ผู้เขียน โพสต์ของ RET

RET

27 โพสต์ 0 ความคิดเห็น
RET เป็นผู้นำด้านพลังงานแสงอาทิตย์ ที่เปี่ยมประสบการณ์เฉพาะ RET ให้บริการแบบครบวงจรตั้งแต่ การให้คำปรึกษาการวางระบบ สำรวจ ออกแบบติดตั้งระบบ ดำเนินการขออนุญาตจากองค์กรต่างๆ และบริการหลังการขาย
นายรัฐภูมิ สันยานนท์ ประธานกรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)⦁ ปริญญาโท; วิศวกรรมมหาบัณฑิต คณะพลังงานและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี⦁ ปริญญาตรี; วิทยาศาสตร์บัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ⦁ ปริญญาตรี; นิติศาสตร์บัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง⦁ ประกาศนียบัตร เทคโนโลยีวัสดุ วิศวกรรมศาสตร์⦁ ประกาศนียบัตร หลักสูตร ใบประกอบวิชาชีพทนายความ สภาทนายความ⦁ ประกาศนียบัตร Solar Power Generation System : Regulation , Design , Installation , Operation and Maintenance...
Certificate of registration Quality Management System - ISO 9001:2015RET คำนึงถึงคุณภาพงานและความพึงพอใจของลูกค้า จึงได้ให้ความสำคัญกับมาตรฐานการทำงานให้อยู่ในระดับสากล ISO 9001 : 2015 ในขอบเขตของ ตัวอย่างภาพสามมิติจากการออกแบบเลเอาท์ของสถาปนิก นส.มะลิวัลย์ จันนะ1. บริการทำความสะอาดแผง  จะมีการล้างแผง 2 - 3 ครั้งต่อปี  แล้วแต่ข้อตกลงตามโปรโมชั่น2. บริการตรวจเช็คระบบ 2 - 3 ครั้งต่อปี  แล้วแต่ข้อตกลงตามโปรโมชั่น อันได้แก่ 2.1 การตรวจเช็คแผง และจุดเชื่อมต่อของแผง เพื่อดูความผิดปกติ  และทำรายงานการตรวจสอบให้แก่ลูกค้า2.2 ตรวจสอบ การทำงานของระบบที่ตู้ควบคุมและเครื่องอินเวอเตอร์ ตลอดจน การตรวจสอบและทดสอบการต่อลงดิน...
RETROOF เป็นผลิตภัณฑ์และบริการ ของบริษัท พลังงานทดแทนเพื่อคนไทย จำกัด     RETROOF เป็นระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคาทุกชนิด     RETROOF จะสามารถผลิตไฟฟ้าได้ต่อเมื่อได้เชื่อมต่อระบบกับการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายเท่านั้นRetroofสนใจติดตั้ง RETROOF วันนี้ ติดต่อ 02- 9647020 - 21 RETROOF สำหรับบ้านและโรงงาน ต่อ 19 มือถือ 088-7988791 สอบถามและขอข้อมูลทาง Email : ret2012company@gmail.com RETROOF ผลิตไฟฟ้าใช้เองในอาคาร 1,000,000 ยูนิต ภายใน ปี 2575RETROOF สำหรับบ้านพักอาศัย สำหรับบ้านที่เน้นผลิตไฟฟ้าเพื่อใช้เอง ความต้องการของระบบ 1.ต้องเป็นบ้านที่มีไฟฟ้าใช้อยู่แล้ว 2.ควรมีอัตราค่าไฟฟ้าเกิน 3,000 บาทขึ้นไป 3.ควรมีการใช้ไฟในเวลากลางวันสัดส่วนมากกว่าเวลากลางคืน 4.พื้นที่หลังคา ยกเว้นด้านทิศเหนือ และไม่มีเงาตึกหรือเงาจากข้างบ้านบัง ควรมีพื้นที่ติดตั้งอย่างน้อย 25 ตารางเมตร RETROOF...