เรื่องเล่าโซลาร์รูฟ เราจัดทำขึ้นเพื่อเป็นประโยชน์สาธารณะ เป็นคลิปที่บอกเล่าเรื่องราวของโซลาร์รูฟ ชัดเจน ตรงไปตรงมา
บริษัท พลังงานทดแทนเพื่อคนไทย จำกัด ได้ก่อตั้งโดย คุณ รัฐภูมิ  สันตยานนท์  ประธานกรรมการ คนปัจจุบัน  เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2555 ซึ่งเป็นช่วงหลังวิกฤตการณ์น้ำท่วมใหญ่  เริ่มต้นจากการจำหน่าย PV และอุปกรณ์ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์  จนต่อมา ได้นำความรู้จากการศึกษาโซลาร์ฟาร์มหลายแห่ง มาประยุกต์ใช้กับงานด้านโซลาร์รูฟท๊อป ในแบบ ครัวเรือน (Residential)  และแบบอุตสาหกรรม (Commercial) ซึ่งถือว่าเป็นบริษัทแรกๆ ในประเทศไทยที่ได้เริ่มให้ความสำคัญและโฟกัสเฉพาะการติดตั้งโซลาร์รูฟ เพราะมองเห็นว่าอนาคตของประเทศไทยจำเป็นต้องอาศัยโซลาร์รูฟของประชาชนทุกครัวเรือนและ ทุกอุตสาหกรรมในการผลิตไฟฟ้าเพื่อช่วยวิกฤตพลังงานของประเทศในอนาคต  และ ปัจจุบันบริษัทฯ  มีประสบการณ์ด้านโซลาร์รูฟ ทั่วประเทศ มากกว่า 300 โครงการทั้งในแบบภาคครัวเรือนและภาคอุตสาหกรรม   ตัวอย่างลูกค้าโครงการ ได้แก่...
นายรัฐภูมิ สันยานนท์ ประธานกรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)⦁ ปริญญาโท; วิศวกรรมมหาบัณฑิต คณะพลังงานและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี⦁ ปริญญาตรี; วิทยาศาสตร์บัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ⦁ ปริญญาตรี; นิติศาสตร์บัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง⦁ ประกาศนียบัตร เทคโนโลยีวัสดุ วิศวกรรมศาสตร์⦁ ประกาศนียบัตร หลักสูตร ใบประกอบวิชาชีพทนายความ สภาทนายความ⦁ ประกาศนียบัตร Solar Power Generation System : Regulation , Design , Installation , Operation and Maintenance...
Certificate of registration Quality Management System - ISO 9001:2015RET คำนึงถึงคุณภาพงานและความพึงพอใจของลูกค้า จึงได้ให้ความสำคัญกับมาตรฐานการทำงานให้อยู่ในระดับสากล ISO 9001 : 2015 ในขอบเขตของ ตัวอย่างภาพสามมิติจากการออกแบบเลเอาท์ของสถาปนิก นส.มะลิวัลย์ จันนะ1. บริการทำความสะอาดแผง  จะมีการล้างแผง 2 - 3 ครั้งต่อปี  แล้วแต่ข้อตกลงตามโปรโมชั่น2. บริการตรวจเช็คระบบ 2 - 3 ครั้งต่อปี  แล้วแต่ข้อตกลงตามโปรโมชั่น อันได้แก่ 2.1 การตรวจเช็คแผง และจุดเชื่อมต่อของแผง เพื่อดูความผิดปกติ  และทำรายงานการตรวจสอบให้แก่ลูกค้า2.2 ตรวจสอบ การทำงานของระบบที่ตู้ควบคุมและเครื่องอินเวอเตอร์ ตลอดจน การตรวจสอบและทดสอบการต่อลงดิน...