RET OFFICE ออฟฟิศประหยัดพลังงาน

เร็ทออฟฟิศ  RET  OFFICE คือระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สำรองไฟและใช้ร่วมกับไฟจากการไฟฟ้าได้

         เป็นระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่เข้ามาแก้ปัญหาความเสถียรภาพทางไฟฟ้า  ช่วยทำให้เกิดความมั่นคงทางพลังงานมากขึ้น  สามารถเชื่อมต่อเข้ากับไฟจากการไฟฟ้าได้   โดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์เป็นหลัก  ทำให้ ออฟฟิศ หรือองค์กรของท่าน  ลดการใช้พลังงานในส่วนที่ต้องการใช้ลง  แก้ปัญหาไฟดับ ไฟตกได้ 100%  อีกทั้งเป็นระบบสำรองไฟฟ้าเมื่อไฟจากการไฟฟ้าดับได้  โดยที่ท่านไม่ต้องใช้ UPS แบบเดิมๆอีกต่อไป  RET OFFICE สามารถสำรองไฟได้มากถึง 1 วันเต็ม

การทำงานของระบบ

1.ระบบจะใช้ไฟที่ได้จากแผงเซลล์แสงอาทิตย์ก่อน หากไฟฟ้าที่ผลิตได้จากเซลล์แสงอาทิตย์มีมากกว่าการใช้ ไฟฟ้าในองค์กร  ระบบจะนำไฟ ส่วนเกินชาร์จประจุลงแบตเตอรี่เพื่อสำรองไฟไว้ใช้ยามค่ำคืน
2.กรณีที่ไฟจากแบตเตอรี่หมด เนื่องจากสภาวะอากาศมีทัศนวิสัยที่ไม่อำนวย เช่น ฝนตกติดต่อกัน 3 วันทำให้ไฟฟ้าที่ได้จากระบบผลิตไฟฟ้ามีไม่เพียงพอต่อการใช้งานขององค์กร ระบบสามารถที่จะปรับเข้าใช้ไฟจากการไฟฟ้าได้และขณะเดียวกันระบบก็สามารถดึงไฟจากการไฟฟ้าเพื่อชาร์จไฟลงแบตเตอรี่ในเวลาอันรวดเร็ว เพื่อความมั่นคงในพลังงานในกรณีที่ไฟฟ้าจากการไฟฟ้าดับลงในขณะนั้น    ซึ่งระบบจะดึงไฟจากแบตเตอรี่มาใช้งาน ทำให้ไม่เกิดความเสียหายในองค์กร เช่น ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง  ระบบไฟฟ้าสื่อสาร  ระบบไฟฟ้าคอมพิวเตอร์และอินเทอเน็ต  จึงทำให้ในองค์กรมีเสถียรภาพในการทำงานได้ตลอดเวลา  ระบบสามารถสำรองไฟฟ้าได ตั้งแต่ 1วัน จนถึง 3 วัน แล้วแต่จำนวนแบตเตอรี่

ระบบ RET OFFICE เหมาะกับใคร

1. องค์กรภาครัฐ หรือภาคเอกชนที่ต้องการใช้ระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญที่ต้องการเสถียรภาพทางไฟฟ้า โดยใช้แทน UPS ได้หลายสิบเครื่อง
2. องค์กรที่ต้องการทำ CSR 

ข้อดีของระบบนี้ คือ

1. ประหยัดพลังงานในองค์กรและยังสามารถสำรองไฟฟ้าไว้ใช้ยามฉุกเฉินได้
2. เป็น CSR สำหรับภาครัฐ  ภาคเอกชน ในการลดการใช้พลังงานในองค์กร, ลดCO2 และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
3. สามารถใช้แทน UPS ได้ทั้งองค์กรและสำรองไฟไว้ได้มากกว่าเดิม

เร็ทขอยกตัวอย่างการติดตั้งระบบ RET OFFICE  เพื่อประโยชน์ต่างดังนี้

ตัวอย่างที่ 1
การใช้ไฟฟ้าในส่วนแสงสว่างในองค์กร  เช่น ที่หอพักมหาวิทยาลัยเกษตรวิทยาเขตกำแพงแสน

ติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ 2 ระบบ
       เราติดตั้งระบบเร็ทออฟฟิศ (RET OFFICE) สำหรับหลอดไฟทางเดินจำนวน 4 ชั้น จำนวน 23 หลอด ที่หอพักสำหรับแขกสำคัญของมหาวิทยาลัย  เร็ทได้เดินทางไปถึงสถานที่ติดตั้งเกือบเที่ยงวัน
ติดตั้งโซล่าเซลล์ บนslab
           เนื่องจากหอพักแห่งนี้ยังอยู่ในขั้นตอนการสร้าง จึงไม่มีลิฟท์เพื่อขนของ เราจึงต้องปันเวลาในการติดตั้งเพื่อช่วยกันขนของไปยังชั้นดาดฟ้าชั้น 5  ซึ่งเราทำการติดตั้งบริเวณพื้นยื่น (Cantilever Slab) ของตึกหอพัก  ขณะที่ทำการติดตั้งใกล้เสร็จเป็นเวลาเกือบ 16.00 น. แล้ว  เกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิด  ฝนตกเทลงมาอย่างไม่มีปี่มีขลุ่ย  ช่างติดตั้งส่วนหนึ่งหลบฝนไม่ทันต้องอาศัยร่มแผงโซล่าร์เซลล์เป็นที่บังฝน  ส่วนช่างที่เหลือก็ไปหลบฝนที่ห้องควบคุมแทน    1 ชั่วโมงต่อมาฝนก็หยุดตก  พวกเราเร่งทำงานกันต่อเพราะต้อง Test ระบบให้ผู้ดูแล ณ หอพักแห่งนั้น เพื่อศึกษาการใช้งานของระบบ
ห้องคอนโทรลระบบพลังงานแสงอาทิตย์

     เราทำงานแข่งกับเวลาจนทำการติดตั้งระบเสร็จในเวลา 18.45 น. แน่นอน ช่วงเวลานั้นเป็นเวลาพระอาทิตย์ตก  แต่ก็ยังพอมีแสงรำไรให้เราได้ TEST ระบบ  เราทำการ Test ระบบเร็ทออฟฟิศขนาด 2000W 48V เป็นอินเวอเตอร์ชนิดพิเศษได้รับรองมาตรฐาน มอก. สามารถสลับการทำงานของระบบพลังานแสงอาทิตย์กับไฟจากการไฟฟ้าได้อย่างอัจฉริยะ  ขณะที่เราทำการ TEST ระบบ วัดแรงดันจากแผงได้ 72 V ซึ่งแน่นอนแรงดันระดับนี้ Solar charge controller สามารถชาร์จไฟจากแผงโซล่าเซลล์ลงแบตเตอรี่ได้อย่างสบายๆ  ซึ่งทำให้เราเห็นได้ว่า แม้แผงโซล่าเซลล์ที่เราติดตั้งจะเป็นชนิด Mono crystalline ก็มีความไวต่อแสงไม่น้อยไปกว่าแผงโซล่าเซลล์ชนิด Amorphous ไม่มีใครยืนยัน  เร็ทยืนยันให้ว่า แผง Monocrystalline มีความไวต่อแสงและผลิตไฟฟ้าได้ดี แม้มีความเข้มแสงน้อยก็ตาม 
TEST ระบบโซล่าเซลล์
ดังนั้นเชื่อได้เลยว่า แผงโซล่าเซลล์ของท่านผลิตไฟได้ตั้งแต่พระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตกดินอย่างแน่นอน
          เมื่อเราติดตั้งเสร็จก็ถึงขั้นตอนการส่งมอบ งานติดตั้ง  ทีมงานช่วยกัน Present อย่างเต็มที่  แน่นอนครับ ระบบ RET OFFICE ซึ่งเป็นระบบพลังงานแสงอาทิตย์ 2 ระบบ มีที่ RET ที่เดียวเท่านั้น  ก็ผ่านการทดสอบจากคณะกรรมการ  และใช้ได้ดีจนถึงปัจจุบัน

สนใจระบบ RET OFFICE ประหยัดค่าไฟฟ้า ติดต่อ วิศวกรโครงการ 02-9298275 กด 16 – 17 หรือ 084-4517172

ตัวอย่างที่ 2
การใช้ไฟฟ้าในส่วนแสงสว่างโรงจอดรถ ของบริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จำกัด
 

ติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่โรงงาน         เราได้รับการติดต่อจากบริษัทจอห์นสันฯ โดยโจทย์ที่เราได้คือ ต้องการระบบ RET OFFICE ในการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อใช้ในส่วนของลานจอดรถยนต์ในบริษัท  โดยของเดิมเป็นหลอดนีออนขนาด 36W จำนวน 50 หลอด  ต้องการใช้ให้เพียงพอ  และสามารถสลับเข้าใช้การไฟฟ้าได้เมื่อเกิดเหตุขัดข้องกับระบบหรือในกรณีแบตเตอรี่เสื่อมหรือหมดลง 
ติดตั้งโซลาร์เซลล์บนหลังคาคอนกรีต

        เร็ทได้คำนวณระบบ ลงตัวที่ขนาด 3,000W /48V  นัดติดตั้งระบบ  ทางบริษัทจอห์นสันมีอัธยาศัยดีมาก  มีขั้นตอนเพื่อความปลอดภัยดี มีวิศวกรแนะนำความปลอดภัยในการทำงานในพื้นที่ ทำให้ทุกอย่างออกมาลงตัว

ติดตั้ง solar cell

         เร็ทใช้เวลาติดตั้ง 2 วัน เพราะรายละเอียดค่อนข้างมาก  เร็ททำตู้คอนซูมเมอร์ให้สำหรับนำไฟแสงสว่างในส่วนต่างๆ เข้ามาต่อใช้งานกับระบบ RET OFFICE ได้ 
ติดตั้งตู้คอนซูมเมอร์

 ติดตั้งโซลาร์เซลล์ 

      เมื่อเราติดตั้งเสร็จ  ทางบริษัทจอห์นสันได้โทรมาสอบถามเรื่อง คาร์บอนเครดิต ("คาร์บอนเครดิต"  หมายถึง ก๊าซที่เป็นตัวทำให้ปฏิกิริยาเรือนกระจกต่างๆ ที่แต่ละโรงงานสามารถลดได้ จะถูกตีราคาเป็นเงิน ก่อนจะถูกขายเป็นเครดิตไปยังประเทศที่พัฒนาแล้ว) ว่าระบบ RET OFFICE สามารถลดได้กี่ t  ทางเร็ทได้ทราบและคำนวณให้เป็นที่เรียบร้อย  สิ่งนี้ทำให้เห็นได้ว่า ระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มีส่วนช่วยลดก๊าซคาร์บอน ลดภาวะเรือนกระจก  ช่วยสิ่งแวดล้อมได้จริง  ขอบคุณวิสัยทัศน์ของผู้บริหารที่มองเห็นถึงการลดการใช้พลังงานและช่วยเรื่องสิ่งแวดล้อม  หากทุกบริษัทในโลกมองเห็นความสำคัญตรงนี้เหมือนกัน ร่วมมือกันติดตั้งระบบคนละเล็กละน้อย แต่สามารถช่วยประเทศ ช่วยโลกได้อย่างมหาศาล  ขอบคุณครับ

 

สนใจระบบ RET OFFICE ประหยัดค่าไฟฟ้า ติดต่อ วิศวกรโครงการ 02-9298275 กด 16 – 17 หรือ 084-4517172

ระบบขั้นต่ำ 2.0 กิโลวัตต์  ราคา สองแสนกว่าบาท

Tweet about this on TwitterEmail this to someoneShare on Facebook

RET PUMP ปั๊มน้ำพลังงานแสงอาทิตย์

เร็ทปั๊ม (RET PUMP)  เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์

RET PUMP  มี 2 ระบบ

ระบบที่1 เป็นระบบที่มีเครื่องสูบน้ำ,ปั๊มน้ำ,มอเตอร์ อยู่แล้ว  ระบบนี้จะประกอบไปด้วย
1. แผงเซลล์แสงอาทิตย์ (PV)   2. อินเวอเตอร์ไดฟว์ (Inverter Drive)

ตัวอย่างการใช้งาน
– ปั๊มน้ำบ่อบาดาล , ปั๊มน้ำเพื่อการเกษตรอื่นๆ
– อุปกรณ์ที่เป็นมอเตอร์ เช่น มอเตอร์สำหรับกังหันน้ำ, มอเตอร์พัดลม

ข้อดีของ RET PUMP ระบบที่1
1. ไม่ต้องใช้น้ำมันเชื้อเพลิง  แต่ใช้ไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ได้โดยตรง
2. ไม่ต้องเปลี่ยนเครื่องสูบน้ำหรือมอเตอร์ใหม่  

 ระบบที่2  เป็นระบบที่ไม่มีเครื่องสูบน้ำหรือปั๊มน้ำ ระบบนี้จะประกอบไปด้วย
1. แผงเซลล์แสงอาทิตย์ (PV)  2.เครื่องสูบน้ำ บาดาล,ผิวดิน,ปั๊มสำหรับสระว่ายน้ำ  3. เครื่องควบคุม

ตัวอย่างการใช้งาน
– ระบบชลประทาน , บ่อพักน้ำเพื่อประปาหมู่บ้าน
– สูบน้ำเพื่อการเกษตร  ในเวลากลางวัน
– สูบน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค ในสถานที่ไม่มีไฟฟ้าใช้
– ปั๊มสำหรับสระว่ายน้ำ  เพื่อลดค่าใช้จ่ายค่าไฟฟ้าทีสูงมาก

ข้อดีของ RET PUMP ระบบที่2
1. การติดตั้งไม่ยาก  ระบบเล็กสามารถติดตั้งเองได้  ไม่เป็นอันตราย
2. ผลิตภัณฑ์ของประเทศเยอรมันนี  มาตรฐานสากล อายุการใช้งานนาน  ไม่เสียง่ายเหมือนปั๊มน้ำทั่วไป
3. ระบบนี้สามารถใช้ไฟจากแบตเตอรี่ได้ในเวลากลางคืน
4. ระบบนี้สามารถต่อเข้ากับระบบไฟฟ้าปกติได้เมื่อยามแดดอ่อนหรือในยามค่ำคืน โดยใช้อุปกรณ์เสริม

 

ตัวอย่างการนำไปใช้ระบบที่ 1 ระบบที่มีเครื่องสูบน้ำ,ปั๊มน้ำ,มอเตอร์ อยู่แล้ว

       เร็ทขอยกตัวอย่างการติดตั้งที่แรก ที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี  อ.ไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี  ต้องการสูบน้ำจากแม่น้ำ ส่งเก็บเข้าถังเก็บน้ำ เพื่อใช้ในการเกษตร 

ติดตั้งปั๊มน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เครื่องปั่นไฟใช้เชื่อมท่อทำที่ติดตั้งปั๊มติดตั้งปั๊มน้ำใช้พลังงานแสงอาทิตย์

        เร็ทได้รับความไว้วางใจให้ไปติดตั้งระบบปั๊มน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ที่สามารถใช้พลังงานแสงอาทิตย์ได้โดยตรงในเวลากลางวันโดยไม่ต้องการใช้แบตเตอรี่ ซึ่งเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่ใช้พลังงานจากธรรมชาติโดยตรง  ระบบนี้เป็นระบบขนาด 4.16Kw เร็ทเลือกใช้แผงโซล่าเซลล์ของเร็ท  เพราะต้องใช้พลังงานสูงกว่าปกติเพื่อขับปรงดันปั๊มซับเมิร์ซขนาด 3 แรง โดยใช้ปั๊มน้ำซับเมิร์ซ 2 เครื่องเพื่อสลับการใช้งานตลอดวัน  ดันน้ำสูงไป 500 เมตร  และที่สำคัญระบบนี้ไม่อาจนำแผงโซล่าเซลล์ที่ผ่านการใช้งานแล้วมาใช้ในจำนวนเท่าๆกัน เพราะกำลังไฟฟ้าไม่พอเพียงที่จะผลิตไฟเพื่อผลักดันน้ำ  
เส้นทางเก็บน้ำเส้นทางผลักดันน้ำขึ้นถังเก็บน้ำขนาดใหญ่เก็บน้ำไว้ทีถังเก็บน้ำของกรมชลประธาน

         เราเดินทางตั้งแต่เช้า  ถึงที่หมาย 11.00 น. เราสำรวจพื้นที่เบื้องต้นทั้งที่บริเวณติดตั้งและบริเวณริมแม่น้ำที่จะใช้ปั๊มซับเมิร์ซดูดน้ำขึ้นไปยังถังเก็บน้ำใหญ่ของกรมชลประทาน  ซึ่งงานนี้ กรมชลประธานเป็นแม่งานในงานนี้  เพื่อนำน้ำจากแม่น้ำมาใช้เพื่อการเกษตรในโครงการพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
ติดตั้งอินเวอเตอร์ RETPUMPติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ระบบปั๊มน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ภาพด้านหลังแผงโซล่าเซลล์ระบบปั๊มน้ำโซล่าเซลล์ภาพด้านหลังระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์

       ทีมงานช่วยกันติดตั้งแผงโซล่าเซลล์และระบบปั๊มน้ำกันอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยด้วยแรงปิติที่ได้มีส่วนร่วมในโครงการนี้  นับเป็นเกียรติสูงสุดในชีวิตของพวกเรา  เราทำงานติดตั้งกันเสร็จ15.30น.  และทำการTest ระบบพร้อมกับแนะนำวิธีดูแล และบำรุงรักษาให้กับผู้ดูแลระบบ  เป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับ  เดินทางกลับตอน 17.00น.

งานนี้บอกได้คำเดียวว่า "อิ่มใจ"  มีความสุขตลอดเส้นทาง 

สนใจระบบ RET PUMP ระบบที1  ติดต่อ วิศวกรโครงการ 02-9298275 กด 16 – 17 หรือ 084-4517172

ตัวอย่างที่2 ของการใช้ RET PUMP แบบที่1 หรือระบบที่มีเครื่องสูบน้ำ,ปั๊มน้ำ,มอเตอร์ อยู่แล้ว

ติดตั้งปั๊มน้ำSolar cell

ติดตั้งปั๊มน้ำโซล่าเซลล์เพื่อประปาหมู่บ้าน

ติดตั้งปั๊มน้ำพลังงานแสงอาทิตย์

ติดตั้ง DRIVE INVERTER

ติดตั้งแผงโซล่าร์ปั๊ม

ติดตั้งโซลาร์ปั๊ม

สนใจระบบ RET PUMP ระบบที1  ติดต่อ วิศวกรโครงการ 02-9298275 กด 16 – 17 หรือ 084-4517172

 

 ระบบที่2  เป็นระบบที่ไม่มีเครื่องสูบน้ำหรือปั๊มน้ำ ระบบนี้จะประกอบไปด้วย
1. แผงเซลล์แสงอาทิตย์ (PV)  2.เครื่องสูบน้ำ บาดาล,ผิวดิน,ปั๊มสำหรับสระว่ายน้ำ  3. เครื่องควบคุม

ติดตั้งปั๊มน้ำโซล่าเซลล์

 
 

ติดตั้ง SOLAR PUMP

ติดตั้งปั๊มน้ำพลังงานแสงอาทิตย์

ติดตั้งปั๊มน้ำโซล่าเซลล์

ติดตั้งปั๊มน้ำโซลาร์เซลล์

ปั๊มน้ำจากเยอรมันนี

สนใจระบบ RET PUMP ระบบที2  ติดต่อ วิศวกรโครงการ 02-9298275 กด 16 – 17 หรือ 084-4517172

RET PUMP มีขนาดเล็กสุด สามารถสูบน้ำได้วันละ 16 – 20 คิวต่อวัน  ราคา 89,910 บาท 

ขนาดกลาง งบประมาณ แสนกว่าบาท  ขนาดใหญ่ งบประมาณ สองแสนกว่าบาท 

 

 

 

 

 

 

Tweet about this on TwitterEmail this to someoneShare on Facebook

RET ROOF ติดตั้งโซล่ารูฟเพื่อขายไฟให้การไฟฟ้า

RET ROOF (เร็ทรูฟ) คือ ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อจำหน่ายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้า

"หันมาเปลี่ยนหลังคาให้เป็นพื้่นที่แห่งการลงทุนพลังงานสะอาดกันดีกว่า"

ความเป็นมา   

        ตามที่คณะรัฐมนตรี เห็นชอบตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ (ครั้งที่ ๑๔๕) วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ให้มีการรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบน หลังคา (Solar PV Rooftop)  ในรูปแบบ Feed in Tariff หรืออัตรารับซื้อไฟฟ้าแบบเบ็ดเสร็จ และให้คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ) ดำเนินการออกระเบียบฯและประกาศโครงการรับซื้อไฟฟ้าจากการผลิตไฟฟ้าพลังงาน แสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา หรือ Solar PV Rooftop  ต่อมาเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2556 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีก็ได้มีมติเห็นชอบการรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการผลิตไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา หรือ Solar PV Rooftop มีระยะเวลาสนับสนุน 25 ปี ภายใต้ปริมาณรับซื้อไฟฟ้าในปี 56 รวม 200 เมกะวัตต์ แบ่งเป็นบ้านอยู่อาศัย 100 เมกะวัตต์ และอาคารธุรกิจขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่อีก 100 เมกะวัตต์  ซึ่งอนุมัติให้กลุ่มบ้านอยู่อาศัย ขนาดกำลังผลิตติดตั้งน้อยกว่า 10 กิโลวัตต์ อัตรา FIT 6.96 บาทต่อหน่วย กลุ่มอาคารธุรกิจขนาดเล็ก ขนาดกำลังผลิต 10-250 กิโลวัตต์ อัตรา FIT 6.55 บาทต่อหน่วย กลุ่มอาคารธุรกิจขนาดกลาง-ใหญ่ ขนาดกำลังผลิต 250-1,000 กิโลวัตต์ อัตรา FIT 6.16 บาทต่อหน่วยนั้น 

หลักการทำงานของ RET ROOF
       เมื่อเริ่มมีความเข้มแสงปริมาณที่มากพอต่อการผลิตไฟฟ้าในเวลาเช้า 6.15 น.  แผงเซลล์แสงอาทิตย์ (PV) จะผลิตพลังงานไฟฟ้าเป็นไฟฟ้ากระแสตรง  (DC)   ซึ่งกระแสไฟดังกล่าวนี้ยังไม่สามารถนำไปใช้กับอุปกรณ์ในอาคารที่เป็นระบบไฟฟ้า 1 เฟสหรือ 3 เฟสได้    ดังนั้นจึงต้องมีเครื่องมือที่จะสามารถเปลี่ยนไฟฟ้ากระแสตรงเป็นไฟฟ้ากระแสสลับ  (AC)   ซึ่งอุปกรณ์นี้เรียกว่า Grid Connected Inverter โดยอุปกรณ์นี้จะเป็นตัวกลางการเชื่อมต่อระหว่างไฟฟ้ากระแสตรงจากแผงPV และไฟฟ้ากระแสสลับจากสายส่งการไฟฟ้า  ซึ่ง Grid Connected Inverter จะทำการแปลงไฟฟ้ากระแสตรงเป็นไฟฟ้ากระแสสลับในความถี่ (Hz) และแรงดันไฟฟ้า (V) ตามที่การไฟฟ้ากำหนดเพื่อที่จะทำให้ไฟกระแสสลับที่เครื่อง Grid Connected Inverter  ที่ผลิตได้นั้นประสาน(synchronize) หรือที่เรียกภาษาช่างว่าไฟซิงค์กับไฟจากการไฟฟ้า  ทำให้ใช้พลังงานไฟฟ้าที่ผลิตจากแผงPVได้นั่นเอง  
        สำหรับโครงการ  Solar PV Rooftop ไม่อนุญาตให้ต่อวงจรอื่นนอกจากต่อวงจรเข้ามิเตอร์ขายของการไฟฟ้าโดยตรงเท่านั้น  ดังนั้นไฟฟ้าที่ผลิตได้จากแผงPV จะถูกส่งกลับไปที่สายส่งการไฟฟ้าทั้งหมด  หากมิเตอร์ขายไฟผลิตไฟได้เท่าไหร่ต่อเดือน การไฟฟ้าจะทำการรับซื้อปริมาณพลังงานนั้นทั้งหมด เป็นเวลา 25 ปี เมื่อครบกำหนดตามสัญญา ยังสามารถใช้ต่อไฟฟ้าใช้ภายในบ้านได้อีก 25 ปี (อายุการใช้งานของแผง 50 ปี)

สนใจสมัครเข้าโครงการได้แล้ววันนี้  ติดต่อ วิศวกรโครงการ 02-9298275 ต่อ 16 – 17 หรือ 084-4517172

        เนื่องจาก โครงการ Solar PV Rooftop จำเป็นต้องติดตั้งบนพื้นที่หลังคาอาคาร ดังนั้น RET ROOF ขอนำเสนอตัวอย่าง งานการติดตั้งของเร็ท ซึ่งจำแนกชนิดขอลังคาอาคาร ได้ดังนี้

1. หลังคาเมทัลชีท

    1.1 หลังคาโรงงาน

ติดตั้งโซลาร์เซลล์บนหลังคาโรงงาน

ติดตั้ง solar cell บนหลังคาโรงงาน

ติดตั้งแผงโซล่าเซลล์บนหลังคาโรงงาน

 

      1.2 หลังคาบ้านเรือน

ก่อนิดตั้งแผงโซลาร์เซลล์

ติดตั้งแผงโซล่าเซลล์บนหลังคาเมทัลชีท

ติดตั้ง solar panel บนหลังคา metal sheet

สนใจระบบ RET ROOF เพื่อขายไฟให้การไฟฟ้า ติดต่อ วิศวกรโครงการ 02-9298275 กด 16 – 17 หรือ 084-4517172

2. ติดตั้งบนหลังคากระเบื้อง

   2.1 กระเบื้องลอนคู่

ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์บนหลังคากระเบื้อง จังหวัดแพร่

ติดตั้งแผง Solar cell บนหลังคากระเบื้อง จังหวัดแพร่

 

ติดตั้งโซล่าเซลล์บนหลังคากระเบื้องลอนคู่

ติดตั้งโซล่าเซลล์บนหลังคากระเบื้อง

ติดตั้งแผงโซลาเซลล์บนหลังคาติดตั้งโซล่าเซลล์บนหลังคาตึกสูง 4 ชั้นติดตั้งแผงโซล่าเซล์บนหลังคาตึก 4 ชั้นติดตั้งโซล่าเซลล์บนหลังคากระเบื้อง

test งานระบบติดตั้งโซล่าเซลล์

TEST การทำงานหลังจากติดตั้งเสร็จสิ้น ระบบ 3.6 กิโลวัตต์ ตอนห้าโมงเย็นแสงอาทิตย์กำลังจะลับขอบฟ้าแต่ระบบยังสามารถผลิตไฟได้ถึง 537 วัตต์  

ติดตั้งโซลาร์รูฟ อุดรธานี

ติดตั้งโซล่าเซลล์บ้านเดี่ยวติดตั้งอิเวอเตอร์ solar rooftop

ติดตั้งอินเวอเตอร์ตามความพอใจของลูกค้า ลูกค้าต้องการแบบไหน RET จัดให้กลมกลืนตามหลักวิชาการ

ติดตั้งโซล่ารูฟท้อป บนหลังคากระเบื้อง

ติดตั้งโครงการ Solar PV Rooftop

 

ติดตั้งโซล่ารูฟหลังคากระเบื้องเก่าติดตั้งตำแหน่งอินเวอเตอร์

7-(2)

ติดตั้งบนหลังคากระเบื้องเก่า

ตำแหน่งอินเวอเตอร์

ติดตั้งโซลาร์เซลล์บนหลังคากระเบื้องเก่า

ติดตั้งแผง solar cell บนหลังคาเก่า

ติดตั้งแผงโซล่าเซลล์หลังคากระเบื้องลอนคู่

ติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์บนหลังคา

ติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์บนหลังคา

ติดตั้งโซล่าเซลล์บนหลังคา

สนใจระบบ RET ROOF เพื่อขายไฟให้การไฟฟ้า ติดต่อ วิศวกรโครงการ 02-9298275 กด 16 – 17 หรือ 084-4517172

3. หลังคากระเบื้องโมเนียร์

ติดตั้งแผงโซล่าเซลล์บนหลังคาซีแพคโมเนียร์

ติดตั้งอินเวอเตอร์พื้นที่แคบๆ

ติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์บนที่สูง

ติดตั้งอินเวอเตอร์นอกบ้าน

ติดตั้งโครงการโซลาร์รูฟท็อป

 

ติดตั้งโครงการ Solar PV ROOFTOP

 

โครงการ solar pv rooftopติดตั้งโซล่าเซลล์ โซลาร์รูฟ

ติดตั้งโซลาร์รูฟท็อป

ติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์บนหลังคาบ้าน

ทดสอบอินเวอเตอร์

ติดตั้งรางโซลาร์รูฟ

ติดตั้งโซล่าเซลล์ทาวเฮาส์

ติดตั้งโซล่าเซลล์บนหลังคาเรือนไทย

ติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์บนหลังคา

โซลาร์เซลล์บนหลังคา

ติดตั้งโซลาร์รูฟ

ติดตั้งอินเวอเตอร์โครงการโซลาร์รูฟ

ติดตั้งโซลาร์รูฟบนหลังคาบ้านจัดสรร

ติดตั้งโซลาร์รูฟสองฝั่ง

โซลาร์รูฟบ้านหลังคาทาวเฮาส์

ติดโซลาร์รูฟหลังคาทาวเฮาส์

ติดตั้งsolar cell

ติดตั้งโซล่ารูฟท็อป 2 ด้านหลังคา

ติดตั้งโซล่ารูฟ

ติดตั้งแผงโซล่าเซลล์บนหลังคา

ติดตั้งโซลาร์รูฟท็อป

ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์บนหลังคา

ติดตั้งอินเวอเตอร์

ติดตั้งโซล่ารูฟด้วยรอกไฟฟ้า

ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์บนหลังคาบ้าน

ติดตั้งอินเวอเตอร์

ติดตั้งโซลาร์รูฟ สิงห์บุรี

ติดตั้งโซล่ารูฟบนหลังคาบ้าน

ติดตั้งโครงการโซล่ารูฟท็อป

สนใจระบบ RET ROOF เพื่อขายไฟให้การไฟฟ้า ติดต่อ วิศวกรโครงการ 02-9298275 กด 16 – 17 หรือ 084-4517172

4. หลังคากระเบื้องโมเนียร์ รุ่น เพรสทีจ

โซลาร์รูฟ

โซล่ารูฟ กระเบื้องรุ่น เพรสทีจ

ติดตั้งโซลาร์รูฟ

โซล่ารูฟบนพื้นคอนกรีต

ติดตั้งโซลาร์รูฟบนพื้นหลังคาคอนกรีต

ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์บนพื้นคอนกรีต

ติดตั้งแผงโครงการโซลาร์รูฟ

สนใจระบบ RET ROOF  เพื่อขายไฟให้การไฟฟ้า หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม

ติดต่อ วิศวกรโครงการ 02-9298275 กด 16 – 17 หรือ 084-4517172 

 

 

Tweet about this on TwitterEmail this to someoneShare on Facebook

RET BOX ตู้ผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

RETBOX คือ ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์โดยใช้แบตเตอรี่  มีอุปกรณ์ดังนี้

1. แผงเซลล์แสงอาทิตย์ (PV)  2. เครื่องควบคุมการชาร์จประจุแบตเตอรี่ (Solar Charge Controller)  3.เครื่องแปลงไฟ (Off Grid Inverter)  4. แบตเตอรี่ดิฟไซเคิล (Deep Cycle Battery)  5. ตู้ควบคุมการทำงาน RETBOX

ตัวอย่างการใช้งาน RETBOX

– โรงแรม รีสอร์ท ที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ เพราะอยู่ท่ามกลางธรรมชาติห่างไกลจากการไฟฟ้า  ไม่ต้องการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าโดยเครื่องปั่นไฟ

– อาคาร  หน่วยงาน หรือสถานที่อื่นๆ ที่ต้องการมีไฟฟ้าไว้ใช้ฉพาะจุด เพื่อแก้ปัญหา  ขณะ ไฟตก  ไฟดับ   RETBOX ทำให้ หลอดไฟ,ปั๊มน้ำอัตโนมัติ,

ปั๊มน้ำบ่อปลา หรือ  ระบบไฟสำคัญส่วนอื่นๆ ที่ต้องการเสถียรภาพทางไฟฟ้า    ยังคงสามารถใช้ได้ตามปกติ

– บางส่วนของหน่วยงาน  อาคาร  บ้านพักอาศัย ที่ต้องการใช้ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

– บ้านพักตากอากาศ  บ้านพักในสวน  ในไร่

– สถานที่พิเศษ ที่ต้องการเตรียมพร้อมสำหรับพลังงานไฟฟ้ายามเกิดภัยภิบัติทางธรรมชาติ

สมบัติข้อเด่น ของระบบ RETBOX ที่แตกต่างจากระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทั่วๆ ไป คือ

– RETBOX มีอุปกรณ์เสริม ในกรณีที่สลับใช้ทั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ,ไฟจากาการไฟฟ้า หรือ เครื่องปั่นไฟ  โดยสามารถใช้สลับสับเปลี่ยนได้โดยอัตโนมัติ เมื่อแสงอาทิตยหมด (ไฟจากแบตเตอรี่หมด)  เพื่อความเสถียรภาพด้านพลังงานของท่าน

ข้อดีของ RETBOX

1. สามารถใช้ไฟฟ้าได้อย่างอิสระ  ช่วยแก้ปัญหาเรื่องพลังงานไฟฟ้า  ลดการใช้เชื้อเพลิงที่ทำให้เกิดมลพิษทางอากาศ

2. ช่วยแก้ปัญหาไฟฟ้าในส่วนสำคัญของท่าน เช่น แสงสว่างจุดสำคัญเพื่อความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน , ปั๊มน้ำอัตโนมัตยังคงใช้งานได้ ทำให้    ช่วยแก้ปัญหาไม่มีน้ำใช้สำหรับอุปโภค บริโภค , ปั๊มน้ำบ่อปลาท่านทำงานได้ตลอดเวลาป้องกันชีวิตปลาที่ท่านรัก เป็นต้น

3. ทำงานเงียบ ไม่มีเสียงดังรบกวน ไม่มีควัน  ปลอดภัย  ช่วยให้ท่านประหยัดค่าเชื้อเพลิงจากเครื่องปั่นไฟ คืนทุนได้ภายในระยะเวลาเพียง 2 ปี

ตัวอย่างการติดตั้ง RETBOX
ตัวอย่างที่ 1 ใช้ RETBOX เพื่อใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าในโรงเรียนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้

ติดตั้งระบบโซล่าเซลล์

         เร็ทได้รับความไว้วางใจจาก  คุณกู๋ หรือ คุณเจริญชัย  ประธานชมรมอิสซูซุประเทศไทย  ได้ติดต่อมายังเร็ท  ให้เร็ทไปติดตั้ง ณ ที่โรงเรียนบ้านห้วยไชยยงค์  อ.สบเมย  จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ติดตั้งระบบโซล่าเซลล์โรงเรียน

ต่อมาก็ได้มีพระรูปหนึ่ง มาติดต่อที่ออฟฟิศ  ท่านแจ้งว่าคุณกู๋ แนะนำให้มาที่เร็ท   พระพินิจ เป็นพระที่มีเมตตาสูงมาก  สอบถามจากคุณครูที่โรงเรียนได้ความว่า ท่านมาอยู่บนดอยแห่งนี้เป็นเวลามากกว่า 20 ปี  ชาวบ้านที่นี่รักท่านทุกคน  ท่านรักเด็กนักเรียนที่โรงเรียนแห่งนี้  ท่านบอกว่าท่านต้องการระบบ 1 kw แต่ผมได้แนะนำท่านให้เลือกระบบ 1.2kw ดีกว่า เพราะสามารถใช้แผงโซล่าเซลล์ขนาด 200W จัดเรียงเป็น 2 แถว  แถวละ 3 แผง  สวยกว่าการจัดเรียงแบบ 5 แผง  ที่ต้องแยกแถวละ 3 และ 2  อีกทั้งยังเป็นประโยชน์เพิ่มขึ้นในการเก็บไฟลงในแบตเตอรี่มากขึ้น  เพื่อให้เด็กๆ คุณครู ได้ใช้งานอย่างเพียงพอ   ท่านตอบรับและตกลงราคากัน    ผมให้ส่วนลดสำหรับพระภิกษุสงฆ์และตัดสินใจติดตั้งให้ฟรี เพื่อเร็ทจะได้ทำบุญเพื่อเป็นสาธารณกุศล

          เราเดินทางกันใน ฤดูร้อน แดดร้อนจัด  เส้นทางหฤโหด  อย่างที่คุณกู๋เคยส่งคลิปเส้นทางขึ้นดอยมาให้ดูล่วงหน้า  กล่าวคือ คุณกู๋เคยนำทีมชมรมอิสซซุประเทศไทยขึ้นไปช่วยติดตั้งระบบน้ำประปาให้บนโรงเรียนแห่งนี้มาแล้ว  จึงแนะนำเส้นทางและลักษณะพื้นที่บริเวณที่ติดตั้งได้หมด  โดยทางพระอาจารย์พินิจได้เตรียมห้องสำหรับเก็บ ตู้คอนโทรลและแบตเตอรี่ไว้ให้แล้ว  

ติดตั้งโซลาร์เซลล์ตอนกลางคืน

              เราเดินทางไปถึงตอนค่ำ ประมาณ 18.30น.  ครูเจน  ครูเกต  ได้นำชาวบ้านมาช่วยขนของขึ้นไปยังสถานที่ติดตั้ง  ซึ่งทางเราจะติดตั้งกันคืนนี้ท่ามกลางความมืดโดย ครูเกตได้เตรียมเครื่องปั่นไฟ หลอดไฟไว้เพื่อการณ์นี้โดยเฉพาะ  ทางเราได้รับประทานอาหารเย็นโดยฝีมือ ครูเจน  คุณครูแสนดีที่ชาวบ้านบนดยรักกันทุกคน

              เมื่อรับประทานอาหารเสร็จ    เราก็ลงมือติดตั้งแผงเมื่อเวลา 19.30น.  ติดตั้งตู้คอนโทรลและติดตั้งแบตเตอรี่จนเสร็จตอนประมาณ 22.30น. ด้วยความเหนื่อยล่ากับการเดินทางไกลกว่า 14 ชั่วโมงทำให้คณะของเรา เข้าพักผ่อนบนห้องพักครูที่ครูเจนได้จัดเตรียมเอาไว้ให้เป็นอย่างดี

              เราตื่นกันตอนเช้า 6.00 น. ตรวจเช็คระบบที่ติดตั้งเมื่อคืนว่าใช้ได้ปกติหรือไม่  เมื่อตรวจเช็คเสร็จแล้วก็มีเด็กนักเรียนมาที่โรงเรียน เพื่อมาซ่อมเต้นกิจกรรมของโรงเรียน  จึงได้ถ่ายรูปร่วมกันในเช้าวันนั้น

ติดตั้งระบบ solar cell

               เราส่งมอบงานแก่ครูเกต ครูเจน  และได้แนะนำวิธีการใช้งาน  วิธีการบำรุงรักษาระบบ  ตลอดจนข้อควรระวังในการใช้งาน  แล้วพวกเราก็เดินทางกลับตอนสายๆ  ทริปนี้ คณะเราประทับใจมาก  แม้จะเป็นระบบเล็กๆ เพียง 1.2kw แต่เรากลับมีความสุขเมื่อเห็นรอยยิ้มของเด็กๆ ที่น่ารัก  พวกเราคุยกันว่า  หากที่นี้ต้องการติดตั้งเพิ่มเติมอีก  เราจะมากันอีก   ซึ่งต่อมาพระอาจารย์พินิจได้ติดต่อเร็ทให้ไปติดตั้งระบบเร็ทบ็อกให้กับวัดที่ อ.สบเมย ในจำนวนระบบเท่ากันอีก 1 แห่ง  เรามีความสุขกันมากครับ  อิ่มบุญ

สนใจระบบ RETBOX เพื่อผลิตไฟฟ้าใช้เอง ติดต่อ วิศวกรโครงการ 02-9298275 กด 16 – 17 หรือ 084-4517172

 

ตัวอย่างที่ 2 ใช้ RETBOX เพื่อใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าในรีสอร์ทที่การไฟฟ้าเข้าไม่ถึง

ติดตั้งโซล่าเซลล์ที่รีสอร์ทติดตั้งโครงรองรับแผงโซล่าเซลล์ติดตั้งsolar cell บนหลังคาติดตั้งตู้ควบคุมติดตั้งแผงโซล่าเซลล์มีไฟใช้เพราะติดตั้งโซลาร์เซลล์

ตัวอย่างที่ 3 ใช้ RETBOX เพื่อใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าในรีสอร์ทอยู่บนหุบเขาสูง  ระบบขนาด 1.8kw สามารถใช้เครื่องทำน้ำอุ่นได้  เครื่องปรับอากาศได้ ตู้เย็นขนาด 10 คิวได้  เจ้าของติดไว้เพื่อตากอากาศและเตรียมไว้เผื่อเกิดภัยพิบัติธรรมชาติ ระบบนี้สามารถสลับการทำงานได้กับไฟจากการไฟฟ้า(หากไฟฟ้ามาถึง) หรือเครื่อง Generator ได้

ก่อนติดตั้งโซล่าเซลล์รีสอร์ท

ติดตั้งโซล่าเซลล์บนหลังคารีสอร์ท

ติดตั้งแผงเซลล์บนหลังคารีสอร์ท

แผงโซล่าเซลล์รีสอร์ทสีคิ้ว1

ตู้คอลโทรลโซล่าเซลล์พร้อม-ATS-รีสอร์ท

ภายในตู้ควบคุมระบบโซล่าเซลล์

ทดสอบระบบโซล่าเซลล์รีสอร์ท

สนใจระบบ RETBOX เพื่อผลิตไฟฟ้าใช้เอง ติดต่อ วิศวกรโครงการ 02-9298275 กด 16 – 17 หรือ 084-4517172

 

RET BOX มีขนาดเล็กสุด 60W ไปจนถึงระดับใหญ่ถึงขนาด 1MW  สามารถติดตั้งได้ทั้งบนพื้นและบนหลังคาโรงรถ ตัวอาคาร หรือ สถานที่อื่นๆ ที่ท่านคิดว่าใช่ 

 

Tweet about this on TwitterEmail this to someoneShare on Facebook

โครงการ รับซื้อไฟฟ้าจากการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา (Solar PV Rooftop)

โครงการรับซื้อไฟฟ้าจากการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา
 

           ตามที่คณะรัฐมนตรี เห็นชอบตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ (ครั้งที่ ๑๔๕) วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ให้มีการรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา (Solar PV Rooftop)  ในรูปแบบ Feed in Tariff หรืออัตรารับซื้อไฟฟ้าแบบเบ็ดเสร็จ และให้คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ) ดำเนินการออกระเบียบฯและประกาศโครงการรับซื้อไฟฟ้าจากการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา หรือ Solar PV Rooftop  ต่อมาเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2556 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีก็ได้มีมติเห็นชอบการรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา หรือ Solar PV Rooftop มีระยะเวลาสนับสนุน 25 ปี ภายใต้ปริมาณรับซื้อไฟฟ้าในปี 56 รวม 200 เมกะวัตต์ แบ่งเป็นบ้านอยู่อาศัย 100 เมกะวัตต์ และอาคารธุรกิจขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่อีก 100 เมกะวัตต์  ซึ่งอนุมัติให้กลุ่มบ้านอยู่อาศัย ขนาดกำลังผลิตติดตั้งน้อยกว่า 10 กิโลวัตต์ อัตรา FIT 6.96 บาทต่อหน่วย กลุ่มอาคารธุรกิจขนาดเล็ก ขนาดกำลังผลิต 10-250 กิโลวัตต์ อัตรา FIT 6.55 บาทต่อหน่วย กลุ่มอาคารธุรกิจขนาดกลาง-ใหญ่ ขนาดกำลังผลิต 250-1,000 กิโลวัตต์ อัตรา FIT 6.16 บาทต่อหน่วยนั้น  ปัจจุบันได้คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ได้ประกาศออกระเบียบโครงการรับซื้อไฟฟ้าจากการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา  โดยผู้ประสงค์จะเข้าโครงการต้องมีคุณสมบัติและจัดเตรียมเอกสารดังนี้

 

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ

 1. เป็นเจ้าของอาคารหรือได้รับการยินยอมจากผู้ที่เป็นเจ้าของอาคาร หรือมีสัญญาเช่าอาคารที่มีระยะเวลาการให้ความยินยอมหรือระยะเวลาการเช่าเหลืออยู่ไม่ต่ำกว่า 25ปี  ที่มีพื้นที่ติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์ (Solar panel) บนหลังคา ,ดาดฟ้า,หรือส่วนหนึ่งส่วนใดบนอาคาร
 2. ไม่เป็นหน่วยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

 

เอกสารที่ลูกค้าต้องเตรียม

กรณีบุคคลธรมดา

 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  พร้อม รับรองสำเนาถูกต้อง
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อม รับรองสำเนาถูกต้อง
 3. สำเนาสัญญาเช่า (ในกรณีที่ไม่ใช่เจ้าของอาคาร)
 4. หนังสือยินยอมจากเจ้าของอาคาร (ในกรณีที่ไม่ใช่เจ้าของอาคาร)
 5. สำเนาบัตรประชาชนจากเจ้าของอาคาร
 6. สำเนาทะเบียนบ้านจากเจ้าของอาคาร
 7. หนังสือมอบอำนาจ (จัดเตรียมกรณีลูกค้าให้เร็ทยื่นคำขอฯแทน)
 8. สำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจ (เจ้าของอาคารที่จะติดตั้ง)
   

กรณีนิติบุคคล
          1.สำเนาบัตรประชาชนของเจ้าของกิจการ หรือ บริษัท
          2.สำเนาทะเบียนบ้านของเจ้าของกิจการ หรือ บริษัท
          3.สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ
          4.หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน) โดยการจดทะเบียนนิติบุคคลต้องมี วัตถุประสงค์ให้ดำเนินการเกี่ยวกับการผลิต หรือ ขายไฟฟ้า (สำหรับผู้ผลิตไฟฟ้าฯที่เป็นนิติบุคคล) ถ้ายังไม่มีวัตถุประสงค์ให้ดำเนินการเกี่ยวกับการผลิต หรือ ขายไฟฟ้า ให้ไปจดทะเบียนเพิ่มเติม โดยแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ว่า “ทำธุรกิจ ผลิตไฟฟ้าด้วยเทคโนโลยีต่างๆ  แสงอาทิตย์ ฯลฯ  จัดส่ง และจำหน่ายไฟฟ้า ฯลฯ”
          5.หนังสือยินยอมจากเจ้าของอาคาร (ในกรณีที่ไม่ใช่เจ้าของอาคาร)
          6.สัญญาเช่า (ในกรณีที่ไม่ใช่เจ้าของอาคาร)
          7.สำเนาบัตรประชาชนของเจ้าของอาคาร
          8.สำเนาทะเบียนบ้านของเจ้าของอาคาร
          9.หนังสือมอบอำนาจ
          10.สำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจ
          11.สำเนาบัตรประชาชนของผู้ได้รับมอบอำนาจ

 

บริการของเร็ท เป็นแบบครบวงจร ได้แก่

1.เสนอข้อมูล , สำรวจ , เสนอราคา
2.จัดเตรียมเอกสารเพื่อยื่นคำขอจำหน่ายไฟ
3.ยื่นคำขอจำหน่ายไฟ
4.ทำสัญญาซื้อขายไฟ
5.จัดหาอุปกรณ์และติดตั้งระบบ
6.ติดต่อการไฟฟ้า
7.รับประกัน บำรุงรักษา บริการหลังการขาย

 

หากผู้สมัครประสงค์จะเข้าโครงการต้องทำอย่างไร ?

1.อ่านรายละเอียดระเบียบของ กกพ ได้ที่นี่ Download ระเบียบ กกพ พ.ศ.๒๕๕๖
   อ่านรายละเอียดประกาศของ กกพ ได้ที่นี่ Download ประกาศ กกพ
   อ่านขั้นตอนต่างๆ ได้ที่นี่ Download ขั้นตอนการขอและให้ใบอนุญาตต่างๆ
   ก่อนตัดสินใจ ดูศักยภาพความเข้มแสงของประเทศไทย Download solarmap 
   (ข้อมูล: กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน)

2.ศึกษาข้อมูล ความคุ้มค่าในการลงทุน ได้ที่นี่ Download RET ROOF คุ้มค่าหรือไม่ตอนที่1  RET ROOF คุ้มค่าหรือไม่ตอนที่2  RET ROOF คุ้มค่าหรือไม่ตอนที่3  RET ROOF คุ้มค่าหรือไม่ตอนที่4  RET ROOF คุ้มค่าหรือไม่ตอนที่5  RET ROOF คุ้มค่าหรือไม่ตอนที่6

3.ศึกษางบประมาณในการลงทุนจำหน่ายไฟ ได้ที่นี่ Download  แคตตาล็อคRetroof3.6kw  แคตตาล็อคRetroof4.8kw   แคตตาล็อคRetroof6.6kw   แคตตาล็อคRetroof8.4kw   แคตตาล็อคRetroof9.6kw

4. ขอใบเสนอราคาและข้อมูลจากเร็ท ทาง email :  ret2012company@gmail.com 

5. เร็ทเสนอราคา และรอลูกค้าตอบรับ (หากไม่พบอีเมลล์ตอบกลับ กรุณาเช็คที่ Junkbox หรือ ที่จดหมายขยะ)

6. เมื่อลูกค้าตอบรับแล้ว เร็ทจะการนัดสำรวจพื้นที่  กรณีอยู่ในกรุงเทพมหานคร  สมุทรปราการ  นนทบุรี  ปทุมธานี  เร็ทสามารถสำรวจพื้นที่ติดตั้ง  พร้อมกับรับเอกสารที่ต้องใช้ยื่นคำขอ
 

- กรณีสถานที่ติดตั้งอยู่ต่างจังหวัด ท่านสามารถส่งรูปถ่าย ด้านหน้า  ด้านข้าง  ด้านหลัง ด้านบนที่สามารถมองเห็นหลังคา(ถ้าสามารถถ่ายด้านบนได้จะประเมินราคาการติดตั้งได้ง่ายขึ้น)  พร้อมกรุณาระบุทิศ เหนือ ใต้ มาในรูปหรืออธิบายใต้ภาพ   และถ่ายรูปในระยะที่สามารถเห็นบ้านหรืออาคารได้ทั้งหลังอีก 1 รูป   

      5. นัดหมายรับเอกสาร สำหรับบ้านอยู่พื้นที่กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ นนทบุรี  ปทุมธานี  และจัดส่งเอกสารมาทางไปรษณีย์กรณีอยู่ต่างจังหวัด

      6. ยื่นคำขอจำหน่ายไฟ

      7.ติดตามผล

      8.ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

      9. รับทราบเงื่อนไขและชำระค่าใช้จ่าย

    10. ลงนามทำสัญญา

    11. ติดตั้งระบบ

    12. จ่ายไฟเข้าระบบ

สนใจเข้าโครงการดูที่นี่

 

วิธียื่นแบบคำขอจำหน่ายไฟฟ้าด้วยตนเอง

ทำไมประเทศเล็กๆ อย่างประเทศญี่ปุ่นถึงติดตั้งโซล่าเซลล์กันมากกว่า 5 ล้านหลังคาเรือน ?

ถึงเวลาที่ภาคประชาชนจะหันมาผลิตไฟฟ้าใช้เพื่อประเทศของเรา

ตัวอย่างความนิยมในการติดตั้งเซลล์แสงอาทิตย์บนหลังคาที่ประเทศญี่ปุ่น

โซลาร์รูฟ ญี่ปุ่นSolar roofSolar rooftop
Solar roof JapanSolar roofโซล่ารูฟ
โซลาร์รูฟท็อปโซล่าร์รูฟโซล่าร์รูฟท็อป
Solar roof ญี่ปุ่นSolar roof Towerโซลาร์รูฟในเมือง

Tweet about this on TwitterEmail this to someoneShare on Facebook

ติดตั้งโซลาร์รูฟท๊อป คุ้มค่าหรือไม่ ? ตอนที่2

โซล่ารูฟ

จากตอนที่ 1 เราทราบแล้วว่าหากเราติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ (Solar cell) ขนาด 1000W เราจะสามารถผลิตไฟฟ้าได้สูงสุด ณ เวลาความเข้มแสงสุดสุดไม่เท่ากับ 1000W  แต่จะผลิตไฟฟ้าได้เพียง 80 –  87% เท่านั้น  ซึ่งโดยเฉลี่ยทั้งวัน  กำลังการผลิตไฟฟ้าจะอยู่ที่ประมาณ  80%  ข้อมูลนี้ได้มาจากโซล่าฟาร์มระดับต้นๆของเมืองไทยที่ประสบความสำเร็จในการผลิตฟ้าขายคืนให้กับประกอบกับข้อมูลการวิจัยของบริษัทพลังงานทดแทนเพื่อคนไทยและประสบการณ์ติดตั้ง  ซึ่งปัจจุบันได้วิจัยและได้พัฒนาการติดตั้งให้ได้ประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าให้สูงขึ้น ด้วยเทคนิคเฉพาะซึ่งจะกล่าวในบทความข้างหน้า 

 

ถามว่า ประสิทธิภาพสูงสุดที่เคยพัฒนาได้เท่าไหร่?
ขอตอบว่าบริษัทเคยทำได้ 95% ซึ่งเป็นสภาวะปกติ  การเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตไฟนั้น ขึ้นกับ อุปกรณ์ และ เทคนิคในการติดตั้ง หลักๆ ได้แก่ แผงโซล่าเซลล์  อินเวอเตอร์  ต้องพิถีพิถันในการเลือกชุดให้เข้ากัน  เพื่อสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด  ที่สำคัญคือ เทคนิคการติดตั้ง  ซึ่งเป็นรายละเอียดพิเศษที่ต้องคำนวณ  และเลือกใช้อุปกรณ์เชื่อมต่อเหมาะสม  จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการติดตั้งได้ 

จะคำนวณว่าบ้านเราควรติดตั้งโซล่าร์รูฟขนาดเท่าไหร่ ?

มีวิธีการเลือกใช้หลายแบบนะครับ

 1. คำนวณจากพื้นที่ที่จะติดตั้ง  เช่น บนหลังคามีพื้นที่ติดตั้งทั้งหมด 50 ตารางเมตร อยากรู้ว่า พื้นที่หลังคา หรือ ดาดฟ้ามีพื้นที่กี่ตารางเมตร  ก็ให้วัดจากพื้นที่บนหลังคาจริงว่า กว้าง x ยาว เท่าไหร่  ก็จะทราบว่าพื้นที่ติดตั้งมีขนาดเท่าไหร่  แต่หากลำบากที่จะขึ้นไปวัดที่หลังคาเองก็สามารถคำนวณคร่าวๆ เบื้องต้นจากพื้นทีด้านล่างก็สามารถทำได้  โดยนำความยาวใต้หลังคา x ความกว้างใต้หลังคา  ก็จะทราบพื้นที่ทั้งหมดได้  ทั้งนี้อาจจะแบ่งวัดเป็น 2 ส่วน  คือ ส่วนที่หันไปทางทิศใต้อยู่แล้ว ส่วนหนึ่ง  อีกส่วนหนึ่งหันไปทางทิศอื่นๆ เป็นต้น  เหตุใดจึงต้องแบ่งเป็นสองส่วน  เดี๋ยวผมจะอธิบายความสำคัญเรื่องนี้ในบทต่อไป 

ต่อมาเมื่อเราคำนวณได้แล้วว่าเรามีพื้นที่ติดตั้งโซล่าเซลล์บนหลังคา (solar roof) ประมาณเท่าไหร่  ให้เรานำ พื้นที่ที่จะติดตั้ง หารด้วยขนาดของแผง ซึงปัจจุบันแผงที่มีขนาดใหญ่ที่สุด สำหรับแผงโซล่าเซลล์ชนิดคริสตัลไลน์ (mono or Poly crystalline) คือขนาดกำลังไฟฟ้า 300 วัตต์ ใน 1 แผงจะมีขนาดแผงประมาณ 2 ตารางเมตร  ให้นำขนาดของแผง หารด้วย พื้นทีติดตั้ง 

สมมติว่าเรามีพื้นที่บนหลังคา  กว้าง 4 เมตร  ยาว 6 เมตร  จะมีพื้นที่ติดตั้ง 4 x 6 = 24 ตารางเมตร  ให้นำมาหารด้วย 2 จะทราบจำนวนแผงที่ต้องติดตั้ง เท่ากับ 12 แผง  เมื่อทราบจำนวนแผงแล้ว ให้นำมาคูณกับขนาดกำลังไฟฟ้าของ แผงโซล่าเซลล์ นั่นคือ 12 แผง x 300 วัตต์  จะได้เท่ากับ 3,600 W หรือ 3.6 kw  เพราะฉะนั้นในบ้านของท่านจะสามารถติดตั้งโซลาร์รูฟ  (Solar roof) ได้ 3.6kw  ซึ่งค่าใช้จ่ายพร้อมติดตั้งจะอยู่ที่ 270,000 บาท ขึ้นกับชนิดของอุปกรณ์และความยากง่ายในการติดตั้ง 

สนใจติดตั้งโซล่ารูฟท็อบคลิ๊กที่นี่                                                                                                                  

 

Tweet about this on TwitterEmail this to someoneShare on Facebook

ติดตั้งโซลาร์รูฟ คุ้มค่าหรือไม่ ? ตอนที่1

ติดตั้งโซลาร์รูฟท๊อป คุ้มค่าหรือไม่?  ตอนที่1

          ก่อนอื่นต้องขอนำงานวิจัยประกอบกับตัวเลขการผลิตไฟฟ้าจากโซลาร์ฟาร์มที่ประสบความสำเร็จระดับต้นๆ ของประเทศไทยมาพิจารณาประกอบไปด้วยดังนี้

          จากการเก็บข้อมูลสถิติของโซลาร์ฟาร์มในปัจจุบันหลายๆที่ ที่ใช้แผงชนิด crystalline และ แบบ Amorphous พบว่า  yield ที่ได้เฉลี่ย ประมาณ 80 – 87% ของกำลังการผลิตไฟจากโซลาร์ฟาร์มทั้งระบบ

yield 80 – 87% นี่หมายถึงอะไร ?

หมายถึง กำลังไฟที่แผงโซลาร์เซลล์ในระบบนั้นๆผลิตได้  เช่น หากเราติดตั้งระบบ โซลาร์เซลล์ขนาด 1,000W หรือเราใช้แผงโซลาร์เซลล์รวมกัน 1,000W   เราจะได้กำลังไฟฟ้าที่ผลิตได้จริง 800 – 870W เท่านั้น 

แล้วกำลังไฟฟ้า ที่เหลือหายไปไหน ?

กำลังไฟฟ้าที่ผลิตได้น้อยกว่า Specification ของแผงโซลาร์เซลล์เนื่องมาจาก แผงโซลาร์เซลล์ทีผลิตที่มาตรฐานเดียวกัน (TUV) ซึ่งเป็นมาตารฐานของยุโรป  กล่าวคือ แผงโซลาร์เซลล์จะทำงานได้เต็มประสิทธิภาพเมื่อมีอุณหภูมิที่แผง 25 องศาเซลล์เซียส และ มีความเข้มแสงที่ 1,000 วัตต์ต่อตารางเมตร  นั่นทำให้เมื่อนำแผงโซลาร์เซลล์ที่มีขนาด 1,000W มาใช้ที่ประเทศไทยที่มีความเข้มแสงดี  เป็นอันดับต้นๆ ของโลก  แต่เนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศที่มีอากาศร้อน  แสงที่ตกกระทบแผงโซลาร์เซลล์จึงทำให้แผงโซลาร์เซลล์มีอุณหภูมิสูงขึ้นประมาณ 60-65 องศาเซลเซียส  ซึ่งเหตุผลเรื่อง ความเข้มแสง และอุณหภูมิของแผงนี้เอง  เป็นเหตุผลหลักทีทำให้ yield ที่ได้น้อยกว่าที่ควรจะเป็น  ตรงนี้ถามว่าแก้ไขได้หรือไม่  ก็ต้องตอบว่า  แก้ไขได้ครับ ในการเพิ่ม yield ให้สูงขึ้น  โดยหลักการคือ 

1.เราต้องทำให้อุณหภูมิที่แผงลดลง  เช่น การใช้ลมพัด  หรือ ใช้ไอเย็น  ทำให้อุณหภูมิบริเวณใต้แผงลดลง  ถามว่าจะคุ้มค่าการลงทุนซื้อเครื่องทำไอเย็นให้แผงดี หรือ เลือกซื้อแผงเพิ่มขึ้นอีกแผงดี  อันนี้ต้องไปคำนวณดูเองนะครับว่าอย่างไหนคุ้มกว่ากัน 

2.เราต้องทำให้แผงโซล่าเซลล์ได้รับความเข้มแสงตลอดเวลา  ถ้าถามว่า ตอนเช้า  ตอนสายๆ ตอนเที่ยง ตอนบ่าย หรือตอนเย็น  ความเข้มแสงตอนไหนมากที่สุด  ก็ต้องตอบว่า  จากการวิจัยของเรา  แสงแดดตอนเช้า มีความเข้มแสงไม่น้อยเลยทีเดียวคือมีความเข้มแสงตั้งแต่ 10 – 800 วัตต์ต่อตารางเมตร  ในตอนสายๆ มีความเข้มแสงตั้งแต่ 800 – 950 วัตต์ต่อตารางเมตร   ตอน Peak หรือ ตั้งแต่ 11 โมงเช้า ถึง บ่ายสองโมง มีความเข้มแสงตั้งแต่ 950 – 1,200 วัตต์ต่อตารางเมตร เลยทีเดียว  ช่วงเย็นๆ มีความเข้มแสงตั้งแต่ 10 – 800 วัตต์ต่อตารางเมตร   ถามว่าจะทำยังไงให้แผงได้รับความเข้มแสงสุดสุดตลอดเวลา  กล่าวคือ  ให้ได้เฉลี่ย 1,000 วัตต์ต่อตารางเมตร ทุกวัน  ต้องตอบว่า การที่แผงโซลาร์เซลล์จะได้รับความเข้มแสงสุดสุดนั้นต้องทำให้แผงโซลาร์เซลล์ตั้งฉากกับดวงอาทิตย์ได้ตลอดเวลา  ซึ่งก็ต้องมีเครื่องติดตามดวงอาทิตย์ที่มีราคาค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง  นักวิเคราะห์ก็ต้องวิเคราะห์ดูว่า เราจะเพิ่มแผงดีหรือเราจะเพิ่มเครื่องติดตามดวงอาทิตย์ดี  ตรงนี้ก็ต้องวิเคราะห์กันต่อไป  แต่ถ้าเป็นระบบโซลาร์ฟาร์มในเมืองไทยเกือบ 100 เปอร์เซ็นต์เลือกที่จะเพิ่มแผงอย่างเดียว  เพราะต้นทุนในการติดตั้งระบบน้อยกว่ามาก 

สนใจติดตั้ง SOLAR PV ROOFTOP คลิ๊กที่นี่                                                                                                    
 

 

Tweet about this on TwitterEmail this to someoneShare on Facebook

โครงการ โซลาร์รูฟท็อป (Solar Rooftop)

โครงการ โซลาร์รูฟท๊อป

 

โซลาร์รูฟท็อป (Solar Rooftop)

 

เป็นโครงการที่ เพิ่งผ่านความเห็นชอบของ ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) โดยมีนายกรัฐมนตรี นางสาวยิ่งลักษณ์  ชินวัตร เป็นประธานการประชุมดังกล่าว  เมื่อวันที่ 16 ก.ค. 2556 ที่ผ่านมา  โดยมีมติเห็นชอบโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา  

ใครสามารถติดตั้ง Solar Rooftop ได้บ้าง ?

          ทางภาครัฐให้ความสนับสนุนโครงการนี้รวม 200MW โดยผู้ที่สามารถร่วมโครงการนี้ได้  ได้แก่  ภาคครัวเรือนของประชาชนทั่วไป และ ภาคธุรกิจอุตสาหกรรมทั่วไป 

หลักการโครงการนี้ คือ อะไร ?

           หลักการคือ ครัวเรือนประชาชน หรือ สถานประกอบการ สามารถผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ได้เอง โดยหากมีไฟฟ้าส่วนที่เหลือใช้ก็สามารถนำไฟส่วนเกินนี้จำหน่าย หรือ ขายคืนให้แก่รัฐ โดยผ่านการไฟฟ้า

รัฐจะให้การสนับสนุนอย่างไร ?

          รัฐให้การสนับสนุนโดยรัฐจะรับซื้อไฟฟ้าส่วนที่ผลิตได้เกินความต้องการในการใช้ ดังนี้
1.ภาคครัวเรือน ในอัตรา 6.96 บาท/หน่วย โดยติดตั้งได้ไม่เกิน 10KW
2.ภาคอาคารธุรกิจขนาดเล็ก 6.55 บาท/หน่วย  โดยติดตั้งได้ตั้งแต่ 10 – 250KW
3.ภาคอาคารธุรกิจขนาดกลางถึงใหญ่ 6.16 บาท/หน่วย โดยติดตั้งได้ตั้งแต่ 250KW – 1,000KW

โครงการ นี้รัฐให้การสนับสนุนเมื่อทำการติดตังระบบพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาบ้าน  หรือ โครงการโซลาร์รูฟท็อป (Solar Rooftop) อย่างไร ?

 โครงการนี้รัฐสนับสนุนภายในสิ้นปี 2556 นี้จำนวน 200MW โดยทำสัญญาให้ประชาชนและสถานประกอบการขายไฟคืนให้การไฟฟ้าในระยะเวลา 25ปี 

ทำไมรัฐสนับสนุนเพียงแค่ 25ปี ?

          อาจเป็นเพราะโรงงานผลิตแผงโซล่าเซลล์ (Solar panel) ทั่วโลก  รับประกันการใช้งานของแผงโซล่าเซลล์ไว้ที 25ปี เป็นอย่างน้อย  นั่นหมายความว่า ถึงอย่างไรก็ตาม ผู้ที่ติดตั้งซาร์รูฟท็อป (Solar Rooftop) จะคงยังขายไฟคืนให้แก่การไฟฟ้าได้ครบ 25ปี แน่นอน 

 

จะต้องทำอย่างไร ถ้าอยากติดโซลาร์รูฟท็อป (Solar Rooftop)  ?

          มาถึงขั้นตอนสำคัญกันแล้ว  ท่านสามารถสมัครเข้าโครงการโซลาร์รูฟท๊อป หรือ RET ROOF Project ได้  เร็วๆ นี้ 

 

ถามว่าคุ้มไหม ?  เดี๋ยวผมจะคำนวณให้ในบทความต่อๆ นะครับ  

 

                                                                                                   SOLAR ROOF PROJECT

Tweet about this on TwitterEmail this to someoneShare on Facebook

RET OFFICE

Image

ความรู้เบื้องต้น

 

ret-office-catalog-detail

 

สั่งซื้อ RET OFFICE คลิก

 

 

Tweet about this on TwitterEmail this to someoneShare on Facebook

RETPUMP

Image

ret-pump

 

Tweet about this on TwitterEmail this to someoneShare on Facebook