สมัครออนไลน์ ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 27 ธันวาคม 2562 นี้  โควต้า กฟน. 30 เมกะวัตต์สูงสุด  กฟภ 70 เมกะวัตต์สูงสุด เน้นใช้ไฟภายในบ้านเป็นหลัก ไฟฟ้าที่ระบบผลิตเหลือ ขายให้การไฟฟ้าได้ 1.68 บาท / หน่วย  สรุปขั้นตอนหากประสงค์จะเข้าโครงการโซลาร์ภาคประชาชนกับ RET (เร็ท) กระชับ ตรงไปตรงมา 1.ตรวจคุณสมบัติผู้ขอก่อน ดังนี้ 1.1 ผู้ขอต้องเป็นผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทที่ 1 เท่านั้น ขอได้ทั้งทั้งบุคคลและนิติบุคคล (ดูประเภท จากใบแจ้งค่าไฟฟ้า ต้องนำหน้าด้วย 1) 1.2 หากติดตั้งโซล่าเซลล์ที่บ้านมาก่อน ทั้งขายไฟหรือใช้เอง ยื่นคำขอติดตั้งเพิ่มได้ที่โครงการนี้ได้อีก 1.3 ค่าไฟฟ้าที่ชำระต่อเดือนเฉลี่ย ต้องมากกว่า 3,000 บาท...
1. 1. สำหรับลูกค้าโรงงานที่เป็นหลังคากระเบื้องเก่ามีอายุเกิน 15 ปี 2. ต้องมีพื้นที่หลังคาเก่าที่ต้องการเปลี่ยนใหม่มากกว่า 5,000 ตารางเมตร 3. ลูกค้าเป็นผู้ลงทุนอุปกรณ์สำหรับติดตั้งโซล่าเซลล์เอง ( ประมาณตารางเมตรละ 4,000 – 5,000 บาท ) 4. เปลี่ยนหลังคาใหม่เฉพาะในส่วนที่ติดตั้งโซล่าเซลล์ 5. สั่งซื้อโซลาร์รูฟก่อน 31 ธันวาคม 2562 นี้เท่านั้น“กรณีที่ลูกค้ามีหลังคาเมทัลชีทเดิมอยู่แล้ว สามารถขอใช้ส่วนลดสิทธิ์ในการไม่เปลี่ยนหลังคาใหม่ได้” บริษัท พลังงานทดแทนเพื่อคนไทย จำกัด 105/20 ถนนติวานนท์ หมู่ 9 ตำบล บางพูด อำเภอ ปากเกร็ด...
1.ลูกค้าที่ต้องการติดตั้งโซล่าเซลล์อยู่ในกลุ่มที่สามารถขอ BOI ได้ สามารถให้ทาง RET ตรวจสอบเบื้องต้นก่อนได้ 2.ลูกค้าเป็นผู้ลงทุนอุปกรณ์โซลาร์รูฟสำหรับติดตั้งโซล่าเซลล์เอง 3.ลูกค้าต้องลงทุนโซลาร์รูฟขนาดกำลังผลิต 200 กิโลวัตต์สูงสุด หรือ ลงทุนโซลาร์รูฟตั้งแต่ 5 ล้านขึ้นไป4.สั่งซื้อโซลาร์รูฟก่อน 31 ธันวาคม 2562 นี้เท่านั้นบริษัท พลังงานทดแทนเพื่อคนไทย จำกัด 105/20 ถนนติวานนท์ หมู่ 9 ตำบล บางพูด อำเภอ ปากเกร็ด นนทบุรีโทร 02-9647020 มือถือ 088-7988791 และ 061-3249397 LINE ID : RETROOF
1. ลูกค้าต้องยินยอมให้บุคคลภายนอกที่สนใจการติดตั้งโซล่าเซลล์ผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ เข้าดูงานโซลาร์รูฟ ภายใต้กฎระเบียบของลูกค้า2. ลูกค้าเป็นผู้ลงทุนติดตั้งโซล่าเซลล์และอุปกรณ์โซลาร์รูฟเอง 3. ลงทุนโซลาร์รูฟขนาดกำลังผลิต 500 กิโลวัตต์สูงสุด ขึ้นไป 4. ลูกค้าที่ต้องการติดตั้งโซล่าเซลล์ ต้องเตรียมพื้นที่ห้องหรือพื้นที่ว่างใกล้กับตู้จ่ายไฟหลักของลูกค้า ขนาดประมาณ 30 – 50 ตารางเมตร (ขนาดติดตั้งโซล่าเซลล์ 500 – 1,000 กิโลวัตต์สูงสุด)บริษัท พลังงานทดแทนเพื่อคนไทย จำกัด 105/20 ถนนติวานนท์ หมู่ 9 ตำบล บางพูด อำเภอ ปากเกร็ด นนทบุรีโทร 02-9647020 มือถือ 088-7988791...
หลักการและเหตุผล ตั้งแต่อดีตจนถึงประเทศไทยของเรามีการดำเนินการสร้างโรงไฟฟ้าประเภทต่างๆ เพื่อผลิตไฟฟ้าและจำหน่ายให้กับภาคเอกชนตลอดมา ปัจจุบันได้มีภาคเอกชนหลายๆ แห่ง ได้ดำเนินการติดตั้งโซล่าเซลล์เพื่อผลิตไฟฟ้าใช้เองในองค์กร และได้ผลตอบแทนที่คุ้มค่า จากการเปลี่ยนการใช้พลังงานจากฟอสซิล มาเป็นการการพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งสามารถประหยัดค่าพลังงานไฟฟ้าได้มากถึง 80 เปอร์เซ็นต์ ผลประโยชน์จากการเป็นนักการตลาดอิสระ 1. รายได้ผลตอบแทน ตั้งแต่ 15,000 – 4,500,000 บาท ต่อ 1 โครงการ 2. ใช้เวลาว่างจากงานประจำทำงานได้ เพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวคุณสมบัตินักการตลาดอิสระ คุณสมบัติหลัก (จำเป็นต้องมีครบทุกข้อ) 1. เพศ ชาย หรือ หญิง ที่มีอายุ ตั้งแต่ 25 – 70 ปี 2. มีทัศนคติที่ดีต่อพลังงานแสงอาทิตย์ สนใจและติดตามเรื่องโซลาร์รูฟและการติดตั้งโซล่าเซลล์มาโดยตลอด 3. มีความต้องการอยากให้เพื่อน...
ข่าวดี สำหรับผู้ทีต้องการติด RETROOF ที่ไม่ประสงค์ใช้เงินทุนของตนเอง และประสงค์จะให้ บริษัท พลังงานทดแทนเพื่อคนไทย จำกัด ดำเนินการขออนุมัติแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำกว่า 4% คืนทุนเร็วกว่า 6 ปี อัตราผลตอบแทนมากกว่า 6 เท่า ในระยะ 30 ปีสงวนสิทธิ์เฉพาะ โซลาร์รูฟ เท่านั้นโรงงาน อาคารขนาดใหญ่ ติดต่อด่วน RETROOF FUND ปรึกษาเบอร์ตรง 088-7988791 ขอได้รายละไม่เกิน 500 ล้านบาท