ลดภาวะวิกฤตขาดแคลนพลังงานไฟฟ้าโดยการติด RETROOF หลังคาผลิตไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ กันวันนี้

RETROOF เป็นผลิตภัณฑ์และบริการ ของบริษัท พลังงานทดแทนเพื่อคนไทย จำกัด

 

RETROOF เป็นระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคาทุกชนิด

 

RETROOF จะสามารถผลิตไฟฟ้าได้ต่อเมื่อได้เชื่อมต่อระบบกับการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายเท่านั้น

เป้าหมาย RETROOF

RETROOF ผลิตไฟฟ้าใช้เองในอาคาร 1,000,000 ยูนิต ภายใน ปี 2575

สนใจติดตั้ง RETROOF วันนี้

ติดต่อ 02- 9647020 – 21

RETROOF สำหรับบ้านและโรงงาน ต่อ 19

สอบถามและขอข้อมูลทาง

Email : ret2012company@gmail.com

LINE ID : @retroof

ประเภทของ RETROOF

RETROOF สำหรับบ้านพักอาศัย

สำหรับบ้านที่เน้นผลิตไฟฟ้าเพื่อใช้เอง

ความต้องการของระบบ

1.ต้องเป็นบ้านที่มีไฟฟ้าใช้อยู่แล้ว
2.ควรมีอัตราค่าไฟฟ้าเกิน 3,000 บาทขึ้นไป
3.ควรมีการใช้ไฟในเวลากลางวันสัดส่วนมากกว่าเวลากลางคืน
4.พื้นที่หลังคา ยกเว้นด้านทิศเหนือ และไม่มีเงาตึกหรือเงาจากข้างบ้านบัง ควรมีพื้นที่ติดตั้งอย่างน้อย 25 ตารางเมตร

RETROOF สำหรับการพาณิชย์

ที่เน้นผลิตไฟฟ้าเพื่อใช้เอง สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทที่ 2 (ไม่มีหม้อแปลง)

ความต้องการของระบบ

1.มีการใช้ไฟฟ้าในช่วงเวลากลางวันสม่ำเสมอตลอดวัน
2.มีอัตราค่าไฟฟ้าเกิน 10,000 บาทขึ้นไป

RETROOF สำหรับอุตสาหกรรม

ที่เน้นผลิตไฟฟ้าเพื่อใช้เอง สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทที่ 3 ขึ้นไป

ความต้องการของระบบ

1.มีการใช้ไฟฟ้าในช่วงเวลากลางวันสม่ำเสมอตลอดวัน
2.มีอัตราค่าไฟฟ้าเกิน 400,000 บาทขึ้นไป

RETROOF ทำงานอย่างไร ?

แผง REC SOLAR ที่เชื่อมต่อแบบอนุกรมเพิ่มแรงดันจนอยู่ในช่วงแรงดันที่อินเวอเตอร์สามารถทำงานได้ (mppt range)เมื่อเชื่อมต่อ กับ SMA SOLAR INVERTER ที่เชื่อมต่อเข้ากับไฟจากการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่าย จะทำการ synchronize ที่ความถี่และแรงดัน เดียวกันกับไฟฟ้าฝ่ายจำหน่าย ทำให้สามารถใช้ไฟฟ้าได้ตามปกติ ทั้งนี้ต้องขออนุญาตและแจ้งไปยังหนวยงานราชการที่เกี่ยวข้องทั้งก่อนและหลังการ ติดตั้ง RETROOF

RETROOF ช่วยท่านได้อย่างไร ?

ผลทางตรง ด้านการประหยัดพลังงาน

 • RETROOF ช่วยกิจการประหยัดค่าพลังงานไฟฟ้า ทำให้จำนวนหน่วยการใช้ไฟฟ้าของท่านลดลง
 • RETROOF ช่วยกิจการลดค่าความต้องการพลังานไฟฟ้าลง ทำให้ค่าใช้จ่ายค่าพลังงานไฟฟ้าลดลง
 • RETROOF ช่วยลดต้นทุนทางธุรกิจลงได้ตั้งแต่เริ่มใช้

ผลทางอ้อม ด้านการนำพลังงานทดแทนมาใช้ในกิจการ

 • RETROOF ช่วยลดการใช้พลังงานจากฟอสซิลและการนำเข้าเชื้อเพลิงจากต่างประเทศ
 • RETROOF ช่วยให้ผลกระทบทางมลพิษทางอากาศ ภาวะเรือนกระจก รวมถึงอุณหภูมิโดยรวมของสิ่งแวดล้อมลดลง
 • RETROOF ช่วยภาวะวิกฤตขาดแคลนพลังงานไฟฟ้าโดยรวมของประเทศ

ขั้นตอนการขอติดตั้ง RETROOF

ขั้นตอนที่ 1 เริ่มต้นจากการตั้งสติ พิจารณาดูให้แน่ใจก่อนว่า ท่านพร้อมที่จะเดินหน้าลดต้นทุนในกิจการของท่านด้วย RETROOF หรือไม่
ขั้นตอนที่ 2 ถ้าท่านคิดว่ายังไม่พร้อม เพียงแค่สนใจ แนะนำให้รอจนกว่าท่านคิดว่าท่านพร้อม
ขั้นตอนที่ 3 ถ้าท่านพร้อมแล้ว เตรียมข้อมูลเบื้องต้นต่อไปนี้ก่อนจะเดินหน้าติดตั้ง RETROOF
     3.1 แบบแปลนหลังคา หรือ พิกัดสถานที่
     3.2 เบอร์โทรศัพท์ , อีเมลล์ , ของผู้ติดต่อ 
ขั้นตอนที่ 4 เมื่อเตรียมข้อ 3.1 และ 3.2 แล้ว RETROOF ขอเข้าพบอธิบายการติดตั้งและประโยชน์ที่จะได้รับรวมถึงสิทธิการลดภาษีเงินได้ นิติบุคคล 50% กับผู้บริหารที่มีอำนาจตัดสินใจได้โดยตรง
ขั้นตอนที 5 ดำเนินการสำรวจหน้างาน และเสนอ proposal การรับประกันผลประหยัดพลังงาน
ขั้นตอนที่ 6 ตกลงทำสัญญาติดตั้ง RETROOF
ขั้นตอนที่ 7 ดำเนินการขอใบอนุญาตหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและทำการติดตั้ง RETROOF ขนานกันไป
ขั้นตอนที่ 8 ตรวจสอบระบบ ประกันผลประหยัดพลังงาน รับประกันอุปกรณ์และระบบการติดตั้ง
ขั้นตอนที่ 9 ส่งมอบงาน
ขั้นตอนที่ 10 เข้าตรวจสอบระบบและบำรุงรักษาประจำปี พร้อมรายงานผลการประหยัดพลังงาน

ทำไมต้อง RETROOF

 • RETROOF เปิดกิจการมานานกว่าจุดคืนทุนการติดตั้งโซล่าเซลล์ มีประวัติการทางการเงินที่ดี ไม่เคยประสบปัญหาเรื่องการขาดทุน
 • RETROOF มีประสบการณ์ติดตั้ง RETROOF มามากกว่า 300 โครงการ
 • RETROOF เป็น Partner ของ REC SOLAR และ SMA SOLARซึ่งเป็นผู้ผลิตแผงโซลาร์เซลล์ที่ใหญ่ที่สุดของยุโรปและเป็นผู้ผลิตอินเวอเตอร์ที่ได้รับการยอมรับและยอดขายเป็นอันดับ 1 ติดต่อกันมาหลายปี
 • RETROOF เป็นมืออาชีพ ใส่ใจรายละเอียดการทำงานทุกกระบวนการ
 • RETROOF รับประกันผลการประหยัดพลังงาน และรับประกันระบบทำงานปกติ
 • RETROOF บริการครบวงจรอย่างแท้จริง
1
เรื่องเล่าโซลาร์รูฟ เราจัดทำขึ้นเพื่อเป็นประโยชน์สาธารณะ เป็นคลิปที่บอกเล่าเรื่องราวของโซลาร์รูฟ ชัดเจน ตรงไปตรงมา สำหรับผู้ที่สนใจ

RET กับรายการ บ้านและสวน | สรรหา

RETROOF กับ รายการ โซลาร์รูฟท๊อปบ้าน หลังคาผลิตไฟฟ้า บ้านทำเงิน

จัดทำโดย สำนักนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน

RETROOF กับ รายการ ขุดที่รากถอนที่โคน ตอน ก้าวกระโดดของพลังงานแสงอาทิตย์

ออกอากาศทางช่อง NOW26

RETROOF เข้าร่วมเสวนา จัดโดย ธนาคารกรุงเทพร่วมกับ สวทช.

ในช่วงเสวนา : ประสบการณ์การติดตั้งและใช้งาน Solar Rooftop และสิทธิประโยชน์จาก BOI ในงานสัมมนา “การลงทุนเทคโนโลยีพลังงานสะอาด (solar rooftop) เพื่อลดต้นทุนธุรกิจในระยะยาว” โดย คุณรัฐภูมิ สันตยานนท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท พลังงานทดแทนเพื่อคนไทย จำกัด ร่วมเป็นวิทยากรในการเสวนาครั้งนี้

ภายในงานมีผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมในย่านจังหวัดสมุทรสาครเข้าร่วมฟังสัมมนาในครั้งนี้หลายร้อยคน ผู้เข้าร่วมงานต่างตื่นตัวและให้ความสนใจ solar rooftop เป็นจำนวนมาก เพราะปัจจุบันสามารถคืนทุนได้ภายในระยะเพียง 6 ปี และ BOI สนับสนุนด้านการลดภาษีนิติบุคคลอีก 50% จากราคาลงทุนการติดตั้ง Solar rooftop ทำให้ระยะการคืนทุนเหลือเพียง 3 ปีเท่านั้น

ผลงานการติดตั้ง

RETROOF มั่นใจในการทำงานครบวงจรแบบมืออาชีพในสายงาน SOLAR ด้วยผลงานติดตั้งมากกว่า 300 โครงการ

ตัวอย่างติดตั้ง RETROOF สำหรับโรงงาน และ บริษัท

รูปถ่ายทั้งหมดเป็นผลงานการติดตั้งและลิขสิทธิ์ของ บริษัท พลังงานทดแทนเพื่อคนไทย จำกัด / ไม่อนุญาตให้คัดลอก หรือนำไปเผยแพร่ หากพบเห็น มีโทษตามกฏหมาย

REC SOLAR มั่นใจในแผงที่มีประสิทธิภาพการทำงาน ณ สภาวะจริงที่ดีที่สุดในโลก

Rec solar

SMA SOLAR มั่นใจในอินเวอเตอร์ที่มีประสิทธิภาพและเทคโนโลยีดีที่สุดในโลก

สนใจติดตั้ง RETROOF วันนี้

ติดต่อ 02- 9647020 – 21  RETROOF สำหรับบ้านและโรงงาน ต่อ 19 

สอบถามและขอข้อมูลทาง   Email : ret2012company@gmail.com / LINE ID : @retroof