RET

บริษัทติดตั้งโซล่าเซลล์ที่ดีที่สุด

“เราพร้อมแล้ว ท่านหล่ะ พร้อมหรือยัง?”

“เราพร้อมแล้วที่จะเป็นกำลังสำคัญให้ประเทศไทยได้เปลี่ยนมาใช้พลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานหลัก”

“เราพร้อมแล้วที่จะสนับสนุนให้คนไทยทุกคนผลิตไฟฟ้าใช้เอง”

“เราพร้อมแล้วที่จะติดตั้งโซล่าเซลล์ให้คนไทยทุกคนที่ตั้งใจจริง”

สิ่งที่ควรรู้ก่อนร่วมกันเปลี่ยนประเทศไทย

พลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานที่มีมากที่สุดในจักรวาล  เป็นพลังงานที่มีสม่ำเสมอไม่มีวันหมดและได้มาฟรี  ดังนั้น พลังงานแสงอาทิตย์จะเป็นพลังงานที่ถูกนำมาใช้มากที่สุดในโลก แทนทุกพลังงานที่ใช้ในโลกตอนนี้

ลองคำนวณดูว่าเราซื้อพลังงานไฟฟ้าทุกเดือน ทุกปี รวมเป็นเงินเท่าไร่แล้ว ถึงเวลาแล้วหรือยังที่จะผลิตไฟฟ้าใช้เองเพราะการผลิตไฟฟ้าใช้เองเป็นเรื่องง่าย ลดรายจ่าย และได้กำไรที่แน่นอนไปตลอดชีวิต

รู้หรือไม่ว่าหลังคาอาคารของท่าน นอกจากจะกันแดด กันฝน แล้ว ยังเป็นพื้นที่สำหรับติดตั้งโซล่าเซลล์ผลิตไฟฟ้าใช้เองใต้หลังคาได้

อย่าปล่อยให้คนอื่นเปลี่ยนประเทศไทยโดยท่านไม่ทำอะไรเลย

award

“มาร่วมเปลี่ยนประเทศไทยกับเรา”

บริษัท พลังงานทดแทนเพื่อคนไทย จำกัด
บริษัทติดตั้งโซล่าเซลล์ที่ดีที่สุด

ลงทุนติดตั้งโซล่าเซลล์คุ้มค่าหรือไม่สำหรับองค์กร ?

สามารถพิจารณาได้จากข้อมูลดังต่อไปนี้

การลงทุนติดตั้งโซล่าเซลล์เป็นการนำเงินก้อนหนึ่ง ซึ่งอาจได้มาจาก เงินหมุนเวียนในกิจการหรือเงินที่ องค์กรตั้งค่าใช้จ่ายค่าไฟฟ้าล่วงหน้า 1 ปี หรือเงินที่ได้มาจากการกู้ยืมจากสถาบันการเงินดอกเบี้ยต่ำ ร้อยละ 3.5 (ตามโครงการของหน่วยงานของรัฐ) เพื่อทำกำไรให้กิจการเพิ่มขึ้นจากการผลิตไฟฟ้าใช้เอง แทนการซื้อพลังงานไฟฟ้าจากรัฐหรือเอกชน

ปัจจุบัน จุดคืนทุนของการติดตั้งโซล่าเซลล์อยู่ที่ 4 – 5 ปี แล้วแต่ขนาดกำลังผลิตที่องค์กรต้องการติดตั้ง มี ผลตอบแทนการลงทุนสูงอยู่ที่ร้อยละ 20 – 25 ต่อปี ซึ่ง มากกว่าดอกเบี้ยเงินฝากประจำ (ร้อยละ 1.5) ปัจจุบัน ประมาณ 13 – 17 เท่า พูดง่ายๆ คือ ลงทุนติดตั้งโซ่ล่าเซลล์ทำกำไร ให้กับการลงทุนประมาณ 20 – 25 เปอร์เซ็นต์ต่อปี และทำกำไรหลังจากคืนทุนต่อไปจนถึง 30 ปี ตามอายุอุปกรณ์โซลาร์รูฟเรียกได้ว่าการตัดสินใจครั้งนี้เป็นการสร้างกำไร ที่แน่นอนไปถึงรุ่นลูกรุ่น หลานเลยทีเดียว

ข้อดีขององค์กรที่จะติดตั้งโซล่าเซลล์คืออะไร

1. กำไรจากการลงทุนประมาณ ปีละ 20 – 25 เปอร์เซ็นต่อปี เป็นเวลา 30 ปี เป็นกำไรทางตรง ที่ได้มาจากการที่ต้นทุนการผลิตหรือการให้บริการขององค์กรลดลง

2. มีสินทรัพย์เพิ่มขึ้น จากอุปกรณ์โซลาร์รูฟที่ติดตั้งบนหลังคา ซึ่งโดยปกติสามารถใช้อุปกรณ์โซลาร์รูฟ ค้ำประกันเงินกู้ยืมได้ ในกรณีที่ต้องการลงทุนด้วยการกู้ยืมเงินจากธนาคารดอกเบี้ยต่ำ หากหักลบ กำไรและดอกเบี้ยธนาคารแล้ว องค์กรยังเหลือกำไรอีกปีละ 16 – 22 เปอร์เซ็นต์ ในระยะที่ผ่อนชำระ 5 ปีแรก

3. เมื่ออุปกรณ์โซลาร์รูฟที่อยู่บนหลังคาเป็นสินทรัพย์ ทำให้บริษัท ตัดค่าเสื่อมเป็นค่าใช้จ่ายบริษัท
เพื่อ ลดภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปีได้อีก ปีละประมาณ 10 เปอร์เซ็นต์ จากราคาอุปกรณ์โซลาร์รูฟเป็นเวลา 10 ปี

4. อุปกรณ์โซลาร์รูฟทำให้ไฟฟ้าขององค์กรมีเสถียรภาพมากขึ้น รวมถึงช่วยลดการสูญเสียพลังงานไฟฟ้า เนื่องจากอุปกรณ์โซลาร์รูฟผลิตและจ่ายไฟฟ้าให้กับอุปกรณ์ที่ไฟฟ้าแรงต่ำ ไม่ผ่านหม้อแปลงไฟฟ้า และยังช่วยลด Demand Charge หรือลดความต้องการใช้ไฟฟ้าลง ทำให้ค่าไฟฟ้าสุทธิ ลดลงจากเดิม เป็นส่วนเสริมอีกทางหนึ่ง

การลงทุนติดตั้งโซล่าเซลล์ = การลงทุนแบบจับเสือมือเปล่า

ข่าวประชาสัมพันธ์

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ เป็นนิติบุคลที่มีทุนจดทะเบียนมากกว่า 5 ล้านบาทขั้นไป มีสถานะทางการเงิน ที่มั่นคง มีค่าไฟฟ้าต่อเดือนเฉลี่ย ไม่ต่ำกว่า เดือนละ 800,000 บาท หรือ มีการใช้ ไฟฟ้าในช่วงกลางวัน 8.00 – 17.00 น. (Load Profile) ไม่น้อยกว่า 500 กิโลวัตต์ (kW) อย่างน้อย 6 วันต่อสัปดาห์ มีพื้นที่หลังคาที่สามารถติดตั้งโซลาร์รูฟได้อย่างน้อย 3,000 ตารางเมตร หรือ สามารถติดตั้งโซลาร์รูฟบนหลังคาได้ไม่ต่ำกว่า 400 กิโลวัตต์สูงสุด เป็นผู้ใช้ไฟฟ้าแบบ TOU (Time of...
กิจการที่ได้รับการส่งเสริม มี 8 หมวดใหญ่ เกษตรกรรมและการผลิตผลทางเกษตร ผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักร และอุปกรณ์ขนส่ง เหมืองแร่ เซรามิกส์ และโลหะขั้นมูลฐาน อุตสาหกรรมเบา อุตสาหกรรมอีเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า เคมีภัณฑ์ กระดาษ และพลาสติก กิจการบริการและสาธารณูปโภค การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสูงสุด 13 ปี ลดหย่อนภาษีเงินได้ 50 % อีก 5 ปี ยกเว้นอากรขาเข้าวัตถุดิบผลิตเพื่อการส่งออก ยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับของที่นำเข้ามาเพื่อใช้ในการวิจัยและพัฒนา อนุญาตต่างชาติถือหุ้น 100% อนุญาตให้ถือครองกรรมสิทธิ์ที่ดิน อนุญาตให้ช่างฝีมือ / ผู้ชำนาญการเข้ามาทำงาน สนใจติดต่อได้ที่ คุณ วรรณา  มือถือ...
หลักการและเหตุผล ตั้งแต่อดีตจนถึงประเทศไทยของเรามีการดำเนินการสร้างโรงไฟฟ้าประเภทต่างๆ เพื่อผลิตไฟฟ้าและจำหน่ายให้กับภาคเอกชนตลอดมา ปัจจุบันได้มีภาคเอกชนหลายๆ แห่ง ได้ดำเนินการติดตั้งโซล่าเซลล์เพื่อผลิตไฟฟ้าใช้เองในองค์กร และได้ผลตอบแทนที่คุ้มค่า จากการเปลี่ยนการใช้พลังงานจากฟอสซิล มาเป็นการการพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งสามารถประหยัดค่าพลังงานไฟฟ้าได้มากถึง 80 เปอร์เซ็นต์ ผลประโยชน์จากการเป็นนักการตลาดอิสระ 1. รายได้ผลตอบแทน ตั้งแต่ 50,000 – 4,500,000 บาท ต่อ 1 โครงการ 2. ใช้เวลาว่างจากงานประจำทำงานได้ เพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวคุณสมบัตินักการตลาดอิสระ คุณสมบัติหลัก (จำเป็นต้องมีครบทุกข้อ) 1. เพศ ชาย หรือ หญิง ที่มีอายุ ตั้งแต่ 25 – 70 ปี 2. มีทัศนคติที่ดีต่อพลังงานแสงอาทิตย์ สนใจและติดตามเรื่องโซลาร์รูฟและการติดตั้งโซล่าเซลล์มาโดยตลอด 3. มีความต้องการอยากให้เพื่อน...
ข่าวดี สำหรับผู้ทีต้องการติด RETROOF ที่ไม่ประสงค์ใช้เงินทุนของตนเอง และประสงค์จะให้ บริษัท พลังงานทดแทนเพื่อคนไทย จำกัด ดำเนินการขออนุมัติแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำกว่า 4% คืนทุนเร็วกว่า 6 ปี อัตราผลตอบแทนมากกว่า 6 เท่า ในระยะ 30 ปีสงวนสิทธิ์เฉพาะ โซลาร์รูฟ เท่านั้นโรงงาน อาคารขนาดใหญ่ ติดต่อด่วน RETROOF FUND ปรึกษาเบอร์ตรง 088-7988791 ขอได้รายละไม่เกิน 500 ล้านบาท