ตกแต่งห้องควบคุม Loft Style / Nature Style สำหรับใช้เป็นต้นแบบโซลาร์รูฟประจำจังหวัดฟรี

792

PROGRAM C - ตกแต่งห้องควบคุม Loft Style / Nature Style สำหรับใช้เป็นต้นแบบโซลาร์รูฟประจำจังหวัด

เงื่อนไข

  • 1. ลูกค้าต้องยินยอมให้บุคคลภายนอกที่สนใจการติดตั้งโซล่าเซลล์ผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ เข้าดูงานโซลาร์รูฟ ภายใต้กฎระเบียบของลูกค้า
  • 2. ลูกค้าเป็นผู้ลงทุนติดตั้งโซล่าเซลล์และอุปกรณ์โซลาร์รูฟเอง
  • 3. ลงทุนโซลาร์รูฟขนาดกำลังผลิต 500 กิโลวัตต์สูงสุด ขึ้นไป
  • 4. ลูกค้าที่ต้องการติดตั้งโซล่าเซลล์ ต้องเตรียมพื้นที่ห้องหรือพื้นที่ว่างใกล้กับตู้จ่ายไฟหลักของลูกค้า ขนาดประมาณ 30 – 50 ตารางเมตร (ขนาดติดตั้งโซล่าเซลล์ 500 – 1,000 กิโลวัตต์สูงสุด)

สนใจติดต่อได้ที่

บริษัท พลังงานทดแทนเพื่อคนไทย จำกัด 105/20 ถนนติวานนท์ หมู่ 9 ตำบล บางพูด อำเภอ ปากเกร็ด นนทบุรี

โทร 02-9647020 มือถือ 088-7988791 และ 061-3249397
LINE ID : RETROOF