สนใจใช้บริการ RETROOF บริการเฉพาะลูกค้าบริษัทเอกชน หรือ ภาคอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ วันและเวลาทำงาน จันทร์ - เสาร์ 8.30 – 16.45 น. รายละเอียดบริการติดตั้งโซล่าเซลล์  โดยผู้ประกอบการเป็นผู้ลงทุนเอง รายละเอียดบริการลงทุนติดตั้งโซล่าเซลล์ ให้ผู้ประกอบการโดยผู้ประกอบการไม่เสียค่าใช้จ่าย รายละเอียดบริการติดตั้งโซล่าเซลล์ (ติดตั้งโซลาร์รูฟ) โดยผู้ประกอบการลงทุนเอง สามารถแบ่งเป็นข้อๆ ดังนี้  1. ผู้ประกอบการเป็นผู้ลงทุนเอง 2. ผู้ประกอบการลงทุนสามารถใช้เงินหมุนเวียนในกิจการตัวเองหรือใช้สินเชื่อพลังงานโดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ผู้ประกอบการเดิมค้ำประกันสินเชื่อ ( RETROOF ช่วยประสานงานให้)  3. ผู้ประกอบการจะได้รับประโยชน์ดังนี้ 3.1 เมื่อโซล่าเซลล์ผลิตไฟฟ้าให้ตู้จ่ายไฟหลักของผู้ประกอบการ ทำให้ผู้ประกอบการใช้ไฟฟ้าเดิมน้อยลง มีผลทำให้ประหยัดค่าไฟฟ้าจากเดิม 3.2 เมื่อโซลาร์รูฟผลิตไฟฟ้าให้ตู้จ่ายไฟหลักของผู้ประกอบการ ทำให้ มีผลทำให้ประหยัดค่าไฟฟ้าจากเดิม ลดค่าใช้จ่ายและกำไรจากการลงทุนประมาณ ปีละ 25 เปอร์เซ็นต่อปี เป็นเวลา 30 ปี 3.3 มีสินทรัพย์เพิ่มขึ้น ทำให้ผู้ประกอบการตัดค่าเสื่อมอุปกรณ์โซลาร์รูฟเป็นค่าใช้จ่าย 10 ปี 3.4 อุปกรณ์โซลาร์รูฟทำให้ไฟฟ้าของผู้ประกอบการมีเสถียรภาพมากขึ้น รวมถึงช่วยลดการสูญเสียพลังงานไฟฟ้า...
บริษัท พลังงานทดแทนเพื่อคนไทย จำกัด หรือ RET มีนโยบายทำงานด้านโซลาร์รูฟแบบครบวงจรเพียงอย่างเดียว ก่อตั้งเมื่อ วันที 29 มีนาคม 2555  เป็นคนไทยที่ทำเพื่อคนในประเทศไทย  โดยมีความเชื่อมั่นและมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่ต้องการให้พลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานหลักของประเทศ บริษัทเราเป็น 1 ใน 3 บริษัทแรกในประเทศไทยที่ให้บริการจัดหาและติดตั้งโซลาร์รูฟแบบครบวงจร ด้วยความเชี่ยวชาญและมีความชื่อเสียงเป็นที่ประจักษ์ในคุณภาพงานติดตั้งและบริการหลังการขาย  จึงทำให้ปัจจุบันบริษัทของเรามีโครงการที่ติดตั้งโซลาร์รูฟแล้วเสร็จในรูปแบบของ ครัวเรือน  เชิงพาณิชย์  และ โรงงานอุตสาหกรรม มากกว่า 400 แห่ง รวมมากกว่า 20 เมกกะวัตต์ ทั่วประเทศไทย 
RET คำนึงถึงคุณภาพงานและความพึงพอใจของลูกค้า จึงได้ให้ความสำคัญกับมาตรฐานการทำงานให้อยู่ในระดับสากล ISO 9001 : 2015 , ISO 14001 : 2015 และ ISO 45001 : 2018 ในขอบเขตของการออกแบบ การติดตั้ง การบริการหลังการขาย และการบำรุงรักษา Certificate of registration Quality Management System - ISO 9001:2015 ตัวอย่างภาพสามมิติจากการออกแบบเลเอาท์ของสถาปนิก นส.มะลิวัลย์ จันนะ 1. บริการทำความสะอาดแผง  จะมีการล้างแผง 2 - 3 ครั้งต่อปี  แล้วแต่ข้อตกลงตามโปรโมชั่น 2. บริการตรวจเช็คระบบ 2...