บริการของเรา

Our Service

10807

สนใจใช้บริการ RETROOF

บริการเฉพาะลูกค้าบริษัทเอกชน หรือ ภาคอุตสาหกรรมขนาดใหญ่

วันและเวลาทำงาน จันทร์ – เสาร์ 8.30 – 16.45 น.

รายละเอียดบริการติดตั้งโซล่าเซลล์ 

โดยผู้ประกอบการเป็นผู้ลงทุนเอง

รายละเอียดบริการลงทุนติดตั้งโซล่าเซลล์

ให้ผู้ประกอบการโดยผู้ประกอบการไม่เสียค่าใช้จ่าย

รายละเอียดบริการติดตั้งโซล่าเซลล์ (ติดตั้งโซลาร์รูฟ) โดยผู้ประกอบการลงทุนเอง สามารถแบ่งเป็นข้อๆ ดังนี้ 

1. ผู้ประกอบการเป็นผู้ลงทุนเอง


2. ผู้ประกอบการลงทุนสามารถใช้เงินหมุนเวียนในกิจการตัวเองหรือใช้สินเชื่อพลังงานโดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ผู้ประกอบการเดิมค้ำประกันสินเชื่อ ( RETROOF ช่วยประสานงานให้) 


3. ผู้ประกอบการจะได้รับประโยชน์ดังนี้

3.1 เมื่อโซล่าเซลล์ผลิตไฟฟ้าให้ตู้จ่ายไฟหลักของผู้ประกอบการ ทำให้ผู้ประกอบการใช้ไฟฟ้าเดิมน้อยลง มีผลทำให้ประหยัดค่าไฟฟ้าจากเดิม
3.2 เมื่อโซลาร์รูฟผลิตไฟฟ้าให้ตู้จ่ายไฟหลักของผู้ประกอบการ ทำให้ มีผลทำให้ประหยัดค่าไฟฟ้าจากเดิม ลดค่าใช้จ่ายและกำไรจากการลงทุนประมาณ ปีละ 25 เปอร์เซ็นต่อปี เป็นเวลา 30 ปี
3.3 มีสินทรัพย์เพิ่มขึ้น ทำให้ผู้ประกอบการตัดค่าเสื่อมอุปกรณ์โซลาร์รูฟเป็นค่าใช้จ่าย 10 ปี
3.4 อุปกรณ์โซลาร์รูฟทำให้ไฟฟ้าของผู้ประกอบการมีเสถียรภาพมากขึ้น รวมถึงช่วยลดการสูญเสียพลังงานไฟฟ้า เนื่องจากอุปกรณ์โซลาร์รูฟผลิตและจ่ายไฟฟ้าให้กับอุปกรณ์ที่ไฟฟ้าแรงต่ำ ไม่ผ่านหม้อแปลงไฟฟ้า อีกทั้งยังช่วยลดลดความต้องการใช้ไฟฟ้าลง ทำให้ค่าไฟฟ้าสุทธิ ลดลงจากเดิมด้วย
3.5 ผู้ประกอบการลงทุนติดตั้งโซล่าเซลล์กรณีขอสินเชื่อพลังงานจากธนาคาร สัญญาสินเชื่อ 5 ปี ผู้ประกอบการจะได้ส่วนต่างจากการที่ผู้ประกอบการนำเงินที่เคยเสียค่าไฟฟ้าเดิมไปชำระค่าสินเชื่อรายเดือน เนื่องจากจำนวนที่ต้องผ่อนจ่ายรายเดือนต่ำกว่าเงินที่ต้องชำระค่าไฟฟ้าเดิม ทำให้ได้กำไรตั้งแต่อุปกรณ์โซล่าเซลล์เริ่มผลิตไฟฟ้า เนื่องจากปัจจุบัน การคืนทุนของอุปกรณ์โซล่าเซลล์ ต่ำสุดประมาณ 2 ปี กรณีใช้สิทธิ BOI ได้ และสูงสุด 4 ปี

รายละเอียดบริการติดตั้งโซล่าเซลล์ (ติดตั้งโซลาร์รูฟ)
ให้ผู้ประกอบการโดยผู้ประกอบการไม่เสียค่าใช้จ่าย

1. RETROOF เป็นผู้ลงทุนติดตั้งอุปกรณ์โซล่าเซลล์ผลิตไฟฟ้าให้กับผู้ประกอบการ 100 เปอร์เซ็นต์ โดยผู้ประกอบการไม่เสียค่าใช้จ่ายในการดำเนินการใดๆ


2. RETROOF ทำสัญญากับผู้ประกอบการ เพื่อจำหน่ายไฟฟ้าในอัตราค่าไฟฟ้าที่ถูกลงกว่าเดิม 20 เปอร์เซ็นต์ขึ้นไป เป็นระยะเวลา 15 ปี หรือ 20 ปี ขึ้นกับคุณสมบัติของผู้ประกอบการ เมื่อครบกำหนดตามสัญญา RETROOF ส่งมอบอุปกรณ์โซล่าเซลล์ให้ผู้ประกอบการโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย


3. ผู้ประกอบการจะได้รับประโยชน์ดังนี้

3.1 จ่ายค่าไฟฟ้าถูกลงจากเดิม เนื่องจากได้ใช้ไฟฟ้าที่ได้มาจากอุปกรณ์โซล่าเซลล์
3.2 ได้อุปกรณ์โซล่าเซลล์ผลิตไฟฟ้าฟรี โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
3.3 ลดค่าความต้องการไฟฟ้าลงในช่วงกลางวัน ทำให้ค่าไฟฟ้าเดิมลดลง
3.4 ลดความร้อนใต้หลังคาลง ทำให้ประหยัดการใช้พลังงานที่ทำให้ตัวอาคารเย็นลง เนื่องจากมีแผงโซล่าเซลล์ดูดซับและปิดกั้นพลังงานความร้อนแทนหลังคาเดิม
3.5 ปลูกฝังวัฒนธรรมรักษ์โลกและการประหยัดพลังงานในองค์กร
3.6 อุปกรณ์โซล่าเซลล์ทำให้ไฟฟ้าของผู้ประกอบการมีเสถียรภาพมากขึ้น รวมถึงช่วยลดการสูญเสียพลังงานไฟฟ้า เนื่องจากอุปกรณ์โซล่าเซลล์ผลิตและจ่ายไฟฟ้าให้กับอุปกรณ์ที่ไฟฟ้าแรงต่ำ ไม่ผ่านหม้อแปลงไฟฟ้า อีกทั้งยังช่วยลดลดความต้องการใช้ไฟฟ้าลง ทำให้ค่าไฟฟ้าสุทธิ ลดลงจากเดิมด้วย

คุณสมบัติผู้ประกอบการแบบผู้ประกอบการไม่เสียค่าใช้จ่าย

1. ผู้ประกอบการเป็นนิติบุคลที่มีทุนจดทะเบียนมากกว่า 5 ล้านบาท มีสถานะทางการเงินที่มั่นคง


2. มีค่าไฟฟ้าต่อเดือนเฉลี่ย ไม่ต่ำกว่า เดือนละ 800,000 บาท หรือ มีการใช้ ไฟฟ้าในช่วงกลางวัน 8.00 – 17.00 น. (Load Profile) ไม่น้อยกว่า 500 กิโลวัตต์ (kW) อย่างน้อย 6 วันต่อสัปดาห์


3. มีพื้นที่หลังคาที่สามารถติดตั้งโซลาร์รูฟได้อย่างน้อย 3,000 ตารางเมตร หรือ สามารถติดตั้งโซลาร์รูฟบนหลังคาได้ไม่ต่ำกว่า 400 กิโลวัตต์สูงสุด


4. เป็นผู้ใช้ไฟฟ้าแบบ TOU (Time of use)


5. พร้อมให้ข้อมูลการใช้ไฟฟ้า หรือ Load Profile และข้อมูลอื่นๆ เพื่อประเมินคุณสมบัติ


6. อาคารที่จะทำการติดตั้งโซลาร์รูฟต้องถูกต้องตามกฎหมายทุกฉบับ เพราะต้องดำเนินการขอใบอนุญาตจากหน่วยงานราชการต่างๆ

ขั้นตอนการใช้บริการกับ RETROOF

1. ส่งข้อมูลเพื่อทำข้อเสนอโครงการ ทาง Line id @retroof หรือ อีเมลล์ ret2012comany@gmail.com ข้อมูลที่ต้องการ ได้แก่

1.1 แบบแปลนหลังคา หรือ แชร์พิกัด google maps และ ทำสัญลักษณ์อาคารที่ติดตั้งโซล่าเซลล์ได้
1.2 ใบแจ้งค่าไฟฟ้าย้อนหลัง 3 เดือน (สามารถถ่ายภาพหรือสแกนได้)
1.3 ขอชื่อ ตำแหน่ง เบอร์ติดต่อออฟฟิศ และ อีเมลล์ ของลูกค้า


2. เมื่อได้รับข้อมูลครบถ้วนทั้งข้อ 1.1 1.2 และ 1.3 แล้ว ทาง RETROOF จะดำเนินการออกแบบและจัดทำข้อเสนอโครงการฉบับย่อ และจัดส่งกลับไปยังลูกค้าทาง Line และ อีเมลล์ของลูกค้า


3. เมื่อลูกค้าได้อ่านรายละเอียดข้อเสนอโครงการฉบับย่อและสนใจใช้บริการของ RETROOF ขอให้ลูกค้านัดหมาย RETROOF เพื่อให้ RETROOF นำเสนอโครงการฉบับสมบูรณ์กับผู้บริหารหรือทีมโครงการต่อไป


4. ตกลงทำสัญญาติดตั้งโซล่าเซลล์


5. RETROOF ดำเนินการขอใบอนุญาตหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและทำการติดตั้งโซล่าเซลล์ขนานกันไป


6. ส่งมอบงาน


7.เข้าตรวจสอบระบบและบำรุงรักษาประจำปี พร้อมรายงานผลการประหยัดพลังงาน

ทำไมต้อง RETROOF

RETROOF เปิดกิจการติดตั้งโซลาร์รูฟมานานกว่า 10 ปี มีประวัติการทางการเงินที่ดี ไม่เคยประสบปัญหาเรื่องการขาดทุน


RETROOF มีประสบการณ์ติดตั้งโซลาร์รูฟ มามากกว่า 400 โครงการ มากกว่า 20 เมกกะวัตต์ ทั่วประเทศ


RETROOF เป็น Partner ของ REC SOLAR และ SMA SOLAR ซึ่งเป็นผู้ผลิตแผงโซลาร์เซลล์ที่ใหญ่ที่สุดของทวีปยุโรปและเป็นผู้ผลิตอินเวอเตอร์ที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดของทวีปยุโรป


RETROOF เป็นบริษัทจัดการพลังงาน หรือ ESCO ทีมีความชำนาญพิเศษเฉพาะพลังงานแสงอาทิตย์


✔ RETROOF เป็นบริษัทที่มาตรฐานสากลในการทำงานได้รับมาตรฐาน 3 มาตรฐานได้แก่ ISO 9001 : 2015 , ISO 14001 : 2015 และ ISO 45001 : 2018 ในขอบเขตของการออกแบบ การติดตั้ง และการบำรุงรักษาบริการหลังการขาย

RETROOF ต่างจากผู้ติดตั้งโซล่าเซลล์อื่นๆ อย่างไร

★ RETROOF  ไม่ได้เป็นเพียงผู้ติดตั้งเพียงอย่างเดียว แต่ RETROOF ยังเป็นผู้ลงทุนติดตั้งเพื่อจำหน่ายไฟฟ้าให้ผู้ประกอบการ จึงทำให้ RETROOF มีความมั่นคงสูง และมีความชำนาญในการบำรุงรักษา เนื่องจากต้องทำธุรกิจในระยะยาว จึงทำให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่า RETROOF จะอยู่ดูแลลูกค้าไปตลอดการใช้งาน


★ RETROOF  ให้บริการแบบครบวงจรอย่างแท้จริงเพียงบริษัทเดียว ตั้งแต่ นำเข้าสินค้าตรงจากผู้ผลิตทั้งต่างประเทศและในประเทศ ออกแบบและติดตั้งโดยทีมวิศวกรและช่างของตัวเอง บำรุงรักษาโดยทีมวิศวกรและทีมช่างของตัวเอง เพื่อลดปัญหาความไม่สมบูรณ์แบบ และลดปัญหาการโยนความรับผิดชอบกับลูกค้า ระหว่าง ผู้รับเหมาหลัก และ ผู้รับเหมาช่วง ที่เกิดขึ้นอยู่สม่ำเสมอ ตลอดจนเราเป็นผู้ดำเนินการขอใบอนุญาตจากทางหน่วยงานราชการเอง จึงทำให้ดำเนินการได้อย่างคล่องตัวและรวดเร็ว


★ RETROOF  เป็นมืออาชีพเฉพาะพลังงานแสงอาทิตย์ ใส่ใจรายละเอียดการทำงานทุกกระบวนการ


★ RETROOF  รับประกันผลการประหยัดพลังงานที่ผลิตได้

สนใจใช้บริการ RETROOF

บริการเฉพาะลูกค้าบริษัทเอกชน หรือ ภาคอุตสาหกรรมขนาดใหญ่

วันและเวลาทำงาน จันทร์ – เสาร์ 8.30 – 16.45 น.