มาตรฐานการทำงาน

WORK STANDARDS

7279

RET คำนึงถึงคุณภาพงานและความพึงพอใจของลูกค้า จึงได้ให้ความสำคัญกับมาตรฐานการทำงานให้อยู่ในระดับสากล ISO 9001 : 2015 , ISO 14001 : 2015 และ ISO 45001 : 2018 ในขอบเขตของการออกแบบ การติดตั้ง การบริการหลังการขาย และการบำรุงรักษา


Certificate of registration

Quality Management System – ISO 9001:2015

1. การออกแบบระบบไฟฟ้า , การออกแบบเลย์เอาท์ และ ภาพสามมิติ ให้โรงผลิตไฟฟ้าผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
ที่บ้านหรือที่อาคารของลูกค้าได้ประโยชน์สูงสุด

ตัวอย่างภาพสามมิติจากการออกแบบเลเอาท์ของสถาปนิก นส.มะลิวัลย์ จันนะ

2. พีถีพิถันในกระบวนการติดตั้งโดยมีวิศวกรที่ชี่ยวชาญระบบไฟฟ้าควบคุมแบบและควบคุมงานให้เป็นไปตามแบบและวิธีการที่ถูกต้อง

3. มั่นใจด้วยบริการหลังการขาย ได้แก่ การบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าของลูกค้าตามสัญญาที่ได้ให้ไว้ รวมถึงการให้คำปรึกษาตลอดอายุการใช้งานโดยทีมบริการที่มีความรู้ ความเข้าใจ ในงานบริการ

1. บริการทำความสะอาดแผง  จะมีการล้างแผง 2 – 3 ครั้งต่อปี  แล้วแต่ข้อตกลงตามโปรโมชั่น

2. บริการตรวจเช็คระบบ 2 – 3 ครั้งต่อปี  แล้วแต่ข้อตกลงตามโปรโมชั่น อันได้แก่

 2.1 การตรวจเช็คแผง และจุดเชื่อมต่อของแผง เพื่อดูความผิดปกติ  และทำรายงานการตรวจสอบให้แก่ลูกค้า
2.2 ตรวจสอบ การทำงานของระบบที่ตู้ควบคุมและเครื่องอินเวอเตอร์ ตลอดจน การตรวจสอบและทดสอบการต่อลงดิน Inspection and Testing of Grounding System