โครงการ โซลาร์รูฟท็อป (Solar Rooftop)

โครงการ โซลาร์รูฟท๊อป

 

โซลาร์รูฟท็อป (Solar Rooftop)

 

เป็นโครงการที่ เพิ่งผ่านความเห็นชอบของ ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) โดยมีนายกรัฐมนตรี นางสาวยิ่งลักษณ์  ชินวัตร เป็นประธานการประชุมดังกล่าว  เมื่อวันที่ 16 ก.ค. 2556 ที่ผ่านมา  โดยมีมติเห็นชอบโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา  

ใครสามารถติดตั้ง Solar Rooftop ได้บ้าง ?

          ทางภาครัฐให้ความสนับสนุนโครงการนี้รวม 200MW โดยผู้ที่สามารถร่วมโครงการนี้ได้  ได้แก่  ภาคครัวเรือนของประชาชนทั่วไป และ ภาคธุรกิจอุตสาหกรรมทั่วไป 

หลักการโครงการนี้ คือ อะไร ?

           หลักการคือ ครัวเรือนประชาชน หรือ สถานประกอบการ สามารถผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ได้เอง โดยหากมีไฟฟ้าส่วนที่เหลือใช้ก็สามารถนำไฟส่วนเกินนี้จำหน่าย หรือ ขายคืนให้แก่รัฐ โดยผ่านการไฟฟ้า

รัฐจะให้การสนับสนุนอย่างไร ?

          รัฐให้การสนับสนุนโดยรัฐจะรับซื้อไฟฟ้าส่วนที่ผลิตได้เกินความต้องการในการใช้ ดังนี้
1.ภาคครัวเรือน ในอัตรา 6.96 บาท/หน่วย โดยติดตั้งได้ไม่เกิน 10KW
2.ภาคอาคารธุรกิจขนาดเล็ก 6.55 บาท/หน่วย  โดยติดตั้งได้ตั้งแต่ 10 – 250KW
3.ภาคอาคารธุรกิจขนาดกลางถึงใหญ่ 6.16 บาท/หน่วย โดยติดตั้งได้ตั้งแต่ 250KW – 1,000KW

โครงการ นี้รัฐให้การสนับสนุนเมื่อทำการติดตังระบบพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาบ้าน  หรือ โครงการโซลาร์รูฟท็อป (Solar Rooftop) อย่างไร ?

 โครงการนี้รัฐสนับสนุนภายในสิ้นปี 2556 นี้จำนวน 200MW โดยทำสัญญาให้ประชาชนและสถานประกอบการขายไฟคืนให้การไฟฟ้าในระยะเวลา 25ปี 

ทำไมรัฐสนับสนุนเพียงแค่ 25ปี ?

          อาจเป็นเพราะโรงงานผลิตแผงโซล่าเซลล์ (Solar panel) ทั่วโลก  รับประกันการใช้งานของแผงโซล่าเซลล์ไว้ที 25ปี เป็นอย่างน้อย  นั่นหมายความว่า ถึงอย่างไรก็ตาม ผู้ที่ติดตั้งซาร์รูฟท็อป (Solar Rooftop) จะคงยังขายไฟคืนให้แก่การไฟฟ้าได้ครบ 25ปี แน่นอน 

 

จะต้องทำอย่างไร ถ้าอยากติดโซลาร์รูฟท็อป (Solar Rooftop)  ?

          มาถึงขั้นตอนสำคัญกันแล้ว  ท่านสามารถสมัครเข้าโครงการโซลาร์รูฟท๊อป หรือ RET ROOF Project ได้  เร็วๆ นี้ 

 

ถามว่าคุ้มไหม ?  เดี๋ยวผมจะคำนวณให้ในบทความต่อๆ นะครับ  

 

                                                                                                   SOLAR ROOF PROJECT

Tweet about this on TwitterEmail this to someoneShare on Facebook