ผู้เขียน โพสต์ของ RET

RET

24 โพสต์ 0 ความคิดเห็น
RET เป็นผู้นำด้านพลังงานแสงอาทิตย์ ที่เปี่ยมประสบการณ์เฉพาะ RET ให้บริการแบบครบวงจรตั้งแต่ การให้คำปรึกษาการวางระบบ สำรวจ ออกแบบติดตั้งระบบ ดำเนินการขออนุญาตจากองค์กรต่างๆ และบริการหลังการขาย
ลดภาวะวิกฤตขาดแคลนพลังงานไฟฟ้าโดยการติด RETROOF หลังคาผลิตไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ กันวันนี้ RETROOF เป็นผลิตภัณฑ์และบริการ ของบริษัท พลังงานทดแทนเพื่อคนไทย จำกัด   RETROOF เป็นระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคาทุกชนิด   RETROOF จะสามารถผลิตไฟฟ้าได้ต่อเมื่อได้เชื่อมต่อระบบกับการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายเท่านั้น RETROOF ผลิตไฟฟ้าใช้เองในอาคาร 1,000,000 ยูนิต ภายใน ปี 2575 Retroof สนใจติดตั้ง RETROOF วันนี้ ติดต่อ 02- 9647020 - 21 RETROOF สำหรับบ้านและโรงงาน ต่อ 19 สอบถามและขอข้อมูลทาง Email : ret2012company@gmail.com LINE ID : @retroof RETROOF สำหรับบ้านพักอาศัย สำหรับบ้านที่เน้นผลิตไฟฟ้าเพื่อใช้เอง ความต้องการของระบบ 1.ต้องเป็นบ้านที่มีไฟฟ้าใช้อยู่แล้ว 2.ควรมีอัตราค่าไฟฟ้าเกิน 3,000 บาทขึ้นไป 3.ควรมีการใช้ไฟในเวลากลางวันสัดส่วนมากกว่าเวลากลางคืน 4.พื้นที่หลังคา ยกเว้นด้านทิศเหนือ และไม่มีเงาตึกหรือเงาจากข้างบ้านบัง ควรมีพื้นที่ติดตั้งอย่างน้อย 25 ตารางเมตร RETROOF สำหรับการพาณิชย์ ที่เน้นผลิตไฟฟ้าเพื่อใช้เอง...