ลดภาวะวิกฤตขาดแคลนพลังงานไฟฟ้าโดยการติด RETROOF หลังคาผลิตไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ กันวันนี้

 • RETROOF เป็นผลิตภัณฑ์และบริการ ของบริษัท พลังงานทดแทนเพื่อคนไทย จำกัด

   

 •  
 • RETROOF เป็นระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคาทุกชนิด

   

 •  
 • RETROOF จะสามารถผลิตไฟฟ้าได้ต่อเมื่อได้เชื่อมต่อระบบกับการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายเท่านั้น

สนใจติดตั้ง RETROOF วันนี้

ติดต่อ 02- 9647020 – 21

RETROOF สำหรับบ้านและโรงงาน ต่อ 19

มือถือ 088-7988791

สอบถามและขอข้อมูลทาง

Email : ret2012company@gmail.com

เป้าหมาย RETROOF

 • RETROOF ผลิตไฟฟ้าใช้เองในอาคาร 1,000,000 ยูนิต ภายใน ปี 2575

ประเภทของ RETROOF

RETROOF สำหรับบ้านพักอาศัย

สำหรับบ้านที่เน้นผลิตไฟฟ้าเพื่อใช้เอง

ความต้องการของระบบ

1.ต้องเป็นบ้านที่มีไฟฟ้าใช้อยู่แล้ว
2.ควรมีอัตราค่าไฟฟ้าเกิน 3,000 บาทขึ้นไป
3.ควรมีการใช้ไฟในเวลากลางวันสัดส่วนมากกว่าเวลากลางคืน
4.พื้นที่หลังคา ยกเว้นด้านทิศเหนือ และไม่มีเงาตึกหรือเงาจากข้างบ้านบัง ควรมีพื้นที่ติดตั้งอย่างน้อย 25 ตารางเมตร

RETROOF สำหรับการพาณิชย์

ที่เน้นผลิตไฟฟ้าเพื่อใช้เอง สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทที่ 2 (ไม่มีหม้อแปลง)

ความต้องการของระบบ

1.มีการใช้ไฟฟ้าในช่วงเวลากลางวันสม่ำเสมอตลอดวัน
2.มีอัตราค่าไฟฟ้าเกิน 10,000 บาทขึ้นไป

RETROOF สำหรับอุตสาหกรรม

ที่เน้นผลิตไฟฟ้าเพื่อใช้เอง สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทที่ 3 ขึ้นไป

ความต้องการของระบบ

1.มีการใช้ไฟฟ้าในช่วงเวลากลางวันสม่ำเสมอตลอดวัน
2.มีอัตราค่าไฟฟ้าเกิน 400,000 บาทขึ้นไป

RETROOF ทำงานอย่างไร ?

แผง REC SOLAR ที่เชื่อมต่อแบบอนุกรมเพิ่มแรงดันจนอยู่ในช่วงแรงดันที่อินเวอเตอร์สามารถทำงานได้ (mppt range)เมื่อเชื่อมต่อ กับ SMA SOLAR INVERTER ที่เชื่อมต่อเข้ากับไฟจากการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่าย จะทำการ synchronize ที่ความถี่และแรงดัน เดียวกันกับไฟฟ้าฝ่ายจำหน่าย ทำให้สามารถใช้ไฟฟ้าได้ตามปกติ ทั้งนี้ต้องขออนุญาตและแจ้งไปยังหนวยงานราชการที่เกี่ยวข้องทั้งก่อนและหลังการ ติดตั้ง RETROOF

RETROOF ช่วยท่านได้อย่างไร ?

ผลทางตรง ด้านการประหยัดพลังงาน

 • RETROOF ช่วยกิจการประหยัดค่าพลังงานไฟฟ้า ทำให้จำนวนหน่วยการใช้ไฟฟ้าของท่านลดลง
 • RETROOF ช่วยกิจการลดค่าความต้องการพลังานไฟฟ้าลง ทำให้ค่าใช้จ่ายค่าพลังงานไฟฟ้าลดลง
 • RETROOF ช่วยลดต้นทุนทางธุรกิจลงได้ตั้งแต่เริ่มใช้

ผลทางอ้อม ด้านการนำพลังงานทดแทนมาใช้ในกิจการ

 • RETROOF ช่วยลดการใช้พลังงานจากฟอสซิลและการนำเข้าเชื้อเพลิงจากต่างประเทศ
 • RETROOF ช่วยให้ผลกระทบทางมลพิษทางอากาศ ภาวะเรือนกระจก รวมถึงอุณหภูมิโดยรวมของสิ่งแวดล้อมลดลง
 • RETROOF ช่วยภาวะวิกฤตขาดแคลนพลังงานไฟฟ้าโดยรวมของประเทศ

ขั้นตอนการขอติดตั้ง RETROOF

 • ขั้นตอนที่ 1 เริ่มต้นจากการตั้งสติ พิจารณาดูให้แน่ใจก่อนว่า ท่านพร้อมที่จะเดินหน้าลดต้นทุนในกิจการของท่านด้วย RETROOF หรือไม่
 • ขั้นตอนที่ 2 ถ้าท่านคิดว่ายังไม่พร้อม เพียงแค่สนใจ แนะนำให้รอจนกว่าท่านคิดว่าท่านพร้อม
 • ขั้นตอนที่ 3 ถ้าท่านพร้อมแล้ว เตรียมข้อมูลเบื้องต้นต่อไปนี้ก่อนจะเดินหน้าติดตั้ง RETROOF
  • 3.1 แบบแปลนหลังคา หรือ พิกัดสถานที่
  • 3.2 เบอร์โทรศัพท์ , อีเมลล์ , ของผู้ติดต่อ 
 • ขั้นตอนที่ 4 เมื่อเตรียมข้อ 3.1 และ 3.2 แล้ว RETROOF ขอเข้าพบอธิบายการติดตั้งและประโยชน์ที่จะได้รับรวมถึงสิทธิการลดภาษีเงินได้ นิติบุคคล 50% กับผู้บริหารที่มีอำนาจตัดสินใจได้โดยตรง
 • ขั้นตอนที 5 ดำเนินการสำรวจหน้างาน และเสนอ proposal การรับประกันผลประหยัดพลังงาน
 • ขั้นตอนที่ 6 ตกลงทำสัญญาติดตั้ง RETROOF
 • ขั้นตอนที่ 7 ดำเนินการขอใบอนุญาตหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและทำการติดตั้ง RETROOF ขนานกันไป
 • ขั้นตอนที่ 8 ตรวจสอบระบบ ประกันผลประหยัดพลังงาน รับประกันอุปกรณ์และระบบการติดตั้ง
 • ขั้นตอนที่ 9 ส่งมอบงาน
 • ขั้นตอนที่ 10 เข้าตรวจสอบระบบและบำรุงรักษาประจำปี พร้อมรายงานผลการประหยัดพลังงาน

ทำไมต้อง RETROOF

RETROOF เปิดกิจการมานานกว่าจุดคืนทุนการติดตั้งโซล่าเซลล์ มีประวัติการทางการเงินที่ดี ไม่เคยประสบปัญหาเรื่องการขาดทุน
RETROOF มีประสบการณ์ติดตั้ง RETROOF มามากกว่า 300 โครงการ
RETROOF เป็น Partner ของ REC SOLAR และ SMA SOLAR ซึ่งเป็นผู้ผลิตแผงโซลาร์เซลล์ที่ใหญ่ที่สุดของยุโรปและเป็นผู้ผลิตอินเวอเตอร์ที่ได้รับการยอมรับและยอดขายเป็นอันดับ 1 ติดต่อกันมาหลายปี
RETROOF เป็นมืออาชีพ ใส่ใจรายละเอียดการทำงานทุกกระบวนการ
RETROOF รับประกันผลการประหยัดพลังงาน และรับประกันระบบทำงานปกติ
RETROOF บริการครบวงจรอย่างแท้จริง
1
เรื่องเล่าโซลาร์รูฟ เราจัดทำขึ้นเพื่อเป็นประโยชน์สาธารณะ เป็นคลิปที่บอกเล่าเรื่องราวของโซลาร์รูฟ ชัดเจน ตรงไปตรงมา

RET กับรายการ บ้านและสวน | สรรหา

RETROOF กับ รายการ Siamthai Update “ผลิตไฟฟ้าใช้เอง…ง่าย(ไม่ง่าย)!?!?” โดยคุณ รัฐภูมิ สันตยานนท์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท พลังงานทดแทนเพื่อคนไทย จำกัด

ออกอากาศทางช่อง 13 สยามไทย ดำเนินรายการโดย คุณ ขจรศักดิ์ เชาว์เจริญรัตน์

RETROOF กับ รายการ โซลาร์รูฟท๊อปบ้าน หลังคาผลิตไฟฟ้า บ้านทำเงิน

จัดทำโดย สำนักนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน

RETROOF กับ รายการ ขุดที่รากถอนที่โคน ตอน ก้าวกระโดดของพลังงานแสงอาทิตย์

ออกอากาศทางช่อง NOW26

RETROOF เข้าร่วมเสวนา จัดโดย ธนาคารกรุงเทพร่วมกับ สวทช.

ในช่วงเสวนา : ประสบการณ์การติดตั้งและใช้งาน Solar Rooftop และสิทธิประโยชน์จาก BOI ในงานสัมมนา “การลงทุนเทคโนโลยีพลังงานสะอาด (solar rooftop) เพื่อลดต้นทุนธุรกิจในระยะยาว” โดย คุณรัฐภูมิ สันตยานนท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท พลังงานทดแทนเพื่อคนไทย จำกัด ร่วมเป็นวิทยากรในการเสวนาครั้งนี้

ภายในงานมีผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมในย่านจังหวัดสมุทรสาครเข้าร่วมฟังสัมมนาในครั้งนี้หลายร้อยคน ผู้เข้าร่วมงานต่างตื่นตัวและให้ความสนใจ solar rooftop เป็นจำนวนมาก เพราะปัจจุบันสามารถคืนทุนได้ภายในระยะเพียง 6 ปี และ BOI สนับสนุนด้านการลดภาษีนิติบุคคลอีก 50% จากราคาลงทุนการติดตั้ง Solar rooftop ทำให้ระยะการคืนทุนเหลือเพียง 3 ปีเท่านั้น

ผลงานการติดตั้ง

RETROOF มั่นใจในการทำงานครบวงจรแบบมืออาชีพในสายงาน SOLAR ด้วยผลงานติดตั้งมากกว่า 300 โครงการ

ตัวอย่างติดตั้ง RETROOF สำหรับโรงงาน และ บริษัท

งานติดตั้งแผงโซลาร์

งานติดตั้งอินเวอร์เตอร์และเครื่องควบคุม

ตัวอย่างการติดตั้ง RET ROOF สำหรับบ้านพักอาศัย

หลังคากระเบื้องลอนคู่

หลังคากระเบื้องโมเนียร์

หลังคาพื้นคอนกรีต