ผู้เขียน โพสต์ของ RET

RET

24 โพสต์ 0 ความคิดเห็น
RET เป็นผู้นำด้านพลังงานแสงอาทิตย์ ที่เปี่ยมประสบการณ์เฉพาะ RET ให้บริการแบบครบวงจรตั้งแต่ การให้คำปรึกษาการวางระบบ สำรวจ ออกแบบติดตั้งระบบ ดำเนินการขออนุญาตจากองค์กรต่างๆ และบริการหลังการขาย
คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ เป็นนิติบุคลที่มีทุนจดทะเบียนมากกว่า 5 ล้านบาทขั้นไป มีสถานะทางการเงิน ที่มั่นคง มีค่าไฟฟ้าต่อเดือนเฉลี่ย ไม่ต่ำกว่า เดือนละ 800,000 บาท หรือ มีการใช้ ไฟฟ้าในช่วงกลางวัน 8.00 – 17.00 น. (Load Profile) ไม่น้อยกว่า 500 กิโลวัตต์ (kW) อย่างน้อย 6 วันต่อสัปดาห์ มีพื้นที่หลังคาที่สามารถติดตั้งโซลาร์รูฟได้อย่างน้อย 3,000 ตารางเมตร หรือ สามารถติดตั้งโซลาร์รูฟบนหลังคาได้ไม่ต่ำกว่า 400 กิโลวัตต์สูงสุด เป็นผู้ใช้ไฟฟ้าแบบ TOU (Time of...
กิจการที่ได้รับการส่งเสริม มี 8 หมวดใหญ่ เกษตรกรรมและการผลิตผลทางเกษตร ผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักร และอุปกรณ์ขนส่ง เหมืองแร่ เซรามิกส์ และโลหะขั้นมูลฐาน อุตสาหกรรมเบา อุตสาหกรรมอีเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า เคมีภัณฑ์ กระดาษ และพลาสติก กิจการบริการและสาธารณูปโภค การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสูงสุด 13 ปี ลดหย่อนภาษีเงินได้ 50 % อีก 5 ปี ยกเว้นอากรขาเข้าวัตถุดิบผลิตเพื่อการส่งออก ยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับของที่นำเข้ามาเพื่อใช้ในการวิจัยและพัฒนา อนุญาตต่างชาติถือหุ้น 100% อนุญาตให้ถือครองกรรมสิทธิ์ที่ดิน อนุญาตให้ช่างฝีมือ / ผู้ชำนาญการเข้ามาทำงาน สนใจติดต่อได้ที่ คุณ วรรณา  มือถือ...
หลักการและเหตุผล ตั้งแต่อดีตจนถึงประเทศไทยของเรามีการดำเนินการสร้างโรงไฟฟ้าประเภทต่างๆ เพื่อผลิตไฟฟ้าและจำหน่ายให้กับภาคเอกชนตลอดมา ปัจจุบันได้มีภาคเอกชนหลายๆ แห่ง ได้ดำเนินการติดตั้งโซล่าเซลล์เพื่อผลิตไฟฟ้าใช้เองในองค์กร และได้ผลตอบแทนที่คุ้มค่า จากการเปลี่ยนการใช้พลังงานจากฟอสซิล มาเป็นการการพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งสามารถประหยัดค่าพลังงานไฟฟ้าได้มากถึง 80 เปอร์เซ็นต์ ผลประโยชน์จากการเป็นนักการตลาดอิสระ 1. รายได้ผลตอบแทน ตั้งแต่ 50,000 – 4,500,000 บาท ต่อ 1 โครงการ 2. ใช้เวลาว่างจากงานประจำทำงานได้ เพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวคุณสมบัตินักการตลาดอิสระ คุณสมบัติหลัก (จำเป็นต้องมีครบทุกข้อ) 1. เพศ ชาย หรือ หญิง ที่มีอายุ ตั้งแต่ 25 – 70 ปี 2. มีทัศนคติที่ดีต่อพลังงานแสงอาทิตย์ สนใจและติดตามเรื่องโซลาร์รูฟและการติดตั้งโซล่าเซลล์มาโดยตลอด 3. มีความต้องการอยากให้เพื่อน...
ข่าวดี สำหรับผู้ทีต้องการติด RETROOF ที่ไม่ประสงค์ใช้เงินทุนของตนเอง และประสงค์จะให้ บริษัท พลังงานทดแทนเพื่อคนไทย จำกัด ดำเนินการขออนุมัติแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำกว่า 4% คืนทุนเร็วกว่า 6 ปี อัตราผลตอบแทนมากกว่า 6 เท่า ในระยะ 30 ปีสงวนสิทธิ์เฉพาะ โซลาร์รูฟ เท่านั้นโรงงาน อาคารขนาดใหญ่ ติดต่อด่วน RETROOF FUND ปรึกษาเบอร์ตรง 088-7988791 ขอได้รายละไม่เกิน 500 ล้านบาท
บริษัท พลังงานทดแทนเพื่อคนไทย จำกัด หรือ RET มีนโยบายทำงานด้านโซลาร์รูฟแบบครบวงจรเพียงอย่างเดียว ก่อตั้งเมื่อ วันที 29 มีนาคม 2555  เป็นคนไทยที่ทำเพื่อคนในประเทศไทย  โดยมีความเชื่อมั่นและมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่ต้องการให้พลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานหลักของประเทศ บริษัทเราเป็น 1 ใน 3 บริษัทแรกในประเทศไทยที่ให้บริการจัดหาและติดตั้งโซลาร์รูฟแบบครบวงจร ด้วยความเชี่ยวชาญและมีความชื่อเสียงเป็นที่ประจักษ์ในคุณภาพงานติดตั้งและบริการหลังการขาย  จึงทำให้ปัจจุบันบริษัทของเรามีโครงการที่ติดตั้งโซลาร์รูฟแล้วเสร็จในรูปแบบของ ครัวเรือน  เชิงพาณิชย์  และ โรงงานอุตสาหกรรม มากกว่า 400 แห่ง รวมมากกว่า 20 เมกกะวัตต์ ทั่วประเทศไทย 
  บริษัท พลังงานทดแทนเพื่อคนไทย จำกัด สำนักงาน: 105/20 ถ.ติวานนท์ หมู่9 ตำบล บางพูด อำเภอ ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 เบอร์โทรศัพท์ 02-9647020 AUTO แฟกซ์: 02-9647026 อีเมล์: ret2012company@gmail.com LINE ID : @retroof
RET คำนึงถึงคุณภาพงานและความพึงพอใจของลูกค้า จึงได้ให้ความสำคัญกับมาตรฐานการทำงานให้อยู่ในระดับสากล ISO 9001 : 2015 , ISO 14001 : 2015 และ ISO 45001 : 2018 ในขอบเขตของการออกแบบ การติดตั้ง การบริการหลังการขาย และการบำรุงรักษา Certificate of registration Quality Management System - ISO 9001:2015 ตัวอย่างภาพสามมิติจากการออกแบบเลเอาท์ของสถาปนิก นส.มะลิวัลย์ จันนะ 1. บริการทำความสะอาดแผง  จะมีการล้างแผง 2 - 3 ครั้งต่อปี  แล้วแต่ข้อตกลงตามโปรโมชั่น 2. บริการตรวจเช็คระบบ 2...
สนใจใช้บริการ RETROOF บริการเฉพาะลูกค้าบริษัทเอกชน หรือ ภาคอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ วันและเวลาทำงาน จันทร์ - เสาร์ 8.30 – 16.45 น. รายละเอียดบริการติดตั้งโซล่าเซลล์  โดยผู้ประกอบการเป็นผู้ลงทุนเอง รายละเอียดบริการลงทุนติดตั้งโซล่าเซลล์ ให้ผู้ประกอบการโดยผู้ประกอบการไม่เสียค่าใช้จ่าย รายละเอียดบริการติดตั้งโซล่าเซลล์ (ติดตั้งโซลาร์รูฟ) โดยผู้ประกอบการลงทุนเอง สามารถแบ่งเป็นข้อๆ ดังนี้  1. ผู้ประกอบการเป็นผู้ลงทุนเอง 2. ผู้ประกอบการลงทุนสามารถใช้เงินหมุนเวียนในกิจการตัวเองหรือใช้สินเชื่อพลังงานโดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ผู้ประกอบการเดิมค้ำประกันสินเชื่อ ( RETROOF ช่วยประสานงานให้)  3. ผู้ประกอบการจะได้รับประโยชน์ดังนี้ 3.1 เมื่อโซล่าเซลล์ผลิตไฟฟ้าให้ตู้จ่ายไฟหลักของผู้ประกอบการ ทำให้ผู้ประกอบการใช้ไฟฟ้าเดิมน้อยลง มีผลทำให้ประหยัดค่าไฟฟ้าจากเดิม 3.2 เมื่อโซลาร์รูฟผลิตไฟฟ้าให้ตู้จ่ายไฟหลักของผู้ประกอบการ ทำให้ มีผลทำให้ประหยัดค่าไฟฟ้าจากเดิม ลดค่าใช้จ่ายและกำไรจากการลงทุนประมาณ ปีละ 25 เปอร์เซ็นต่อปี เป็นเวลา 30 ปี 3.3 มีสินทรัพย์เพิ่มขึ้น ทำให้ผู้ประกอบการตัดค่าเสื่อมอุปกรณ์โซลาร์รูฟเป็นค่าใช้จ่าย 10 ปี 3.4 อุปกรณ์โซลาร์รูฟทำให้ไฟฟ้าของผู้ประกอบการมีเสถียรภาพมากขึ้น รวมถึงช่วยลดการสูญเสียพลังงานไฟฟ้า...