ผู้เขียน โพสต์ของ RET

RET

27 โพสต์ 0 ความคิดเห็น
RET เป็นผู้นำด้านพลังงานแสงอาทิตย์ ที่เปี่ยมประสบการณ์เฉพาะ RET ให้บริการแบบครบวงจรตั้งแต่ การให้คำปรึกษาการวางระบบ สำรวจ ออกแบบติดตั้งระบบ ดำเนินการขออนุญาตจากองค์กรต่างๆ และบริการหลังการขาย
คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการเป็นนิติบุคลที่มีทุนจดทะเบียนมากกว่า 5 ล้านบาท มีสถานะทางการเงิน ที่มั่นคง มีค่าไฟฟ้าต่อเดือนเฉลี่ย ไม่ต่ำกว่า เดือนละ 800,000 บาท หรือ มีการใช้ ไฟฟ้าในช่วงกลางวัน 8.00 – 17.00 น. (Load Profile) ไม่น้อยกว่า 500 กิโลวัตต์ (kW) อย่างน้อย 6 วันต่อสัปดาห์ มีพื้นที่หลังคาที่สามารถติดตั้งโซลาร์รูฟได้อย่างน้อย 3,000 ตารางเมตร หรือ สามารถติดตั้งโซลาร์รูฟบนหลังคาได้ไม่ต่ำกว่า 400 กิโลวัตต์สูงสุด เป็นผู้ใช้ไฟฟ้าแบบ TOU (Time of...
กิจการที่ได้รับการส่งเสริม มี 8 หมวดใหญ่เกษตรกรรมและการผลิตผลทางเกษตร ผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักร และอุปกรณ์ขนส่ง เหมืองแร่ เซรามิกส์ และโลหะขั้นมูลฐาน อุตสาหกรรมเบา อุตสาหกรรมอีเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า เคมีภัณฑ์ กระดาษ และพลาสติก กิจการบริการและสาธารณูปโภค การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสูงสุด 13 ปี ลดหย่อนภาษีเงินได้ 50 % อีก 5 ปี ยกเว้นอากรขาเข้าวัตถุดิบผลิตเพื่อการส่งออก ยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับของที่นำเข้ามาเพื่อใช้ในการวิจัยและพัฒนาอนุญาตต่างชาติถือหุ้น 100% อนุญาตให้ถือครองกรรมสิทธิ์ที่ดิน อนุญาตให้ช่างฝีมือ / ผู้ชำนาญการเข้ามาทำงานสนใจติดต่อได้ที่ คุณ วรรณา  มือถือ...
เรื่องเล่าโซลาร์รูฟ เราจัดทำขึ้นเพื่อเป็นประโยชน์สาธารณะ เป็นคลิปที่บอกเล่าเรื่องราวของโซลาร์รูฟ ชัดเจน ตรงไปตรงมา
หลักการและเหตุผล ตั้งแต่อดีตจนถึงประเทศไทยของเรามีการดำเนินการสร้างโรงไฟฟ้าประเภทต่างๆ เพื่อผลิตไฟฟ้าและจำหน่ายให้กับภาคเอกชนตลอดมา ปัจจุบันได้มีภาคเอกชนหลายๆ แห่ง ได้ดำเนินการติดตั้งโซล่าเซลล์เพื่อผลิตไฟฟ้าใช้เองในองค์กร และได้ผลตอบแทนที่คุ้มค่า จากการเปลี่ยนการใช้พลังงานจากฟอสซิล มาเป็นการการพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งสามารถประหยัดค่าพลังงานไฟฟ้าได้มากถึง 80 เปอร์เซ็นต์ ผลประโยชน์จากการเป็นนักการตลาดอิสระ 1. รายได้ผลตอบแทน ตั้งแต่ 15,000 – 4,500,000 บาท ต่อ 1 โครงการ 2. ใช้เวลาว่างจากงานประจำทำงานได้ เพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวคุณสมบัตินักการตลาดอิสระ คุณสมบัติหลัก (จำเป็นต้องมีครบทุกข้อ) 1. เพศ ชาย หรือ หญิง ที่มีอายุ ตั้งแต่ 25 – 70 ปี 2. มีทัศนคติที่ดีต่อพลังงานแสงอาทิตย์ สนใจและติดตามเรื่องโซลาร์รูฟและการติดตั้งโซล่าเซลล์มาโดยตลอด 3. มีความต้องการอยากให้เพื่อน...
ข่าวดี สำหรับผู้ทีต้องการติด RETROOF ที่ไม่ประสงค์ใช้เงินทุนของตนเอง และประสงค์จะให้ บริษัท พลังงานทดแทนเพื่อคนไทย จำกัด ดำเนินการขออนุมัติแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำกว่า 4% คืนทุนเร็วกว่า 6 ปี อัตราผลตอบแทนมากกว่า 6 เท่า ในระยะ 30 ปีสงวนสิทธิ์เฉพาะ โซลาร์รูฟ เท่านั้นโรงงาน อาคารขนาดใหญ่ ติดต่อด่วน RETROOF FUND ปรึกษาเบอร์ตรง 088-7988791 ขอได้รายละไม่เกิน 500 ล้านบาท
บริษัท พลังงานทดแทนเพื่อคนไทย จำกัด ได้ก่อตั้งโดย คุณ รัฐภูมิ  สันตยานนท์  ประธานกรรมการ คนปัจจุบัน  เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2555 ซึ่งเป็นช่วงหลังวิกฤตการณ์น้ำท่วมใหญ่  เริ่มต้นจากการจำหน่าย PV และอุปกรณ์ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์  จนต่อมา ได้นำความรู้จากการศึกษาโซลาร์ฟาร์มหลายแห่ง มาประยุกต์ใช้กับงานด้านโซลาร์รูฟท๊อป ในแบบ ครัวเรือน (Residential)  และแบบอุตสาหกรรม (Commercial) ซึ่งถือว่าเป็นบริษัทแรกๆ ในประเทศไทยที่ได้เริ่มให้ความสำคัญและโฟกัสเฉพาะการติดตั้งโซลาร์รูฟ เพราะมองเห็นว่าอนาคตของประเทศไทยจำเป็นต้องอาศัยโซลาร์รูฟของประชาชนทุกครัวเรือนและ ทุกอุตสาหกรรมในการผลิตไฟฟ้าเพื่อช่วยวิกฤตพลังงานของประเทศในอนาคต  และ ปัจจุบันบริษัทฯ  มีประสบการณ์ด้านโซลาร์รูฟ ทั่วประเทศ มากกว่า 300 โครงการทั้งในแบบภาคครัวเรือนและภาคอุตสาหกรรม   ตัวอย่างลูกค้าโครงการ ได้แก่...
  บริษัท พลังงานทดแทนเพื่อคนไทย จำกัด สำนักงาน: 105/20 ถ.ติวานนท์ หมู่9 ตำบล บางพูด อำเภอ ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 เบอร์โทรศัพท์ 02-9647020 AUTO มือถือ 088-7988791 แฟกซ์: 02-9647026 อีเมล์: ret2012company@gmail.com
REC240-260PE.pdf REC265-280TP BLK.pdfREC_Fact_Sheet_Warranty.pdf REC Warranty.pdfIEC 61730 Photovoltaic Module Safety Qualification.pdf IEC 61215 Design Qualification and Type Approval.pdfREC_Brochure.pdf REC_Brochure_Why_REC.pdfSUNNY SB3600 -5000TL-21 Datasheet.pdf TRIPOWER 9000TL Datasheet.pdf TRIPOWER 20000-25000TL-30 Datasheet.pdfTRIPOWER 9000TL Quick installation guide.pdf SUNNY SB3600 -5000TL-21 Quick Installation Guide.pdfTRIPOWER 9000TL Operating Manual.pdf SUNNY SB3600 -5000TL-21 Operating Manual.pdf SUNNY SB3600 -5000TL-21 Operating...