เลือกระบบพลังงานแสงอาทิตย์ที่เหมาะกับท่าน

บริษัทพลังงานทดแทนเพื่อคนไทยจำกัด – RENEWABLE   ENERGY  FOR THAI PEOPLE CO.,LTD.

RET(เร็ท) เป็นองค์กรช่วยให้ทุกองค์กรผลิตไฟฟ้าและช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้า  จึงได้คิดค้นและ

นำเสนอผลิตภัณฑ์ออกมาในรูปแบบต่างๆ กว่า 6 รูปแบบ ได้แก่

1. RET BOX เป็นระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ได้เองโดยอิสระ โดยใช้แบตเตอรี่เป็นแหล่งจ่ายไฟ

2. RET OFFICE เป็นระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ได้เองและใช้ไฟจากการไฟฟ้าเมื่อแบตเตอรี่หมด

3. RET UTURN เป็นระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อประหยัดพลังงานไฟฟ้าในองค์กร

4. RET ROOF เป็นระบบผลิตไฟฟ้าบนหลังคาอาคารเพื่อขายคืนให้การไฟฟ้า

5. RET PUMP เป็นระบบเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ใช้อิสระหรือสามารถเชื่อมต่อกับการไฟฟ้าได้

6. RET ROAD เป็นระบบไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ที่สามารถติดตั้งได้อิสระไม่ต้องใช้ไฟจากการไฟฟ้า

ท่านสามารถเลือกผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับท่าน เร็ทพร้อมให้คำปรึกษาและบริการ มาร่วมกันผลิตไฟฟ้ากับเร็ท

homepage_banner_retboxhomepage_banner_retofficehomepage_banner_retuturn

        homepage_banner_retpumphomepage_banner_retroad

Tweet about this on TwitterEmail this to someoneShare on Facebook

เราจะไม่หยุดพัฒนา เพื่อคนไทย