โครงการของรัฐ โซลาร์ภาคประชาชน 62 เปิดแล้ว

2228

โครงการของรัฐ โซลาร์ภาคประชาชน 62 เปิดแล้ว

สมัครออนไลน์ ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 27 ธันวาคม 2562 นี้ 

โควต้า กฟน. 30 เมกะวัตต์สูงสุด  กฟภ 70 เมกะวัตต์สูงสุด เน้นใช้ไฟภายในบ้านเป็นหลัก ไฟฟ้าที่ระบบผลิตเหลือ ขายให้การไฟฟ้าได้ 1.68 บาท / หน่วย 

สรุปขั้นตอนหากประสงค์จะเข้าโครงการโซลาร์ภาคประชาชนกับ RET (เร็ท) กระชับ ตรงไปตรงมา

1.ตรวจคุณสมบัติผู้ขอก่อน ดังนี้

1.1 ผู้ขอต้องเป็นผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทที่ 1 เท่านั้น ขอได้ทั้งทั้งบุคคลและนิติบุคคล (ดูประเภท จากใบแจ้งค่าไฟฟ้า ต้องนำหน้าด้วย 1)
1.2 หากติดตั้งโซล่าเซลล์ที่บ้านมาก่อน ทั้งขายไฟหรือใช้เอง ยื่นคำขอติดตั้งเพิ่มได้ที่โครงการนี้ได้อีก
1.3 ค่าไฟฟ้าที่ชำระต่อเดือนเฉลี่ย ต้องมากกว่า 3,000 บาท เพราะโครงการนี้เน้นผลิตไฟฟ้าใช้เอง จึงจะคุ้มค่าต่อการลงทุน หากค่าไฟฟ้าไม่ถึง 3,000 บาท ท่านต้องรับความเสี่ยงในการคืนทุนที่ช้าลง โปรดไตร่ตรองก่อนเข้าโครงการ (แพคเกจต่ำสุดประหยัดค่าไฟฟ้าได้ประมาณเฉลี่ย 2,000 บาท/เดือน)

 

2.ขนาดติดตั้งโซล่าเซลล์บนหลังคาที่ลูกค้าสามารถติดตั้งได้ไม่เกิน 10 กิโลวัตต์สูงสุด RET มีแพคเกจให้เลือก ตามรายละเอียดราคาและความคุ้มค่า ดาวน์โหลดแพคเกจ ที่นี่

 

3.เมื่อลูกค้าตรวจคุณสมบัติข้อ1 และ เลือกขนาดติดตั้งโซล่าเซลล์บนหลังคาได้แล้ว ให้เตรียมเอกสารและข้อมูลต่อไปนี้

3.1สำเนาหรือภาพถ่ายใบแจ้งค่าไฟฟ้าเดือนล่าสุด หากไม่มีขอใบแจ้งค่าไฟฟ้าในปี 2562 เดือนใดเดือนหนึ่ง
3.2 ให้ลูกค้าระบุแพคเกจที่ต้องการเลือก เช่น แพคเกจที่เลือก 3.5 กิโลวัตต์สุงสุด เป็นต้น

 

4.ส่งเอกสารและข้อมูลตามข้อ 3 เพื่อขอใบเสนอราคาและรายละเอียดสินค้าได้ที่

4.1 อีเมลล์ ret2012company@gmail.com เท่านั้น

 

5.เมื่อลูกค้าได้รับใบเสนอราคาแล้ว หากลูกค้าตัดสินใจเลือกใช้สินค้าและบริการของ RET ให้ดำเนินการ ตอบรับใบเสนอราคาตามเงื่อนไขที่กำหนด

 

6.ลูกค้าเตรียมรายละเอียดเอกสารลงนามในสำเนาเอกสาร และจัดส่งให้ RET

 

7.RET เตรียมเอกสารทางเทคนิคและ ทำการสมัครออนไลน์กับการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่าย

 

8.หากลูกค้าต้องการศึกษารายละเอียดโครงการทั้งหมด ก่อนทำขั้นตอน 1 – 6 สามารถอ่านรายละเอียดดาวน์โหลดเอกสารทางการทั้งหมด จากเวปไซท์ คณะกำกับกิจการพลังงาน ได้ที่นี่