจะได้ระบบผลิตไฟฟ้าที่ติดอยู่ที่บ้านท่านฟรี มีมูลค่า กว่า 270,000 บาท  และจะได้เงินจากการผลิตไฟฟ้าเพื่อขายคืนการไฟฟ้าอีก 17.7 ปี (ทำสัญญาขายให้การไฟฟ้า 25ปี) นั่นคือ

36,865 x 17.7  =  652,510 บาท  แต่ทั้งนี้  ท่านต้องหักค่าเสื่อมประสิทธิภาพของแผงโซล่าเซลล์ออกเพราะแผงโซล่าเซลล์มีประสิทธิภาพต่ำลง 0.5 % ต่อปีหรือเมือครบ 25 ปีแล้วแผงจะผลิตไฟฟ้าได้ลดลงจากเดิมเฉลี่ย 12.5%  นั่นเอง  กล่าวคือ ท่านจะขายไฟได้น้อยลง = 652,510 x 12.5  /  100 =  81,564 บาท หรือ ท่านจะขายไฟฟ้าได้หลังจากที่คืนทุนแล้ว 652,510 – 81,564 = 570,946 บาท

ดังนั้น  หากท่านลงทุนระบบ 3.6kw  ท่านจะสามารถคืนทุนได้ระยะเวลาประมาณ 7 ปี  และสร้างกำไรจากการขายไฟให้กับการไฟฟ้าได้อีก  570,946 บาท
ถามว่าแล้วหลังจาก 25 ปี  จะเป็นอย่างไรต่อไป?

ขอตอบว่า  อายุการใช้งานของแผงโซล่าเซลล์ มีอายุการใช้งานมากกว่า 30 ปี  ดังนั้นเมื่อถึงเวลาที่หมดสัญญาขายไฟให้กับการไฟฟ้าท่านก็สามารถนำไฟฟ้าที่ผลิตได้มาใช้ในครัวเรือนของท่านต่อไป  เป็นกำไรของท่าน  เฉกเช่นนานาประเทศสนับสนุนกัน  โดยเฉพาะทีญี่ปุ่น มีการติดโซล่าเซลล์บนหลังคากันมากกว่า 5 ล้านหลังคาเรือน

 

อยากติดโซล่าร์รูฟแต่ไม่มีเงินทำอย่างไร?
 

วันนี้เร็ทขอเสนอแนวทางที่ท่านเองอาจนำไปปฏิบัติได้นะครับ  สมมติว่าเราต้องการจะต่อเติมหรือดัดแปลงบ้านที่เราอยู่ให้สามารถเปิดร้านขายสินค้า  โดยที่ท่านมีทำเลที่เหมาะแก่การขายสินค้าชนิดนั้นๆ  หากท่านไม่มีเงิน แต่ท่านเห็นว่า มันเกิดขึ้นจริงได้และประสบผลสำเร็จแน่นอน ท่านจะคิดถึงใครครับ พ่อแม่ ญาติ  เพื่อน  หรือ ธนาคาร  สุดแล้วแต่คุณจะเลือก

แต่ถ้าเรามองว่าเป็นการลงทุนก็ควรปรึกษาธนาคารครับ  ปรึกษาธนาคารไหน?  ผมว่าโครงการนี้เป็นโครงการของรัฐดังนั้น ธนาคารของรัฐ เช่น ธนาคารออมสิน ย่อมต้องให้การสนับสนุนแน่นอน  และไม่ต้องเป็นห่วงครับว่าธนาคารอื่นๆ จะไม่ร่วมสนับสนุน  เพราะเม็ดเงินก้อนนี้เป็นหลักหมื่นล้าน แสนล้าน  เหตุผลสำคัญที่ธนาคารจะปล่อยให้กู้โครงการนี้คือ บุคคลทำสัญญากับรัฐ  ซึ่งปลอดภัยมั่นคงแน่นอน  ที่สำคัญ การทำโซล่ารูฟก็มีหลักการทำงานคล้ายกับโซล่าฟาร์ม ซึ่งเป็นธุรกิจที่รัฐให้การสนับสนุนและประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก  กล่าวคือ ธุรกิจโซล่าฟาร์มคืนทุน 6-7 ปี ปีที่เหลือคือกำไรมหาศาล 

ถ้าถามว่ากู้ธนาคารแล้วจะคุ้มไหม เพราะกู้มาก็ต้องผ่อนรายเดือนด้วย  เรามาลองช่วยกันคิดนะครับ  หากท่านติด Solar rooftop ขนาด 3.6 กิโลวัตต์  ท่านต้องใช้ทุนประมาณ 270,000 บาท ซึ่ง ระบบ 3.6 กิโลวัตต์ สามารถผลิตไฟได้เฉลี่ย 18 หน่วยต่อวัน  หากต้องการขายไฟให้การไฟฟ้า  การไฟฟ้ารับซื้อหน่วยละ 6.96 บาท/หน่วย  ดังนั้นท่านสามารถขายไฟฟ้าได้ประมาณเดือนละ 3,030 บาท

          ดังนั้นหากท่านกู้ธนาคารมา 270,000 บาท  หากกู้ผ่อนดอกเบี้ยต่ำ เพราะรัฐบาลสนับสนุน  สมมติชำระนาน 7 ปี (เท่าระยะเวลาคืนทุนของ solar roof)  ก็จะต้องชำระทั้งหมด 84 งวด  งวดละประมาณ 3,500 บาท (ดอกเบี้ยต่ำ) 

          ถามว่าท่านได้อะไรบ้างหากท่านกู้เงินธนาคารมาติดโซล่ารูฟท็อป (Solar Rooftop) 1.ไม่ต้องใช้เงินตัวเอง  เพราะกู้ธนาคารได้  2.เมื่อผ่อนธนาคารครบกำหนด 7 ปี  ปีที่ 8 ถึงปีที่ 25 ท่านไม่ต้องชำระธนาคารอีกต่อไป  นั่นคือท่านได้ผลตอบแทน 18 ปี  หรือได้รับค่าตอบแทน

3,030  x 12 x 18 = 654,480 บาท  นับเป็นการลงทุนที่ดูคล้ายการจับเสือมือเปล่า  ลองมองที่หลังคาบ้านหรือสำนักงานท่านดูครับว่ามีพื้นที่ติดตั้งเท่าไหร่  ?  ท่านพร้อมจะลงทุนกับเราแล้วหรือยัง ?

 

สนใจเข้าร่วมโครงการ Solar PV Rooftop

โครงการ รับซื้อไฟฟ้าจากการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา (Solar PV Rooftop)

โครงการรับซื้อไฟฟ้าจากการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา
 

           ตามที่คณะรัฐมนตรี เห็นชอบตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ (ครั้งที่ ๑๔๕) วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ให้มีการรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา (Solar PV Rooftop)  ในรูปแบบ Feed in Tariff หรืออัตรารับซื้อไฟฟ้าแบบเบ็ดเสร็จ และให้คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ) ดำเนินการออกระเบียบฯและประกาศโครงการรับซื้อไฟฟ้าจากการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา หรือ Solar PV Rooftop  ต่อมาเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2556 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีก็ได้มีมติเห็นชอบการรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา หรือ Solar PV Rooftop มีระยะเวลาสนับสนุน 25 ปี ภายใต้ปริมาณรับซื้อไฟฟ้าในปี 56 รวม 200 เมกะวัตต์ แบ่งเป็นบ้านอยู่อาศัย 100 เมกะวัตต์ และอาคารธุรกิจขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่อีก 100 เมกะวัตต์  ซึ่งอนุมัติให้กลุ่มบ้านอยู่อาศัย ขนาดกำลังผลิตติดตั้งน้อยกว่า 10 กิโลวัตต์ อัตรา FIT 6.96 บาทต่อหน่วย กลุ่มอาคารธุรกิจขนาดเล็ก ขนาดกำลังผลิต 10-250 กิโลวัตต์ อัตรา FIT 6.55 บาทต่อหน่วย กลุ่มอาคารธุรกิจขนาดกลาง-ใหญ่ ขนาดกำลังผลิต 250-1,000 กิโลวัตต์ อัตรา FIT 6.16 บาทต่อหน่วยนั้น  ปัจจุบันได้คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ได้ประกาศออกระเบียบโครงการรับซื้อไฟฟ้าจากการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา  โดยผู้ประสงค์จะเข้าโครงการต้องมีคุณสมบัติและจัดเตรียมเอกสารดังนี้

 

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ

 1. เป็นเจ้าของอาคารหรือได้รับการยินยอมจากผู้ที่เป็นเจ้าของอาคาร หรือมีสัญญาเช่าอาคารที่มีระยะเวลาการให้ความยินยอมหรือระยะเวลาการเช่าเหลืออยู่ไม่ต่ำกว่า 25ปี  ที่มีพื้นที่ติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์ (Solar panel) บนหลังคา ,ดาดฟ้า,หรือส่วนหนึ่งส่วนใดบนอาคาร
 2. ไม่เป็นหน่วยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

 

เอกสารที่ลูกค้าต้องเตรียม

กรณีบุคคลธรมดา

 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  พร้อม รับรองสำเนาถูกต้อง
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อม รับรองสำเนาถูกต้อง
 3. สำเนาสัญญาเช่า (ในกรณีที่ไม่ใช่เจ้าของอาคาร)
 4. หนังสือยินยอมจากเจ้าของอาคาร (ในกรณีที่ไม่ใช่เจ้าของอาคาร)
 5. สำเนาบัตรประชาชนจากเจ้าของอาคาร
 6. สำเนาทะเบียนบ้านจากเจ้าของอาคาร
 7. หนังสือมอบอำนาจ (จัดเตรียมกรณีลูกค้าให้เร็ทยื่นคำขอฯแทน)
 8. สำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจ (เจ้าของอาคารที่จะติดตั้ง)
   

กรณีนิติบุคคล
          1.สำเนาบัตรประชาชนของเจ้าของกิจการ หรือ บริษัท
          2.สำเนาทะเบียนบ้านของเจ้าของกิจการ หรือ บริษัท
          3.สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ
          4.หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน) โดยการจดทะเบียนนิติบุคคลต้องมี วัตถุประสงค์ให้ดำเนินการเกี่ยวกับการผลิต หรือ ขายไฟฟ้า (สำหรับผู้ผลิตไฟฟ้าฯที่เป็นนิติบุคคล) ถ้ายังไม่มีวัตถุประสงค์ให้ดำเนินการเกี่ยวกับการผลิต หรือ ขายไฟฟ้า ให้ไปจดทะเบียนเพิ่มเติม โดยแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ว่า “ทำธุรกิจ ผลิตไฟฟ้าด้วยเทคโนโลยีต่างๆ  แสงอาทิตย์ ฯลฯ  จัดส่ง และจำหน่ายไฟฟ้า ฯลฯ”
          5.หนังสือยินยอมจากเจ้าของอาคาร (ในกรณีที่ไม่ใช่เจ้าของอาคาร)
          6.สัญญาเช่า (ในกรณีที่ไม่ใช่เจ้าของอาคาร)
          7.สำเนาบัตรประชาชนของเจ้าของอาคาร
          8.สำเนาทะเบียนบ้านของเจ้าของอาคาร
          9.หนังสือมอบอำนาจ
          10.สำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจ
          11.สำเนาบัตรประชาชนของผู้ได้รับมอบอำนาจ

 

บริการของเร็ท เป็นแบบครบวงจร ได้แก่

1.เสนอข้อมูล , สำรวจ , เสนอราคา
2.จัดเตรียมเอกสารเพื่อยื่นคำขอจำหน่ายไฟ
3.ยื่นคำขอจำหน่ายไฟ
4.ทำสัญญาซื้อขายไฟ
5.จัดหาอุปกรณ์และติดตั้งระบบ
6.ติดต่อการไฟฟ้า
7.รับประกัน บำรุงรักษา บริการหลังการขาย

 

หากผู้สมัครประสงค์จะเข้าโครงการต้องทำอย่างไร ?

1.อ่านรายละเอียดระเบียบของ กกพ ได้ที่นี่ Download ระเบียบ กกพ พ.ศ.๒๕๕๖
   อ่านรายละเอียดประกาศของ กกพ ได้ที่นี่ Download ประกาศ กกพ
   อ่านขั้นตอนต่างๆ ได้ที่นี่ Download ขั้นตอนการขอและให้ใบอนุญาตต่างๆ
   ก่อนตัดสินใจ ดูศักยภาพความเข้มแสงของประเทศไทย Download solarmap 
   (ข้อมูล: กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน)

2.ศึกษาข้อมูล ความคุ้มค่าในการลงทุน ได้ที่นี่ Download RET ROOF คุ้มค่าหรือไม่ตอนที่1  RET ROOF คุ้มค่าหรือไม่ตอนที่2  RET ROOF คุ้มค่าหรือไม่ตอนที่3  RET ROOF คุ้มค่าหรือไม่ตอนที่4  RET ROOF คุ้มค่าหรือไม่ตอนที่5  RET ROOF คุ้มค่าหรือไม่ตอนที่6

3.ศึกษางบประมาณในการลงทุนจำหน่ายไฟ ได้ที่นี่ Download  แคตตาล็อคRetroof3.6kw  แคตตาล็อคRetroof4.8kw   แคตตาล็อคRetroof6.6kw   แคตตาล็อคRetroof8.4kw   แคตตาล็อคRetroof9.6kw

4. ขอใบเสนอราคาและข้อมูลจากเร็ท ทาง email :  ret2012company@gmail.com 

5. เร็ทเสนอราคา และรอลูกค้าตอบรับ (หากไม่พบอีเมลล์ตอบกลับ กรุณาเช็คที่ Junkbox หรือ ที่จดหมายขยะ)

6. เมื่อลูกค้าตอบรับแล้ว เร็ทจะการนัดสำรวจพื้นที่  กรณีอยู่ในกรุงเทพมหานคร  สมุทรปราการ  นนทบุรี  ปทุมธานี  เร็ทสามารถสำรวจพื้นที่ติดตั้ง  พร้อมกับรับเอกสารที่ต้องใช้ยื่นคำขอ
 

- กรณีสถานที่ติดตั้งอยู่ต่างจังหวัด ท่านสามารถส่งรูปถ่าย ด้านหน้า  ด้านข้าง  ด้านหลัง ด้านบนที่สามารถมองเห็นหลังคา(ถ้าสามารถถ่ายด้านบนได้จะประเมินราคาการติดตั้งได้ง่ายขึ้น)  พร้อมกรุณาระบุทิศ เหนือ ใต้ มาในรูปหรืออธิบายใต้ภาพ   และถ่ายรูปในระยะที่สามารถเห็นบ้านหรืออาคารได้ทั้งหลังอีก 1 รูป   

      5. นัดหมายรับเอกสาร สำหรับบ้านอยู่พื้นที่กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ นนทบุรี  ปทุมธานี  และจัดส่งเอกสารมาทางไปรษณีย์กรณีอยู่ต่างจังหวัด

      6. ยื่นคำขอจำหน่ายไฟ

      7.ติดตามผล

      8.ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

      9. รับทราบเงื่อนไขและชำระค่าใช้จ่าย

    10. ลงนามทำสัญญา

    11. ติดตั้งระบบ

    12. จ่ายไฟเข้าระบบ

สนใจเข้าโครงการดูที่นี่

 

วิธียื่นแบบคำขอจำหน่ายไฟฟ้าด้วยตนเอง

ทำไมประเทศเล็กๆ อย่างประเทศญี่ปุ่นถึงติดตั้งโซล่าเซลล์กันมากกว่า 5 ล้านหลังคาเรือน ?

ถึงเวลาที่ภาคประชาชนจะหันมาผลิตไฟฟ้าใช้เพื่อประเทศของเรา

ตัวอย่างความนิยมในการติดตั้งเซลล์แสงอาทิตย์บนหลังคาที่ประเทศญี่ปุ่น

โซลาร์รูฟ ญี่ปุ่นSolar roofSolar rooftop
Solar roof JapanSolar roofโซล่ารูฟ
โซลาร์รูฟท็อปโซล่าร์รูฟโซล่าร์รูฟท็อป
Solar roof ญี่ปุ่นSolar roof Towerโซลาร์รูฟในเมือง

ติดตั้งโซลาร์รูฟท๊อป คุ้มค่าหรือไม่ ? ตอนที่2

โซล่ารูฟ

จากตอนที่ 1 เราทราบแล้วว่าหากเราติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ (Solar cell) ขนาด 1000W เราจะสามารถผลิตไฟฟ้าได้สูงสุด ณ เวลาความเข้มแสงสุดสุดไม่เท่ากับ 1000W  แต่จะผลิตไฟฟ้าได้เพียง 80 –  87% เท่านั้น  ซึ่งโดยเฉลี่ยทั้งวัน  กำลังการผลิตไฟฟ้าจะอยู่ที่ประมาณ  80%  ข้อมูลนี้ได้มาจากโซล่าฟาร์มระดับต้นๆของเมืองไทยที่ประสบความสำเร็จในการผลิตฟ้าขายคืนให้กับประกอบกับข้อมูลการวิจัยของบริษัทพลังงานทดแทนเพื่อคนไทยและประสบการณ์ติดตั้ง  ซึ่งปัจจุบันได้วิจัยและได้พัฒนาการติดตั้งให้ได้ประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าให้สูงขึ้น ด้วยเทคนิคเฉพาะซึ่งจะกล่าวในบทความข้างหน้า 

 

ถามว่า ประสิทธิภาพสูงสุดที่เคยพัฒนาได้เท่าไหร่?
ขอตอบว่าบริษัทเคยทำได้ 95% ซึ่งเป็นสภาวะปกติ  การเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตไฟนั้น ขึ้นกับ อุปกรณ์ และ เทคนิคในการติดตั้ง หลักๆ ได้แก่ แผงโซล่าเซลล์  อินเวอเตอร์  ต้องพิถีพิถันในการเลือกชุดให้เข้ากัน  เพื่อสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด  ที่สำคัญคือ เทคนิคการติดตั้ง  ซึ่งเป็นรายละเอียดพิเศษที่ต้องคำนวณ  และเลือกใช้อุปกรณ์เชื่อมต่อเหมาะสม  จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการติดตั้งได้ 

จะคำนวณว่าบ้านเราควรติดตั้งโซล่าร์รูฟขนาดเท่าไหร่ ?

มีวิธีการเลือกใช้หลายแบบนะครับ

 1. คำนวณจากพื้นที่ที่จะติดตั้ง  เช่น บนหลังคามีพื้นที่ติดตั้งทั้งหมด 50 ตารางเมตร อยากรู้ว่า พื้นที่หลังคา หรือ ดาดฟ้ามีพื้นที่กี่ตารางเมตร  ก็ให้วัดจากพื้นที่บนหลังคาจริงว่า กว้าง x ยาว เท่าไหร่  ก็จะทราบว่าพื้นที่ติดตั้งมีขนาดเท่าไหร่  แต่หากลำบากที่จะขึ้นไปวัดที่หลังคาเองก็สามารถคำนวณคร่าวๆ เบื้องต้นจากพื้นทีด้านล่างก็สามารถทำได้  โดยนำความยาวใต้หลังคา x ความกว้างใต้หลังคา  ก็จะทราบพื้นที่ทั้งหมดได้  ทั้งนี้อาจจะแบ่งวัดเป็น 2 ส่วน  คือ ส่วนที่หันไปทางทิศใต้อยู่แล้ว ส่วนหนึ่ง  อีกส่วนหนึ่งหันไปทางทิศอื่นๆ เป็นต้น  เหตุใดจึงต้องแบ่งเป็นสองส่วน  เดี๋ยวผมจะอธิบายความสำคัญเรื่องนี้ในบทต่อไป 

ต่อมาเมื่อเราคำนวณได้แล้วว่าเรามีพื้นที่ติดตั้งโซล่าเซลล์บนหลังคา (solar roof) ประมาณเท่าไหร่  ให้เรานำ พื้นที่ที่จะติดตั้ง หารด้วยขนาดของแผง ซึงปัจจุบันแผงที่มีขนาดใหญ่ที่สุด สำหรับแผงโซล่าเซลล์ชนิดคริสตัลไลน์ (mono or Poly crystalline) คือขนาดกำลังไฟฟ้า 300 วัตต์ ใน 1 แผงจะมีขนาดแผงประมาณ 2 ตารางเมตร  ให้นำขนาดของแผง หารด้วย พื้นทีติดตั้ง 

สมมติว่าเรามีพื้นที่บนหลังคา  กว้าง 4 เมตร  ยาว 6 เมตร  จะมีพื้นที่ติดตั้ง 4 x 6 = 24 ตารางเมตร  ให้นำมาหารด้วย 2 จะทราบจำนวนแผงที่ต้องติดตั้ง เท่ากับ 12 แผง  เมื่อทราบจำนวนแผงแล้ว ให้นำมาคูณกับขนาดกำลังไฟฟ้าของ แผงโซล่าเซลล์ นั่นคือ 12 แผง x 300 วัตต์  จะได้เท่ากับ 3,600 W หรือ 3.6 kw  เพราะฉะนั้นในบ้านของท่านจะสามารถติดตั้งโซลาร์รูฟ  (Solar roof) ได้ 3.6kw  ซึ่งค่าใช้จ่ายพร้อมติดตั้งจะอยู่ที่ 270,000 บาท ขึ้นกับชนิดของอุปกรณ์และความยากง่ายในการติดตั้ง 

สนใจติดตั้งโซล่ารูฟท็อบคลิ๊กที่นี่