20150213110250

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวดี สำหรับผู้ทีต้องการติด RETROOF ที่ไม่ประสงค์ใช้เงินทุนของตนเอง และประสงค์จะให้ บริษัท พลังงานทดแทนเพื่อคนไทย จำกัด ดำเนินการขออนุมัติแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำกว่า 4% คืนทุนเร็วกว่า 6 ปี อัตราผลตอบแทนมากกว่า 6 เท่า ในระยะ 30 ปี สงวนสิทธิ์เฉพาะ โซลาร์รูฟ เท่านั้น โรงงาน อาคารขนาดใหญ่ ติดต่อด่วน RETROOF FUND ปรึกษาเบอร์ตรง 098-3715249 ขอได้รายละไม่เกิน 1,000 ล้านบาท
RETROOF-โรงงานและบริษัท
RETROOF-บ้านพักอาศัย