บริษัท พลังงานทดแทนเพื่อคนไทย จำกัด สำนักงาน: 105/20 ถ.ติวานนท์ หมู่9 ตำบล บางพูด อำเภอ ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 เบอร์โทรศัพท์ 02-9647020 AUTO มือถือ 088-7988791 แฟกซ์: 02-9647026 อีเมล์: ret2012company@gmail.com
REC Alpha 72 REC TWINPEAK 2S MONO72SUNNY TRIPOWER CORE2 SUNNY TRIPOWER CORE1 SUNNY TRIPOWER 20000TL – 25000TL SUNNY BOY 3.0 – 6.0