มาสร้างกำไรให้กิจการ ด้วยโซลาร์รูฟฟรี โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย 100 %

10324

RETROOF ขอเชิญชวน ผู้ประกอบการที่ต้องการจ่ายค่าไฟฟ้าถูกลง โดย RETROOF จะเป็นผู้ติดตั้งผู้ลงทุนเข้าทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับผู้ประกอบการที่ผ่านคุณสมบัติ โดยผู้ประกอบการจะได้ซื้อไฟฟ้าในราคาที่ถูกลงกว่าเดิมเฉพาะในส่วนที่โซลาร์รูฟผลิตไฟฟ้าได้ในแต่ละวัน โดย RETROOF จะเป็นผู้ดำเนินการคัดสรรอุปกรณ์ที่มีคุณภาพสูงและดำเนินการติดตั้งโซลาร์รูฟที่มีมาตรฐานที่ดีที่สุด

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ

  1. เป็นนิติบุคลที่มีทุนจดทะเบียนมากกว่า 5 ล้านบาทขั้นไป มีสถานะทางการเงิน ที่มั่นคง
  2. มีค่าไฟฟ้าต่อเดือนเฉลี่ย ไม่ต่ำกว่า เดือนละ 800,000 บาท หรือ มีการใช้ ไฟฟ้าในช่วงกลางวัน 8.00 – 17.00 น. (Load Profile) ไม่น้อยกว่า 500 กิโลวัตต์ (kW) อย่างน้อย 6 วันต่อสัปดาห์
  3. มีพื้นที่หลังคาที่สามารถติดตั้งโซลาร์รูฟได้อย่างน้อย 3,000 ตารางเมตร หรือ สามารถติดตั้งโซลาร์รูฟบนหลังคาได้ไม่ต่ำกว่า 400 กิโลวัตต์สูงสุด
  4. เป็นผู้ใช้ไฟฟ้าแบบ TOU (Time of use)
  5. พร้อมให้ข้อมูลการใช้ไฟฟ้า หรือ Load Profile และข้อมูลอื่นๆ เพื่อประเมินคุณสมบัติ
  6. อาคารที่จะทำการติดตั้งโซลาร์รูฟต้องถูกต้องตามกฎหมายทุกฉบับ เพราะต้องดำเนินการขอใบอนุญาตจากหน่วยงานราชการต่างๆ

ลูกค้าจะได้รับอะไรจากโครงการนี้

  1. ประหยัดค่าไฟฟ้าตามส่วนที่โซลาร์รูฟสามารถผลิตได้ 20 เปอร์เซ็นต์ ขึ้นไป
  2. มีส่วนช่วยใช้พลังงานสะอาด เพื่อประเทศชาติและสิ่งแวดล้อม
  3. ได้รับสินทรัพย์เป็นโซลาร์รูฟเมื่อหมดอายุสัญญาซื้อขายไฟฟ้า
  4. แผงโซลาร์รูฟช่วยกันความร้อนที่จะเข้ามาในตัวอาคารได้ ทำให้อาคารมีอุณหภูมิที่ลดลง
คลิกเพื่อ ดาวน์โหลดไฟล์ประกอบเนื้อหา

สนใจติดต่อโดยตรงที่

บริษัท พลังงานทดแทน เพื่อคนไทย  จำกัด
เลขที่ 105/20 ถนน ติวานนท์ หมู่ 9 ตำบล บางพูด  อำเภอ ปากเกร็ด นนทบุรี 11120
เวปไซท์ Http://renewableenergythai.com

โทรศัพท์ 02-9647020 Auto
LINE ID : @RETROOF