RETROOF เปิดรับสมัคร นักการตลาดอิสระ ในโครงการ เพื่อนบอกต่อเพื่อน ให้ใช้พลังงานสะอาด รายได้ผลตอบแทน ตั้งแต่ 50,000 – 4,500,000 บาท ต่อ 1 โครงการ

9490

RETROOF เปิดรับสมัคร นักการตลาดอิสระ ในโครงการ

หลักการและเหตุผล

ตั้งแต่อดีตจนถึงประเทศไทยของเรามีการดำเนินการสร้างโรงไฟฟ้าประเภทต่างๆ เพื่อผลิตไฟฟ้าและจำหน่ายให้กับภาคเอกชนตลอดมา ปัจจุบันได้มีภาคเอกชนหลายๆ แห่ง ได้ดำเนินการติดตั้งโซล่าเซลล์เพื่อผลิตไฟฟ้าใช้เองในองค์กร และได้ผลตอบแทนที่คุ้มค่า จากการเปลี่ยนการใช้พลังงานจากฟอสซิล มาเป็นการการพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งสามารถประหยัดค่าพลังงานไฟฟ้าได้มากถึง 80 เปอร์เซ็นต์

เพื่อนชวนเพื่อน
RETROOF Free service 9

ผลประโยชน์จากการเป็นนักการตลาดอิสระ

1. รายได้ผลตอบแทน ตั้งแต่ 50,000 – 4,500,000 บาท ต่อ 1 โครงการ
2. ใช้เวลาว่างจากงานประจำทำงานได้ เพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว

คุณสมบัตินักการตลาดอิสระ

คุณสมบัติหลัก (จำเป็นต้องมีครบทุกข้อ)

1. เพศ ชาย หรือ หญิง ที่มีอายุ ตั้งแต่ 25 – 70 ปี
2. มีทัศนคติที่ดีต่อพลังงานแสงอาทิตย์ สนใจและติดตามเรื่องโซลาร์รูฟและการติดตั้งโซล่าเซลล์มาโดยตลอด
3. มีความต้องการอยากให้เพื่อน หรือคนรู้จัก ใช้พลังงานแสงอาทิตย์
4. มีเพื่อน ญาติ หรือคนรู้จัก ที่ต้องการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ที่บ้าน บริษัท หรือ องค์กร อย่างน้อย 3 ราย
5. มีบุคลิกที่ดี อีคิวสูง แก้ปัญหาเฉพาะหน้าเก่ง
6. มีปฏิภาณไหวพริบดี มีระเบียบวินัย
7. ไม่มีประวัติฉ้อโกง หรือ ไม่เคยถูกต้องโทษมาก่อน

คุณสมบัติพิเศษ หากมีข้อใดข้อหนึ่งจะได้รับพิจาณาเป็นพิเศษ

1.เป็นผู้ประกอบการ เป็น เจ้าของ หรือ กรรมการผู้จัดการ หรือ กรรมการ ของ นิติบุคคล
2.เคยหรือกำลังทำงานขายสินค้าหรือโปรเจคสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม หรือ องค์กรขนาดใหญ่
3.มีเพื่อนหรือเครือญาติเป็นผู้ประกอบการ โรงงานหรือ บริษัทเอกชนขนาดใหญ่

ลักษณะงาน

1.Fulltime / Parttime
2.เรียนรู้และแนะนำให้เพื่อนติดตั้งโซล่าเซลล์ สำหรับโรงงานหรือบริษัทขนาดใหญ่
3.สมัครฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น
4.เมื่อสมัครและได้ผ่านการคัดเลือกจะได้รับการอบรมนักการตลาดอิสระ 1 วัน สามารถเริ่มงานได้ทันที (ขอสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกผู้สมัคร)

วิธีการสมัคร

1.ดาวน์โหลดใบสมัคร และกรอกรายละเอียดและส่งใบสมัครมาทางอีเมลล์ ret2012company@gmail.com หรือ LINE ID : 0949467700LINE ID
2.สามารถมาสมัครด้วยตนเองได้ ตามแผนที่ คลิกที่นี่เพื่อดูแผนที่

3.ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ อีเมลล์ ret2012company@gmail.com /