ความเป็นมาของ RET

About RET

5232

ความเป็นมาของ RET

บริษัท พลังงานทดแทนเพื่อคนไทย จำกัด ได้ก่อตั้งโดย คุณ รัฐภูมิ  สันตยานนท์  ประธานกรรมการ คนปัจจุบัน  เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2555 ซึ่งเป็นช่วงหลังวิกฤตการณ์น้ำท่วมใหญ่  เริ่มต้นจากการจำหน่าย PV และอุปกรณ์ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์  จนต่อมา ได้นำความรู้จากการศึกษาโซลาร์ฟาร์มหลายแห่ง มาประยุกต์ใช้กับงานด้านโซลาร์รูฟท๊อป ในแบบ ครัวเรือน (Residential)  และแบบอุตสาหกรรม (Commercial) ซึ่งถือว่าเป็นบริษัทแรกๆ ในประเทศไทยที่ได้เริ่มให้ความสำคัญและโฟกัสเฉพาะการติดตั้งโซลาร์รูฟ เพราะมองเห็นว่าอนาคตของประเทศไทยจำเป็นต้องอาศัยโซลาร์รูฟของประชาชนทุกครัวเรือนและ ทุกอุตสาหกรรมในการผลิตไฟฟ้าเพื่อช่วยวิกฤตพลังงานของประเทศในอนาคต  และ ปัจจุบันบริษัทฯ  มีประสบการณ์ด้านโซลาร์รูฟ ทั่วประเทศ มากกว่า 300 โครงการทั้งในแบบภาคครัวเรือนและภาคอุตสาหกรรม   ตัวอย่างลูกค้าโครงการ ได้แก่ บริษัท  NISSAN , ENKAI THAI , Johnson & Johnson ,Asia Iced , UPK ASIA , HYQ , STEC   และ โครงการบ้านเรือนทั้งในโครงการ ขายไฟฟ้า และ แบบใช้เอง

ครอบครัว RET